Studiekosten en subsidies

Collegegeld

In het Hoger Onderwijs betaal je jaarlijks collegegeld voor het volgen van een opleiding. De collegegeldtarieven zijn afhankelijk van nationaliteit, een eventueel eerder behaalde graad en van de opleiding die je wilt gaan volgen of al volgt.
Wil je precies weten hoeveel je moet betalen aan collegegeld voor deze opleiding? Ga dan naar de collegegeldmeter.

Registratiekosten opleidingsregister

De MANP leidt op tot de graad Master in Science. Het getuigschrift geeft na registratie in het BIG-register (artikel 14 specialisten) recht op de wettelijke beschermde titel verpleegkundig specialist. Tijdens de opleiding is registratie in het opleidingsregister verpleegkundig specialist verplicht. Hier worden zowel de verpleegkundige in opleiding tot specialist (vios) als de praktijkinstelling en de praktijkopleider ingeschreven. De Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) beheert het register. Aan registratie zijn kosten verbonden. Met deze kosten wordt o.a. betaald voor:

  • De registratie en erkenning van praktijkinstelling en praktijkopleider
  • De inschrijving van de verpleegkundige in opleiding tot specialist (vios) in het opleidingsregister
  • De praktijkvisitaties die steekproefsgewijs worden uitgevoerd in praktijkinstellingen in het licht van bewaking van de kwaliteit van het praktijkopleiden.

Boeken en reiskosten

De aanschaf van verplichte en desgewenst aanbevolen literatuur. Reiskosten van en naar de lesplaats (Tilburg- Stappengoor). Het onderwijs wordt aangeboden in blokjes van twee lesdagen. Bij grote reisafstand kiezen vios soms voor overnachting tussen de beide lesdagen in de regio Tilburg.

Subsidie

De duale tweejarige master opleiding betreft een bekostigde master (OCW) en de opleidingsplaatsen worden door het ministerie van VWS gesubsidieerd om implementatie van de beroepsgroep te versterken en het opleiden te ondersteunen.

NB: deze bekostiging en subsidieregeling is niet geldig als de kandidaat al een eerdere bekostigde master in het zorgdomein heeft doorlopen in Nederland.

Sfeerafbeelding Fontys