Marleen Pullens

Beroepsmatige achtergrond in de gezondheidszorg

De klinische ervaring heeft ze opgedaan bij de afdeling medische psychologie en geriatrie in het Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis te Tilburg (voorheen TweeSteden ziekenhuis). Hierna is Marleen als promovendus onderzoek gaan doen naar het cognitief functioneren en de kwaliteit van leven bij vrouwen met borstkanker die met chemotherapie werden behandeld. Dit onderzoek werd uitgevoerd in verschillende ziekenhuizen in Brabant, was gefinancierd door de KWF-kankerbestrijding en heeft geresulteerd in een proefschrift (2013).

Beroepsmatige achtergrond in onderwijs

Marleen werkt sinds 2008 in het onderwijs. Eén dag per week was zij docent onderzoeksvaardigheden en begeleider voor de bachelorscriptie psychologie en het afstudeeronderzoek binnen de Master Medische Psychologie. Tussen 2012 en 2016 was zij teamlid van de Master Advanced Nursing Practice (Verpleegkundig Specialist) aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Daar was ze coördinator en onderwijsontwikkelaar voor de cursussen diagnostisch redeneren, interventies en praktijkleren. Tevens was zij studiecoach voor het praktijkleren en verzorgde onderwijs voor de cursussen interventies en onderzoek.

Publicaties

Pullens MJJ, Peters JP. Het verloop van het diagnostisch redeneren ná de duale opleiding Master Advanced Nursing Practice aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Abstract boek Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs. 2016; 161.

Pullens MJJ, Peters JP. Het verloop van de persoonlijke reflectie gedurende de opleiding Master Advance Nursing Practice. Abstract boek Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs. 2016; 162.

Paulis SJC, Pullens MJJ. Dehydratie in het verpleeghuis : hoe vaak komt het voor en wat is het kennisniveau van het verzorgend personeel? Tijdschrift voor ouderengeneeskunde, 2016; 3.

Bosma E, Pullens MJJ, De Vries J, Roukema JA. Health status, anxiety, and depressive symptoms following complicated and uncomplicated colorectal surgeries. International Journal of Colorectal Disease, 2016; 31(2), 273-282.

Pullens MJJ, Bossema EB, Peters JWB. Het verloop van het diagnostisch redeneren gedurende de duale opleiding Master Advanced Nursing Practice (MANP). Nederlandse Vereniging Medisch Onderwijs, 2015. (Poster)

Bosma, E, Pullens MJJ, De Vries J, Roukema JA. The impact of complications on quality of life following colorectal surgery : a prospective cohort study to evaluate te Clavien-Dindo classification system. Colorectal Disease, 2015; Epub ahead of print.

Pullens MJJ, De Vries J, Van Warmerdam LJC, Van de Wal MAW, Roukema JA. Chemotherapy and cognitive complaints in women with breast cancer. Psycho-Oncology, 2013; 22(8), 1783-1789

Pullens MJJ, De Vries J, Roukema JA. Subjective cognitive dysfunctioning in breast cancer patients: a systematic review. Psycho-Oncology, 2010; 19(11), 1127-1138.

Lockefeer JPM, Pullens MJJ, De Vries J. Cognitief functioneren na behandeling voor borstkanker. Tijdschrift voor Neuropsychologie, 2010; 5(2):20-28.

Sfeerafbeelding Fontys