Reserveren en Aanmelden

Reservering

  • Uitsluitend praktijkinstellingen kunnen vanaf 1 september voorafgaand aan het jaar van starten een opleidingsplaats reserveren via een e-mail naar fhmg-studentenadministratie@fontys.nl.
  • Iedere reservering wordt geadministreerd op datum van reserveringsverzoek. Praktijkinstelling ontvangt bevestiging van reservering per e-mail met toelatingsvoorwaarden en procedure rond definitieve plaatsing. Geadviseerd wordt tijdig met werving van een kandidaat te starten. Let op: een reservering garandeert nog geen opleidingsplaats.
  • Vanaf 7 januari wordt gestart met toekennen van opleidingsplaatsen. Hierbij wordt gewerkt vanuit de reserveringslijst. Aan de eerste 46 reserveringen (op datum van reservering) wordt tot 1 april gelegenheid geboden om kandidaten aan te leveren. Zodra de praktijkinstelling een kandidaat heeft geselecteerd kan verdere procedure voor aanmelding worden gevolgd (zie aanmelding).
  • Wanneer de praktijkinstelling niet voor 1 april een kandidaat weet aan te leveren die voldoet aan de voorwaarden én zich heeft aangemeld in Studielink, wordt de opleidingsplaats vanuit de reserveringslijst aangeboden aan een volgende praktijkinstelling.

  Aanmelding

  • Kandidaat die voldoet aan de toelatingsvoorwaarden én die een overeenkomst aangaat met de beoogde praktijkinstelling, meldt zich aan via Studielink. Fontys MANP vraagt alle noodzakelijke gegevens en bewijzen op bij de kandidaat en checkt de toelatingsvoorwaarden. Let op: aanmelden zonder praktijkopleidingsplaats is mogelijk maar de aanvraag wordt pas in behandeling genomen wanneer de kandidaat een opleidingsplaats heeft bij een praktijkinstelling uit de reserveringslijst.
  • Vanuit het grote belang en de maatschappelijke verantwoordelijkheid om alle beschikbare opleidingsplaatsen te benutten is door de MANP-opleidingen landelijk afgesproken dat kandidaten zich slechts bij één Hogeschool inschrijven.

  Definitieve plaatsing

  • Opleidingsinstelling houdt een startgesprek met kandidaat, beoogd praktijkopleider(s) en manager. Indien deze laatste niet aanwezig kan zijn, volgt een telefonisch onderhoud om het intakegesprek af te ronden. Gespreksagenda bevat de individuele startsituatie en de toelatingsvoorwaarden binnen de praktijkinstelling.
  • Opleidingsplaats geldt als bezet wanneer kandidaat en praktijkinstelling voldoen aan toelatingsvoorwaarden, i.p. wordt dit toegezegd na een volledig afgerond startgesprek. Daarmee is plaatsing definitief. Aan de toelatingsvoorwaarden is bijvoorbeeld nog niet voldoen wanneer praktijkopleiders of het beleid op opleiden van de vios nog niet bekend zijn.
  • Fontys MANP stuurt digitaal naar kandidaat een drie- of vierpartijen overeenkomst. Kandidaat draagt zorg voor ondertekening (kandidaat zelf, werkgever en eventueel stageverlenende instelling) en stuurt ondertekende overeenkomst retour studentadministratie.
  • Hoofdopleider Fontys plaatst handtekening namens opleidingsinstituut. Kandidaat ontvangt per e-mail de volledig ondertekende overeenkomst. Deze versie wordt alleen naar de kandidaat gestuurd. De kandidaat dient dit zelf door te sturen naar de werkgever.

  Beroepsprocedure bij bezwaren*

  Wanneer een kandidaat het niet eens is met een besluit over toelating tot de opleiding op grond van artikel 7.30b dan kan deze zich binnen 6 weken na datum van het besluit met een beroepschrift wenden tot het College van beroep (zie artikel 7.61, lid 1 onder g).

  * Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek http://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2017-09-01

  Aanmelden doe je bij Studielink. Voor de master Advanced Nursing Practice gebruik je onderstaande gegevens:

  Naam instelling Fontys Hogescholen
  Plaats Tilburg
  Naam opleiding M Advanced Nursing Practice

  Hoe meld je je aan:

  Heb je een Nederlands adres? Doorloop dan onderstaande stappen om je aan te melden bij Studielink voor een opleiding van Fontys Hogescholen.

  Je maakt als volgt (éénmalig) een account aan bij Studielink:

  Klik op de button ‘inloggen met DigiD’.

  Zodra je bent ingelogd haalt Studielink jouw persoonsgegevens op uit het BRP (voorheen GBA). Je moet zelf je contactgegevens invullen.  
  LET OP: zorg voor een actief mailadres. Je ontvangt binnen 48u bericht van ons op het door jou ingevoerde mailadres. Ontvang je niets, check dan je spambox.

  Bevestig altijd je gegevens.

  Je volgende actie is het indienen van een verzoek tot inschrijving. Kies voor ‘nieuwe inschrijving toevoegen’ en volg de stappen. Na je bevestiging ontvang je per e-mail een bericht van Studielink.

  Ga regelmatig naar je ‘Mijn Studielink pagina’ en check je ‘Mijn To Do lijst’.

  2. Regel je machtiging voor betalen collegegeld

  Je moet de digitale machtiging voor betaling van het collegegeld uiterlijk voor 1 september hebben geregeld. Je vindt de digitale machtiging in 'Mijn Studielink pagina' bij je ‘Mijn To Do lijst’. Een machtiging afgeven kan pas vanaf 15 mei via Studielink. De eerste incasso vindt plaats op of rond 13 september. Kijk voor een indicatie van je collegegeld op de collegegeldmeter.