Contact

Tilburg

Contactadres:
Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid
Postbus 90900
5000 GA Tilburg
E-mail: fhmg-stip@fontys.nl

Bezoekadres:
Prof. Goossenslaan 1
5022 DM Tilburg
Gebouw P1
telefoon 08850 77022

Sfeerafbeelding Fontys

Tilburg Prof. Goossenslaan 1

Prof. Goossenslaan 1, Tilburg

Locatiekaart op adres: Prof. Goossenslaan 1, Tilburg