Inhoud opleiding

Inhoud

Het programma kent 4 leerlijnen:
Klinisch handelen: gericht op diagnostiek en behandeling van medische en verpleegkundige problematiek. Klinisch redeneren en juiste gegevens-verzameling zijn belangrijk.. Farmacotherapie komt uitgebreid aan bod.
Kennisontwikkeling en onderzoek: opdoen en toepassen van wetenschappelijk kennis waaronder het ontwerpen en implementeren van een eigen onderzoek.
Vakinhoudelijk leiderschap: Je ontwikkelt professionele effectiviteit en klinisch leiderschap als verpleegkundig specialist.
Praktijkleren: het diagnostisch en therapeutisch handelen, persoonsgericht en onderbouwd, komt in het praktijkleren tot bloei. Er is voldoende tijd om mee te kijken, vaardigheden te oefenen en feedback te krijgen.

Het praktijkleren vindt in de beroepspraktijk plaats. In de praktijk ontwikkel je praktijkvoering, onderzoeksvaardigheden en leiderschap gekoppeld aan het gekozen specialisme. Er moet voldoende tijd zijn om als verpleegkundig specialist in opleiding mee te kijken, vaardigheden te oefenen, feedback te krijgen, enzovoort.

Op expertniveau wordt gebruik gemaakt van verpleegkundig specialisten, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, een ziekenhuisapotheker en gepromoveerde onderzoekers. We werken nauw samen met het werkveld en het lectoraat ‘persoonsgerichte praktijkvoering’.

Instroom vanuit de huisartsenzorg

De opleiding kent een instroomvariant gericht op verpleegkundigen die werken in een huisartsenpraktijk. Hiervoor zijn specifieke onderwijsonderdelen ontwikkeld binnen de leerlijn ‘klinisch handelen’. Het programma is afgestemd op gezondheidsproblemen die verpleegkundig specialisten zelfstandig kunnen diagnosticeren en behandelen. Het onderwijs is ook gericht op behandeling en zorg voor kwetsbare ouderen. De lessen worden voornamelijk verzorgd door professionals uit de eerste lijn (huisarts en verpleegkundig specialist).

Toetsing

Om jouw ontwikkeling binnen het praktijkleren te volgen, gebruik je een elektronisch portfolio. Hierin verzamel je feedback over je handelen in de praktijk. Denk hierbij aan praktijkbeoordelingen, feedback op de uitwerking van casussen, verslaglegging, de diagnostiek en opgestelde behandelplannen. De opdrachten die je krijgt vanuit de theorie worden zoveel mogelijk geïntegreerd in het praktijkleren. Binnenschools zijn er diverse toetsvormen zoals kennistoetsen, perfomancetoetsen (simulaties in consultvoering en gespreksvoering), casestudies en portfoliotoets (evidence based practice). Het afstudeerproduct bestaat uit een onderzoeksartikel voor een peer reviewed tijdschrift.

Studiereis

In het 2de jaar ga je een week op studiereis naar het buitenland. Je kunt dan de ontwikkelingen van het beroep in een internationaal perspectief gaan plaatsen. Denk aan taakherschikking in relatie tot gezondheidszorgbeleid en -systemen, wetgeving en professionele- en maatschappelijke profilering. Een hele ervaring is ook het meelopen met de verpleegkundig specialisten daar. We zijn de afgelopen jaren in San Francisco, Toronto, Chicago en Iowa geweest. We nodigen de verpleegkundig specialist- praktijkopleiders ook uit om mee te gaan.

 • Specialisaties

  Aan het begin van de opleiding bepaal je de uitstroomrichting. Momenteel worden er nog 5 specialisaties gehanteerd voor VS:

  • Preventieve somatische zorg, met name in centra voor jeugd en gezin, thuiszorg, huisartsenzorg en gemeentelijke/gemeenschappelijke gezondheidsdiensten (GGD’s).
  • Acute somatische zorg, bijvoorbeeld op een intensive care of een ambulance.
  • Intensieve somatische zorg, in ziekenhuizen en huisartsenpraktijken.
  • Chronische somatische zorg, in verpleeghuizen.
  • Geestelijke gezondheidszorg (GGZ), bijvoorbeeld in de verslavingszorg en (forensische) psychiatrie.

  In de loop van 2020 verwachten we een vertaalslag van het beroepsprofiel (2019) naar 2 specialisaties: VS AGZ en VS GGZ.

  Sfeerafbeelding Fontys

 • Afstuderen
  Met het afstudeerproject laat je zien dat je een praktijkgericht onderzoek in het eigen praktijkveld kunt ontwerpen, uit kunt voeren, de resultaten en aanbevelingen mondeling en schriftelijk kunt presenteren en dat je een implementatieplan kunt opstellen. Je kiest een thema voor een specifieke patiëntencategorie en voor een specifiek probleemgebied.
  Je krijgt begeleiding van een (minimaal) masteropgeleide docent die ervaring heeft met het begeleiden van onderzoeksprojecten. 

  Het afstudeerproject bestaat uit het maken van een wetenschappelijk artikel. Hiermee ben je nog beter toegerust om nieuwe kennis te delen via publicatie in (wetenschappelijke) tijdschriften.
  Sfeerafbeelding Fontys

 • Begeleiding en Tijdsinvestering

  Je werkt minimaal 32 uur per week als verpleegkundig specialist in opleiding. Hierin vallen ook de contacturen voor het onderwijs. Iedere 2 à 3 weken ga je 2 dagen (dinsdag en woensdag) naar school. In totaal zijn er in 2 jaar 30 blokken met onderwijs. Voor zelfstudie moet je circa 15 uur per week rekenen.

  Vanuit de praktijk word je begeleid door een praktijkopleider. Vanuit school krijg je een studiecoach toegewezen. In de coaching-bijeenkomsten is ruimte voor intervisie en het bespreken van casuïstiek.

  Sfeerafbeelding Fontys

 • Lesdata 2020 - 2021

  Week  di en wo Lesblok

  36 01 en 02 sept. Blok 1 introductiedagen

  37 08 en 09 sept.

  38 15 en 16 sept Blok 2

  39 22 en 23 sept

  40 29 en 30 sept

  41 6 en 7 okt Blok 3

  42 13 en 14 okt

  43 20 en 27 okt herfstvakantie

  44 27 en 28 okt Blok 4

  45 03 en 04 nov

  46 10 en 11 nov

  47 17 en 18 nov Blok 5

  48 24 en 25 nov

  49 01 en 02 dec Blok 6

  50 08 en 09 dec

  51 15 en 16 dec Blok 7

  52 22 en 23 dec Kerstvakantie

  53 29 en 30 dec

  01 05 en 06 jan

  02 12 en 13 jan Blok 8

  03 19 en 20 jan

  04 26 en 27 jan

  05 02 en 03 febr Blok 9

  06 09 en 10 febr

  07 16 en 17 febr carnavalsvakantie

  Week  di en wo Lesblok

  08 23 en 24 febr

  09 02 en 03 mrt Blok 10

  10 09 en 10 mrt

  11 16 en 17 mrt Blok 11

  12 23 en 24 mrt

  13 30 en 31 mrt

  14 06 en 07 april Blok 12

  15 13 en 14 april

  16 20 en 21 april  Blok 13

  17 27 en 28 april meivakantie

  18 04 en 05 mei

  19 11 en 12 Blok 14

  20 18 en 19

  21 25 en 26

  22 01 en 02 Blok 15

  23 08 en 09

  24 15 en 16 juni

  25 22 en 23 juni Blok 16

  26 29 en 30 juni

  27 06 en 07 juli

  28 13 en 14 juli Blok 17

  29 20 en 21 juli

  30 27 en 28 juli zomervakantie