Fontys | Age-friendly service design

  • Over de cursus
  • Waarom deze cursus
  • Voor wie is deze cursus
  • FAQ: Frequently Asked Questions

Een van de allergrootste trends in de samenleving is vergrijzing. Bedrijven, organisaties en overheden krijgen hier allemaal mee te maken, maar zijn zich hier niet allemaal voldoende van bewust. In deze cursus leer je wat de behoeftes zijn van de oudere doelgroep en hoe je bedrijven, organisaties en overheden kunt ondersteunen om hun diensten en producten op leeftijdsvriendelijke wijze te ontwerpen en innoveren.


Vergrijzing is een gegeven waar je niet omheen kan. Prognoses laten zien dat het totaal aantal oudere mensen (67+) in Nederland tot aan 2040 op zal lopen tot ongeveer 4.4 miljoen. Dat komt overeen met bijna een kwart (24%) van de totale bevolking. Wereldwijd zal in 2040 ongeveer 18% van de bevolking 60 jaar of ouder zijn. Dit percentage zal in de jaren daarna verder oplopen. Tegelijkertijd zie je dat ouderen van nu gezonder en actiever zijn, veel vrije tijd hebben en maatschappelijke betrokken zijn. Dat biedt veel kansen!

In het publieke domein vraagt vergrijzing om innovatief denken. Vanuit ‘inclusief design’ kunnen diensten, producten en de samenleving als geheel toegankelijk worden gehouden voor iedereen. Door diensten en producten aan te bieden die (ook) aansluiten bij een ouder wordende doelgroep kun je actueel blijven en als bedrijf of organisatie blijven groeien. Daar ligt voor bedrijven en organisatie een grote groeikans, waar jij als professional een bijdrage aan kan leveren.

Inhoud van deze cursus

In deze cursus leer je diensten of producten te ontwikkelen die ‘leeftijdsvriendelijk’ zijn en die aansluiten bij de organisatie waarvoor je werkt. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan diensten en producten uiteenlopend van het voor iedereen toegankelijk maken van het openbaar vervoer tot het implementeren van zorgtechnologie in woonhuizen en van het ontwerpen van een instrument om eenzaamheid beter bespreekbaar te maken tot het meedenken over een productverbetering van een grote financiële instelling. Centrale thema’s zijn kennis over product- en dienstontwikkeling (service design), veroudering en co-creatie.

Je maakt kennis met service design dat gebaseerd is op design thinking. Dit is een interactieve methode waarbij je de oudere doelgroep centraal stelt. Co-creatie, samen met de doelgroep, is dan ook een belangrijk uitgangspunt voor het ontwikkelen van succesvolle en aansluitende diensten en producten. Je werkt samen met je beoogde klanten die meedenken.


Tijdens deze cursus

Je gaat aan de slag met een project van een opdrachtgever uit de praktijk, maar het kan ook een eigen opdracht zijn. Je ontwikkelt en realiseert een leeftijdsvriendelijke dienst, die direct ingezet kan worden.

Gedurende 20 weken werk je in een multidisciplinaire projectgroep samen aan een opdracht. De groep bestaan uit 3 à 4 personen en wordt begeleid door experts, docenten met ervaring uit het werkveld.  

Deze coaches/ cursusleiders verzorgen naast begeleiding ook inspiratiecolleges over vergrijzing, veroudering en service design. De onderwijsbijeenkomsten vinden plaats bij Fontys, de opdrachtgever of de eigen organisatie.


Na afloop van deze cursus

  • Je kunt samen met oudere mensen en/of belanghebbenden1 een leeftijdsvriendelijke dienst ontwikkelen en realiseren.
  • Je kunt samenwerkingsverbanden tussen oudere mensen en/of andere belanghebbenden1 initiëren en faciliteren.
  • Ontwikkelde leeftijdsvriendelijke diensten kun je onderbouwen met kennis uit relevante, (inter-)nationale literatuur en eigen praktijkgericht onderzoek.
  • Je signaleert vragen, wensen en/of behoeften van oudere mensen en andere belanghebbenden1 op het gebied van veroudering.
  • Je bent in staat een businesscase te ontwerpen voor een leeftijdsvriendelijke dienst die aansluit bij de leefwereld van oudere mensen en andere belanghebbenden1, in het bijzonder de opdrachtgever.

 Belanghebbenden zijn alle betrokken partijen, zoals de opdrachtgever, professionals, andere organisaties en de sociale netwerken van de oudere mensen.

De cursus is bedoeld voor hen die in hun werk te maken hebben met een oudere doelgroep en producten en diensten willen ontwikkelen ten behoeve van een meer leeftijdsvriendelijke samenleving. In het bijzonder is de cursus geschikt voor personen met een ondernemende houding.

Is het mogelijk om de opleiding in termijnen te betalen?

Het is mogelijk en kosteloos om deze opleiding in termijnen te betalen. Na aanmelding kun je hiervoor contact opnemen met: fhmg-skoop@fontys.nl


Welke kosten zijn wel en welke kosten zijn niet inbegrepen?

Er zijn geen onverwachte extra kosten, mits expliciet vermeld op de website. De opleidingsprijs zoals vermeld op de website is inclusief lesmateriaal, catering, accreditatie en dergelijke.


Annuleringsvoorwaarden

Op al onze opleidingen zijn de leveringsvoorwaarden van Fontys van toepassing.


Parkeren bij Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid?

Bij ons kun je gratis parkeren. Het aantal parkeerplaatsen is helaas beperkt.

Je kunt ook parkeren op het terrein van het Maxima Medisch Centrum, hier is voldoende parkeergelegenheid. Dit is betaald parkeren en kost maximaal € 4,- per dag.

Startdata

Cursusniveau
HBO
Kosten
€ 1650,– (BTW Vrijgesteld)
Startmoment(en)
30-08-2021
Studiebelasting
Contacturen | 15 - 20 per week