Over de opleiding

Houd je van afwisseling en dynamiek?

Dan is werken in de acute zorg echt iets voor jou. Op de spoedeisende hulp, intensive care of op de hartbewaking is geen dag hetzelfde en wisselen rust en actie zich af. De opleiding Basis Acute Zorg (BAZ) geeft je een basis voor alle specialisaties binnen de acute zorg. Het voorziet ook in de vraag van ziekenhuizen naar flexibel personeel dat op acute afdelingen inzetbaar is wanneer de zorgvraag daar hoog is.


Waarom de BAZ bij Fontys?

  • Unieke samenwerking Fontys en ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) in opleiding en expertise op het SEH zorginnovatiecentrum van het ETZ;
  • ETZ is het tweede grootste landelijke trauma centrum: experts uit eigen huis aangevuld met experts uit je eigen ziekenhuis;
  • Studeren voor SEH in de acute as in de regio, dichtbij huis;
  • Flexibel in- en doorstroom programma: voor vervolgopleidingen in de acute as (spoedeisende hulp en Intensive Care);
  • Veel interactie met professinals en experts op locatie;
  • Onderwijs volgens laatste richtlijnen CZO in EPA's:

EPA’s, professionele activiteiten, vormen de bouwstenen van de opleiding Basis Acute Zorg. Kenmerkend is dat de inhoud van het onderwijs wordt georganiseerd rond de gemeenschappelijke professionele activiteiten van verpleegkundigen in de acute zorg. Alle noodzakelijke theoretische concepten komen daarbij geïntegreerd aan bod. Ons opleidingstraject is flexibel in inhoud, vorm, tijd en toetsing. De opleiding tot BAZ-verpleegkundige is door Fontys en ETZ gezamenlijk ontwikkeld en wordt in gezamenlijkheid uitgevoerd.