Leoni Pek

Leoni is opgeleid tot geestelijk begeleider in de zorg, heeft een Bachelor Milieuwetenschappen (Wageningen Universiteit) en een Master Humanistiek voor Geestelijke Begeleiding en Educatie (Universiteit voor Humanistiek). Leoni is docent binnen de leerlijn “Vakinhoudelijk leiderschap”. Ook is zij studiecoach en afstudeerbegeleider van MANP-studenten.

“Het is een feest om te mogen werken met gedreven zorgprofessionals die het beste uit zichzelf en hun werk willen halen. Het is leerzaam om met elkaar te reflecteren op de zorgpraktijk van alledag en elkaar te inspireren. De studenten groeien tijdens de opleiding zichtbaar in persoonlijk leiderschap en ontwikkelen hun eigen visie op goede zorg”.

Beroepsmatige achtergrond

In haar opleiding tot geestelijk begeleider heeft Leoni stage gelopen in het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem. Op de afdelingen geriatrie, psychiatrie en cardiologie heeft ze gesprekken gevoerd met patiënten en hun familie over levensvragen die de ziekte en de behandeling met zich meebrachten. Ook heeft ze groepsgesprekken in de geriatrie begeleid. Na haar afstuderen kreeg ze de kans om deel te nemen aan het Rijkstraineeship, waarbij ze bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft gewerkt aan onderwijsvernieuwing en onderwijskwaliteit. Na het traineeship heeft ze bij de Directie Kennis van OCW gewerkt als adviseur burgerschap en projectleider en was ze facilitator bij brainstormsessies en beleidssessies met stakeholders.

Beroepsmatige achtergrond onderwijs

Leoni heeft aan de Universiteit voor Humanistiek haar eerstegraads lesbevoegdheid behaald. Ze heeft lesgegeven in het middelbaar onderwijs voor de vakken filosofie en levensbeschouwing, heeft geassisteerd bij Bachelor-onderwijs aan de Universiteit voor Humanistiek bij Presentatievaardigheden en Socratische Gespreksvoering en heeft een module gespreksvoering ontwikkeld voor de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Daarnaast heeft ze aan de Wageningen Universiteit studentenbesturen getraind in teambuilding, communicatie en samenwerking.

Sfeerafbeelding Fontys