Toelating

Jaarlijks stelt het ministerie een maximaal aantal plaatsen beschikbaar. Voor 2021 is dat nog niet bekend.

Toelatingsvoorwaarden voor inschrijving

 • Bachelor verpleegkunde*, BIG-geregistreerd en minimaal twee jaar relevante werkervaring als verpleegkundige. Relevant wil o.a. zeggen in het expertisegebied waarin wordt opgeleid. Bij start in een nieuw expertisegebied geven we het dringende advies om de kandidaat enkele maanden eerder te laten starten om in te werken.
 • Dienstverband van minimaal 32 uur per week voor de duur van de opleiding bij een instelling voor individuele gezondheidszorg. Binnen dit dienstverband valt zowel het binnenschools leren als het praktijkleren. Een kleiner dienstverband is bespreekbaar maar vereist verlenging van de totale opleidingsduur.
 • Praktijkinstelling staat garant voor passende praktijkleerplaats. Denk aan: (1) beschreven visie op inzet verpleegkundig specialist binnen expertisegebied; blijkt bijvoorbeeld uit (voorlopig) functieprofiel VS voor betreffend expertisegebied; (2) patiëntaanbod passend voor beoogd expertisegebied. Externe stages kunnen hiervoor noodzakelijk zijn (ter beoordeling aan opleidingsinstelling); (3) fysieke ruimte en omgeving geschikt om op te leiden;
 • Verpleegkundig specialist en arts zijn als praktijkopleiders beschikbaar, bereid en in staat taken conform profiel praktijkopleider** te vervullen. Wanneer een verpleegkundig specialist niet beschikbaar is als praktijkopleider op dezelfde afdeling/praktijk wordt gestreefd naar begeleiding door een VS op afstand. Hierover maken praktijkinstelling en opleidingsinstelling afspraken.
 • Verpleegkundige in opleiding tot specialist (vios), praktijkinstelling en opleidingsinstelling sluiten een driepartijenovereenkomst af.
 • Een vierpartijenovereenkomst wordt afgesloten wanneer een substantieel deel van het praktijkleren plaatsvindt in een andere praktijkinstelling (in ieder geval geldt dit voor vios opgeleid voor huisartsenposten, ambulance en jeugdgezondheidszorg).

* BIG-geregistreerde verpleegkundigen met een opleiding tot inservice-verpleegkundige in combinatie met een bachelor in een andere studierichting dan verpleegkunde zijn toelaatbaar.

* BIG-geregistreerde verpleegkundigen met een opleiding tot inservice-verpleegkundige zijn toelaatbaar na een positief beoordeeld instroomassessment.

* BIG-geregistreerde verpleegkundigen met een opleiding mbo-Verpleegkunde in combinatie met een bachelor in een andere studierichting dan verpleegkunde zijn toelaatbaar.

* BIG-geregistreerde verpleegkundigen met uitsluitend een opleiding mbo-Verpleegkunde zijn niet toelaatbaar. Dit geldt ook voor mbo opgeleide verpleegkundigen die een verpleegkundige vervolgopleiding hebben gevolgd (zoals CZO opleidingen). Deze opleidingen dragen bij aan verdieping van vakinhoudelijke expertise maar leiden niet tot wijziging van het opleidingsniveau van de initieel gevolgde beroepsopleiding.

** College Specialismen Verpleegkunde, Profiel Praktijkopleider 2014

Aanbevelingen ten aanzien van startbekwaamheid

De opleiding kent een hoge studiebelasting. Vooraf aan de start van de opleiding adviseren wij expliciet aandacht te besteden aan:

 • beheersing van de Nederlandse taal in spraak en geschrift;
 • beheersing van de Engelse taal, met name lezen en bestuderen van (vak)literatuur;
 • gedegen kennis van anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam;
 • basiskennis verpleegkundige diagnostiek;
 • basiskennis evidence based practice.