Inhoud opleiding

Inhoud

Het programma kent 4 leerlijnen:
Klinisch handelen: gericht op diagnostiek en behandeling van medische en verpleegkundige problematiek. Klinisch redeneren en juiste gegevens-verzameling zijn belangrijk.. Farmacotherapie komt uitgebreid aan bod.
Kennisontwikkeling en onderzoek: opdoen en toepassen van wetenschappelijk kennis waaronder het ontwerpen en implementeren van een eigen onderzoek.
Vakinhoudelijk leiderschap: Je ontwikkelt professionele effectiviteit en klinisch leiderschap als verpleegkundig specialist.
Praktijkleren: het diagnostisch en therapeutisch handelen, persoonsgericht en onderbouwd, komt in het praktijkleren tot bloei. Er is voldoende tijd om mee te kijken, vaardigheden te oefenen en feedback te krijgen.

Het praktijkleren vindt in de beroepspraktijk plaats. In de praktijk ontwikkel je praktijkvoering, onderzoeksvaardigheden en leiderschap gekoppeld aan het gekozen specialisme. Er moet voldoende tijd zijn om als verpleegkundig specialist in opleiding mee te kijken, vaardigheden te oefenen, feedback te krijgen, enzovoort.

Op expertniveau wordt gebruik gemaakt van verpleegkundig specialisten, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, een ziekenhuisapotheker en gepromoveerde onderzoekers. We werken nauw samen met het werkveld en het lectoraat ‘persoonsgerichte praktijkvoering’.

Instroom vanuit de huisartsenzorg

De opleiding kent een instroomvariant gericht op verpleegkundigen die werken in een huisartsenpraktijk. Hiervoor zijn specifieke onderwijsonderdelen ontwikkeld binnen de leerlijn ‘klinisch handelen’. Het programma is afgestemd op gezondheidsproblemen die verpleegkundig specialisten zelfstandig kunnen diagnosticeren en behandelen. Het onderwijs is ook gericht op behandeling en zorg voor kwetsbare ouderen. De lessen worden voornamelijk verzorgd door professionals uit de eerste lijn (huisarts en verpleegkundig specialist).

Toetsing

Om jouw ontwikkeling binnen het praktijkleren te volgen, gebruik je een elektronisch portfolio. Hierin verzamel je feedback over je handelen in de praktijk. Denk hierbij aan praktijkbeoordelingen, feedback op de uitwerking van casussen, verslaglegging, de diagnostiek en opgestelde behandelplannen. De opdrachten die je krijgt vanuit de theorie worden zoveel mogelijk geïntegreerd in het praktijkleren. Binnenschools zijn er diverse toetsvormen zoals kennistoetsen, perfomancetoetsen (simulaties in consultvoering en gespreksvoering), casestudies en portfoliotoets (evidence based practice). Het afstudeerproduct bestaat uit een onderzoeksartikel voor een peer reviewed tijdschrift.

Studiereis

In het 2de jaar ga je een week op studiereis naar het buitenland. Je kunt dan de ontwikkelingen van het beroep in een internationaal perspectief gaan plaatsen. Denk aan taakherschikking in relatie tot gezondheidszorgbeleid en -systemen, wetgeving en professionele- en maatschappelijke profilering. Een hele ervaring is ook het meelopen met de verpleegkundig specialisten daar. We zijn de afgelopen jaren in San Francisco, Toronto, Chicago en Iowa geweest. We nodigen de verpleegkundig specialist- praktijkopleiders ook uit om mee te gaan.

 • Specialisaties

  Aan het begin van de opleiding bepaal je de uitstroomrichting. Momenteel worden er nog 5 specialisaties gehanteerd voor VS:

  • Preventieve somatische zorg, met name in centra voor jeugd en gezin, thuiszorg, huisartsenzorg en gemeentelijke/gemeenschappelijke gezondheidsdiensten (GGD’s).
  • Acute somatische zorg, bijvoorbeeld op een intensive care of een ambulance.
  • Intensieve somatische zorg, in ziekenhuizen en huisartsenpraktijken.
  • Chronische somatische zorg, in verpleeghuizen.
  • Geestelijke gezondheidszorg (GGZ), bijvoorbeeld in de verslavingszorg en (forensische) psychiatrie.

  In de loop van 2020 verwachten we een vertaalslag van het beroepsprofiel (2019) naar 2 specialisaties: VS AGZ en VS GGZ

 • Afstuderen
  Met het afstudeerproject laat je zien dat je een praktijkgericht onderzoek in het eigen praktijkveld kunt ontwerpen, uit kunt voeren, de resultaten en aanbevelingen mondeling en schriftelijk kunt presenteren en dat je een implementatieplan kunt opstellen. Je kiest een thema voor een specifieke patiëntencategorie en voor een specifiek probleemgebied.
  Je krijgt begeleiding van een (minimaal) masteropgeleide docent die ervaring heeft met het begeleiden van onderzoeksprojecten. 

  Het afstudeerproject bestaat uit het maken van een wetenschappelijk artikel. Hiermee ben je nog beter toegerust om nieuwe kennis te delen via publicatie in (wetenschappelijke) tijdschriften.
  Sfeerafbeelding Fontys

 • Begeleiding en Tijdsinvestering

  Je werkt minimaal 32 uur per week als verpleegkundig specialist in opleiding. Hierin vallen ook de contacturen voor het onderwijs. Iedere 2 à 3 weken ga je 2 dagen (dinsdag en woensdag) naar school. In totaal zijn er in 2 jaar 30 blokken met onderwijs. Voor zelfstudie moet je circa 15 uur per week rekenen.

  Vanuit de praktijk word je begeleid door een praktijkopleider. Vanuit school krijg je een studiecoach toegewezen. In de coaching-bijeenkomsten is ruimte voor intervisie en het bespreken van casuïstiek.

  Sfeerafbeelding Fontys

 • Lesdata 2019 - 2020
  WeekLesdagenLesblokken
  3603 en 04 septBlok 1
  3817 en 18 septBlok 2
  4108 en 09 oktBlok 3
  4215 en 16 oktoberHerfstvakantie
  4429 en 30 oktoberBlok 4
  4719 en 20 novBlok 5
  5010 en 11 decBlok 6
  5117 en 18 decBlok 7
  5224 en 25 decKerstvakantie
  314 en 15 janBlok 8
  528 en 29 janBlok 9
  818 en 19 febBlok 10
  925 en 26 febCarnavalsvakantie
  1110 en 11 mrtBlok 11
  1431 mrt en 01 aprBlok 12
  1721 en 22 aprBlok 13
  1830 apr en 01 meiMeivakantie
  2012 en 13 meiBlok 14
  2302 en 03 juniBlok 15
  2623 en 24 juniBlok 16
  2807 en 08 juliBlok 17