Carrièreperspectief

Na afstuderen kun je je registreren als verpleegkundig specialist. Van de afgestudeerden werkt 90% in de sector waarin ze opgeleid zijn.

Taakherschikking in de zorg

Er komt een grote zorgvraag op ons af, er moet meer zorg worden geleverd met minder mensen. Taakherschikking kan een antwoord geven op deze complexe vraag, door zorgtaken goed te verdelen en de juiste zorgverlener op de juiste plaats neer te zetten. Wat kan een PA (Physician Assistent) of VS (Verpleegkundig Specialist) betekenen voor een zorginstelling? Bekijk de filmpjes hieronder om hier meer over te weten te komen.

Sfeerafbeelding Fontys