Toelating

Jaarlijks stelt het ministerie een maximaal aantal plaatsen beschikbaar. Voor 2020 is dat nog niet bekend.

Toelatingsvoorwaarden voor inschrijving

  • bachelor verpleegkunde* en BIG-geregistreerd
  • minimaal 2 jaar relevante werkervaring als verpleegkundige in de vijf jaar voorafgaande aan de start van de opleiding
  • dienstverband van minimaal 32 uur per week voor de duur van de opleiding met een instelling voor individuele gezondheidszorg. Binnen dit dienstverband valt zowel het binnenschools leren als het praktijkleren
  • praktijkinstelling staat garant voor passende praktijkleerplaats: expertisegebied geschikt voor verpleegkundig specialist, fysieke ruimte en omgeving geschikt om op te leiden
  • verpleegkundig specialist en arts zijn als praktijkopleiders beschikbaar, bereid en in staat taken conform profiel praktijkopleider1 te vervullen. Wanneer een verpleegkundig specialist niet beschikbaar is als praktijkopleider op dezelfde praktijkleerplaats denkt Fontys graag mee hoe betrokkenheid van de vs bij praktijkopleiden gerealiseerd kan worden
  • verpleegkundige in opleiding tot specialist (vios), praktijkinstelling en opleidingsinstelling sluiten een drie- of vierpartijen overeenkomst af

* BIG-geregistreerde verpleegkundigen met een vooropleiding tot inservice-verpleegkundige in combinatie met een bachelor in een andere studierichting dan verpleegkunde zijn toelaatbaar.

* BIG-geregistreerde verpleegkundigen met een vooropleiding tot inservice-verpleegkundige zijn toelaatbaar na een positief beoordeeld instroomassessment.

* BIG-geregistreerde verpleegkundigen met een vooropleiding mbo- Verpleegkunde in combinatie met een bachelor in een andere studierichting dan verpleegkunde zijn toelaatbaar.

* BIG-geregistreerde verpleegkundigen met uitsluitend een vooropleiding mbo-Verpleegkunde zijn niet toelaatbaar. Dit geldt ook voor mbo opgeleide verpleegkundigen die een verpleegkundige vervolgopleiding hebben gevolgd (zoals CZO opleidingen). Deze opleidingen dragen bij aan verdieping van vakinhoudelijke expertise maar leiden niet tot wijziging van het opleidingsniveau van de initieel gevolgde beroepsopleiding.

Aanbevelingen ten aanzien van startbekwaamheid

De opleiding kent een hoge studiebelasting. Vooraf aan de start van de opleiding adviseren wij expliciet aandacht te besteden aan:

  • beheersing van de Nederlandse taal in spraak en geschrift;
  • beheersing van de Engelse taal, met name lezen en bestuderen van (vak)literatuur;
  • gedegen kennis van anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam.