Studiekosten en subsidies

Bij deze duale opleiding is de student in dienst bij de praktijkinstelling. We verwachten dat de praktijkinstelling de volledige studiekosten op zich neemt. Hieronder een overzicht van de verschillende studiekosten en van de subsidies waar de praktijkinstelling recht op heeft.

Collegegeld

In het Hoger Onderwijs moet jaarlijks collegegeld betaald worden voor het volgen van een opleiding. De collegegeldtarieven kunnen variëren afhankelijk van factoren als nationaliteit, woonplaats, eventueel eerder behaalde graad en opleiding die je wilt gaan volgen of al volgt. Wil je precies weten hoeveel je moet betalen aan collegegeld voor deze opleiding? Ga dan naar de collegegeldmeter.

Registratiekosten opleidingsregister

De MANP leidt op tot de graad Master in Science. Het getuigschrift geeft na registratie in het BIG-register (artikel 14 specialisten) recht op de wettelijke beschermde titel verpleegkundig specialist. Tijdens de opleiding is registratie in het opleidingsregister verpleegkundig specialist verplicht. Hierbij wordt zowel de verpleegkundige in opleiding tot specialist (vios) ingeschreven als de praktijkinstelling en de praktijkopleider. De Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) beheert het register. Aan registratie zijn kosten verbonden. Met deze kosten wordt o.a. betaald voor:

  • De registratie en erkenning van praktijkinstelling en praktijkopleider.
  • De inschrijving van de verpleegkundige in opleiding tot specialist (vios) in het opleidingsregister
  • De praktijkvisitaties die steekproefsgewijs worden uitgevoerd in praktijkinstellingen in het licht van bewaking van de kwaliteit van het praktijkopleiden.

Boeken en reiskosten

De aanschaf van verplichte en desgewenst aanbevolen literatuur. Reiskosten van en naar de lesplaats (Tilburg- Stappengoor). Bij grote reisafstand wordt soms gekozen om tussen de beide lesdagen in regio Tilburg te overnachten.

Subsidie

De duale tweejarige master opleiding betreft een bekostigde master (OCW) en de opleidingsplaatsen worden door het ministerie van VWS gesubsidieerd om implementatie van de beroepsgroep te versterken en het opleiden te ondersteunen.
Deze bekostiging en subsidieregeling is niet geldig als de kandidaat al een eerdere bekostigde master in het zorgdomein heeft doorlopen in Nederland.

Aanvullende subsidie voor huisartsen

Voor huisartsen is er tot 1 februari 2020 de mogelijkheid om aanvullende subsidie aan te vragen voor het opleiden VS en PA in de huisartsenzorg.

De kosten in een overzicht

Tarieven 2020; literatuur is een schatting. Aan het overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Kosten voor opleidingsperiode van 2 jaar

Wettelijk Collegegeld tarief studiejaar 2020-20212 x € 2.143,-
of
Instellingscollegegeld studiejaar 2020-2021 voor kandidaten met eerdere master in zorgdomein2 x € 5910,-
Praktijkopleidingsplaats alle kandidaten3 x € 275,- (2020-2021-2022)
Verplichte literatuur alle kandidaten€ 1400,-
Studiereis tijdens tweede opleidingsjaar alle kandidatencirca € 2.500,-

Tegemoetkoming in kosten vanuit overheid (niet dekkend)

OCW opleidingsgelden (praktijkopleidersuren)€ 6500,- (uitkering in termijnen gedurende 24 maanden)
VWS subsidie (tegemoetkoming loonderving)€ 45.000,- (uitkering in termijnen gedurende 24 maanden)

Sfeerafbeelding Fontys