Nieuws en ontwikkelingen

Sfeerafbeelding Fontys

Bijdragen Fontys collega’s International Conference for Nurse Practitioner / Advanced Practice Nursing conference Rotterdam.

Van zondag 26 augustus tot en met woensdag 29 augustus was het International Conference for Nurse Practitioner / Advanced Practice Nursing conference Rotterdam (ICN/APN congres).
Fontys was goed vertegenwoordigd bij dit congres. Netty van Os heeft een workshop verzorgd over het uitdagen van studenten in het oppakken van hun rol als vakinhoudelijk leider en de wijze van examineren binnen de Master Advanced Nursing Practice door middel van een persoonlijk manifest.
Carin de Brouwer, Frank Krings en Marleen Pullens hebben een workshop over Evidence Based Practice binnen de Master Advanced Nursing Practice geleid, waarbij naast het overbrengen van de Critical Appraisal of a Topic ook het delen van praktijkervaringen centraal stond.
Naast de bijdragen van collega’s hebben ook meerdere gastdocenten (Helmi Ijntema, Rian Wijman) en alumni presentaties verzorgd. Daarnaast zij we trots op twee van onze recent afgestudeerden die een pitch hebben gehouden over hun afstudeeronderzoek voor een nominatie voor de beste scriptieprijs van de V&VN VS.
We hebben genoten van het congres en zijn dankbaar dat we bij hebben kunnen dragen aan de inhoud hiervan.

Workshop 'critical appraisal of a topic'

Dit voorjaar heeft de MANP een geaccrediteerde workshop ‘critical appraisal of a topic’ aangeboden aan huidige praktijkopleiders en alumni van de MANP. Het is ervaren als een leerzame avond, waarin veel met- en van- elkaar geleerd is. Centraal stond het leren opstellen van een klinische vraag, het zoeken en vinden van geschikte onderzoeken, het beoordelen van de kwaliteit van deze onderzoeken, het interpreteren van de resultaten en het al dan niet toepassen van de gevonden resultaten op de specifieke casus uit de gezondheidszorg. Wij vinden het vanuit Fontys belangrijk om alumni en verbonden praktijkinstellingen via de praktijkopleiders hierin te faciliteren. Wij kijken uit naar een volgend moment!

Proefschrift Carin de Brouwer

Titel: ‘Towards a paradigm shift in occupational health; The potential of the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) for preventive practice, research & education’.

Vanwege demografische ontwikkelingen en de opbouw van ons pensioensysteem moeten we langer doorwerken. Voor het koesteren en behouden van de gezondheid van de werkende populatie is een proactieve werkwijze van professionals in het domein van werk en gezondheid noodzakelijk. Deze ontwikkeling vraagt om een ander denkkader bij professionals en heeft consequenties voor onderwijscurricula. Deze thesis onderzoekt de mogelijke rol van de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) in deze paradigmaverschuiving. De ICF voorziet in een taal en denkkader waarbij gezondheid en functioneren centraal staan. In het kader van een exemplarisch praktijkvoorbeeld (screenen voor toekomstig langdurig verzuim met de Balansmeter gevolgd door een vroege interventie door de bedrijfsarts) en binnen een onderwijscurriculum (master Work, Health and Career, Universiteit Maastricht), zijn (toekomstige) professionals getraind in ICF. De ICF lijkt veelbelovend bij preventie van participatieproblemen, en kan bijdragen aan een paradigmaverschuiving in onderwijscurricula, praktijkvoering en onderzoek naar werk en gezondheid.