Didactische Basisvaardigheden Train de Trainer

2-daagse cursus

Het opleidingsplan voor verpleegkundig specialist in opleiding (vios) biedt kaders en handreikingen voor het ontwikkelen van beroepscompetenties in de praktijk. Op basis hiervan bepaalt de vios, samen met de praktijkopleider, de invulling en uitvoering van het praktijkleren binnen de eigen context. Dit vereist een begeleidingsproces waarin de praktijkopleider een grote rol speelt. Van hem of haar wordt bijvoorbeeld gevraagd een veilige leeromgeving te creëren waarbinnen de student kan rekenen op coaching en feedback, korte onderwijsmomenten en het beoordelen van het praktijkleren. Uiteraard is de student zelf verantwoordelijk voor de voortgang en eigen rolontwikkeling. Middels deze 2-daagse cursus willen wij praktijkopleiders hierbij ondersteunen en trainen in didactische basisvaardigheden. Hiermee kwalificeert men zich als opleider. De cursus levert 12 accreditatiepunten op. Indien men een dergelijke cursus gevolgd heeft en het bewijs van deelname is van recente datum (tot maximaal 5 jaar geleden), dan is men daarmee ook gekwalificeerd tot praktijkopleider.

Data

  • Donderdag en vrijdag 24 en 25 oktober 2019
  • Donderdag en vrijdag 21 en 22 november 2019
  • Maandag en dinsdag 16 en 17 december 2019

Trainer

Ruud Venekamp, directeur van bureau Seneca-Abt, geeft de cursus samen met collega’s. De heer Venekamp is grondlegger van de landelijke ‘Teach the Teacher- trainingen’ voor artsen die AIOS opleiden en heeft deze cursus aangepast voor de praktijkopleiders van de opleiding tot verpleegkundig specialist. De evaluaties tot nu toe zijn bijzonder positief!

Programma

De cursus duurt 2 dagen waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen.
Onderwerpen die aan bod komen:
• Het competentieprofiel van de verpleegkundig specialist.
• Formuleren van leerdoelen.
• Praktijkbegeleiding.
• Vaardigheidsleren en demonstratie.
• Feedback en reflecteren.
• Achtergrondtheorieën
• Toetsen en praktijkbeoordeling.
• Veel oefenen en korte onderwijsmomenten.

Deelname en kosten

Per student kunnen wij aan één opleider de cursus gratis aanbieden. Voor de tweede praktijkopleider van een vios zijn de kosten € 800,-. Per cursus plaatsen wij maximaal 12 deelnemers. Er is veel belangstelling om de cursus te volgen. Ben je na aanmelding verhinderd, dan kun je je tot uiterlijk zes weken voor aanvang van de cursus afmelden. Meld je je binnen zes weken voor aanvang van de cursus af dan zijn de kosten € 400,- tenzij je zelf voor een vervanger zorgt. Dit moet iemand zijn die ook bij de begeleiding en of beoordeling van vios betrokken is.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden met dit formulier. Je ontvangt dan een bevestiging of je geplaatst kunt worden. Enkele weken voorafgaand aan de cursus ontvang je het cursusmateriaal met twee voorbereidingsopdrachten.

Contact

Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid
Masteropleiding ANP
Professor Goossenslaan 1, Gebouw P1, Tilburg
Telefoon: 08850 87536 en 0651480047