Werkgevers en Praktijkopleiders

Het grootste deel van deze duale opleiding vindt plaats in de beroepspraktijk. Vanaf de start ben je dus bezig met leer- en praktijkopdrachten die passen bij de dagelijkse praktijk. Jouw ontwikkeling is dus direct zichtbaar en merkbaar in de praktijk. Je richt je ook op zaken als deskundigheidsbevordering, een implementatieplan voor verbetering van de zorg en het afstudeeronderzoek. Dit zal de kwaliteit van zorg in de organisatie ten goede komen.

De werkgever ontvangt een loonkostensubsidie en een tegemoetkoming voor de begeleidingskosten van de praktijkopleider. Kijk op de pagina 'studiekosten’.

Samenwerking op landelijk en regionaal niveau

De hoofdopleider neemt deel aan het landelijk opleidingsoverleg MANP. Opleidingen zien het als een kracht om gezamenlijk af te stemmen en ontwikkelingen te initiëren. Daarnaast is de hoofdopleider lid van de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (V&VN) waardoor actuele ontwikkelingen rond wet- en regelgeving goed in beeld zijn. Namens het landelijk opleidingsoverleg participeert de hoofdopleider in de projectgroep ‘Toekomstbestendige verpleegkundig specialismen’ waarin de huidige specialisme-indeling herzien wordt. Wij zijn graag gesprekspartner en adviseur voor zorgorganisaties rond taakherschikking voor de verpleegkundig specialist en het organiseren en realiseren van een opleidingsklimaat voor de vios. 

 • Didactische Basisvaardigheden Train de Trainer

  2-daagse cursus

  Het opleidingsplan voor verpleegkundig specialist in opleiding (vios) biedt kaders en handreikingen voor het ontwikkelen van beroepscompetenties in de praktijk. Op basis hiervan bepaalt de vios, samen met de praktijkopleider, de invulling en uitvoering van het praktijkleren binnen de eigen context. Dit vereist een begeleidingsproces waarin de praktijkopleider een grote rol speelt. Van hem of haar wordt bijvoorbeeld gevraagd een veilige leeromgeving te creëren waarbinnen de student kan rekenen op coaching en feedback, korte onderwijsmomenten en het beoordelen van het praktijkleren. Uiteraard is de student zelf verantwoordelijk voor de voortgang en eigen rolontwikkeling. Middels deze 2-daagse cursus willen wij praktijkopleiders hierbij ondersteunen en trainen in didactische basisvaardigheden. Hiermee kwalificeert men zich als opleider. De cursus levert 12 accreditatiepunten op. Indien men een dergelijke cursus gevolgd heeft en het bewijs van deelname is van recente datum (tot maximaal 5 jaar geleden), dan is men daarmee ook gekwalificeerd tot praktijkopleider.

  Data

  • Donderdag en vrijdag 29 en 30 oktober 2020
  • Donderdag en vrijdag 26 en 27 november 2020
  • Maandag en dinsdag 14 en 15 december 2020
  • Trainer

   Ruud Venekamp, directeur van bureau Seneca-Abt, geeft de cursus samen met collega’s. De heer Venekamp is grondlegger van de landelijke ‘Teach the Teacher- trainingen’ voor artsen die AIOS opleiden en heeft deze cursus aangepast voor de praktijkopleiders van de opleiding tot verpleegkundig specialist. De evaluaties tot nu toe zijn bijzonder positief!

   Programma

   De cursus duurt 2 dagen waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen. Onderwerpen die aan bod komen:• Het competentieprofiel van de verpleegkundig specialist.• Formuleren van leerdoelen.• Praktijkbegeleiding.• Vaardigheidsleren en demonstratie.• Feedback en reflecteren.• Achtergrondtheorieën• Toetsen en praktijkbeoordeling.• Veel oefenen en korte onderwijsmomenten.

   Deelname en kosten

   Per student kunnen wij aan één opleider de cursus gratis aanbieden. Voor de tweede praktijkopleider van een vios zijn de kosten € 800,-. Per cursus plaatsen wij maximaal 16 deelnemers. Er is veel belangstelling om de cursus te volgen. Ben je na aanmelding verhinderd, dan kun je je tot uiterlijk zes weken voor aanvang van de cursus afmelden. Meld je je binnen zes weken voor aanvang van de cursus af dan zijn de kosten € 400,- tenzij je zelf voor een vervanger zorgt. Dit moet iemand zijn die ook bij de begeleiding en of beoordeling van vios betrokken is.

  • Aanmelden

   Je kunt je aanmelden met dit formulier. Je ontvangt dan een bevestiging of je geplaatst kunt worden. Enkele weken voorafgaand aan de cursus ontvang je het cursusmateriaal met twee voorbereidingsopdrachten.

   Contact

   Fontys Hogeschool Mens en GezondheidMasteropleiding ANPProfessor Goossenslaan 1, Gebouw P1, TilburgTelefoon: 08850 87536 en 0651480047