Lesdata 2020 - 2021

Blok 1:

Dinsdag 1 en woensdag 2 september 2020


Blok 2:

Dinsdag 15 en woensdag 16 september 2020


Blok 3:

Dinsdag 6 en woensdag 7 oktober 2020


Blok 4:

Dinsdag 27 en woensdag 28 oktober 2020


Blok 5:

Dinsdag 17 en woensdag 18 november 2020


Blok 6:

Dinsdag 1 en woensdag 2 december 2020


Blok 7:

Dinsdag 15 en woensdag 16 december 2020


Blok 8:

Dinsdag 12 en woensdag 13 januari 2021


Blok 9:

Dinsdag 2 en woensdag 3 februari 2021

Blok 10:

Dinsdag 2 en woensdag 3 maart 2021


Blok 11:

Dinsdag 16 en woensdag 17 maart 2021


Blok 12:

Dinsdag 6 en woensdag 7 april 2021


Blok 13:

Dinsdag 20 en woensdag 21 april 2021


Blok 14:

Dinsdag 11 en woensdag 12 mei 2021


Blok 15:

Dinsdag 1 en woensdag 2 juni 2021


Blok 16:

Dinsdag 22 en woensdag 23 juni 2021


Blok 17:

Dinsdag 13 en woensdag 14 juli 2021