Werkgevers en Praktijkopleiders

Het grootste deel van deze duale opleiding vindt plaats in de beroepspraktijk. Vanaf de start ben je dus bezig met leer- en praktijkopdrachten die passen bij de dagelijkse praktijk. Jouw ontwikkeling is dus direct zichtbaar en merkbaar in de praktijk. Je richt je ook op zaken als deskundigheidsbevordering, een implementatieplan voor verbetering van de zorg en het afstudeeronderzoek. Dit zal de kwaliteit van zorg in de organisatie ten goede komen.

De werkgever ontvangt een loonkostensubsidie en een tegemoetkoming voor de begeleidingskosten van de praktijkopleider. Kijk op de pagina 'studiekosten’.

Samenwerking op landelijk en regionaal niveau

De hoofdopleider neemt deel aan het landelijk opleidingsoverleg MANP. Opleidingen zien het als een kracht om gezamenlijk af te stemmen en ontwikkelingen te initiëren. Daarnaast is de hoofdopleider lid van de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (V&VN) waardoor actuele ontwikkelingen rond wet- en regelgeving goed in beeld zijn. Namens het landelijk opleidingsoverleg participeert de hoofdopleider in de projectgroep ‘Toekomstbestendige verpleegkundig specialismen’ waarin de huidige specialisme-indeling herzien wordt. Wij zijn graag gesprekspartner en adviseur voor zorgorganisaties rond taakherschikking voor de verpleegkundig specialist en het organiseren en realiseren van een opleidingsklimaat voor de vios.