Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO)

 • Over deze cursus
 • Inhoud
 • Basiskwalificatie voor docenten
 • Studielast en opzet
 • Leren: in opleiding en praktijk
 • Hoe ziet het traject eruit?
 • Traject voor ervaren docenten
 • Toelatingseisen
 • Meer informatie

Goed onderwijs geven is een vak op zich. Een leuk en inspirerend vak, dat je moet ontwikkelen en onderhouden. Voor goed onderwijs is het van belang dat zowel de vakkennis van docenten up to date is, als ook de kennis en vaardigheden op het gebied van: didactiek, toetsen & beoordelen, mediawijsheid en onderzoek (doen en begeleiden).

Inhoud

In dit op de praktijk toegespitste opleidingstraject staan je eigen leervragen centraal. De groep bestaat uit (startende) docenten van verschillende opleidingsrichtingen. We koppelen jouw leervragen aan de verwachtingen die je werkgever van je taakuitvoering als docent heeft en de competenties die van je verwacht worden als docent in het HBO.

Het opleidingstraject is gericht op de bekwaamheidseisen voor leraren, zoals ze in de wet BIO (Beroepen in het Onderwijs) worden gesteld.

Basiskwalificatie voor docenten

Het opleidingstraject Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) is voor (startende) docenten die zich (verder) willen ontwikkelen in het verzorgen van onderwijs. Indien wenselijk, bereidt dit traject je voor op het BKO assessment. Het BKO-certificaat vormt samen met het BKE-certificaat de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB) zoals deze landelijk erkend wordt.

NB. Het BKO assessment staat los van het BKO opleidingstraject. Hiervoor dien je apart aan te melden. Voor meer informatie over het BKO assessment kun je contact opnemen met Fontys Kwalificaties Onderwijs.

Studielast en opzet

Gedurende een jaar ben je circa 8 uur per week met de opleiding bezig. De opleiding is opgebouwd uit groepsbijeenkomsten, studiegroep-bijeenkomsten (mentorcirkels) en zelfstudie (werken aan je portfolio, bezoek lessen collega’s, voorbereidingen etc.).

Gedurende de hele opleiding ben je minimaal 20 uur per week actief als docent in het HBO.

Leren: in opleiding en praktijk

Op je werkplek leer je in de praktijk je zogenoemde beroepsproducten. Binnen deze beroepsproducten ontwikkel je de vereiste competenties. Naast leren in de praktijk leer je natuurlijk tijdens de verschillende bijeenkomsten in de opleidingsgroep. Afhankelijk van de behoefte, de noodzaak en de achtergronden van de deelnemende docenten bepalen we welke thema’s aan de orde komen.

Ook komen de verschillende rollen van een docent expliciet aan de orde:

 • constructeur van onderwijs
 • vakinhoudelijk begeleider
 • beoordelaar
 • bewust docentschap

Hoe ziet het traject eruit?

 • Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst ontvang je een document waarin je kort je eigen achtergrond beschrijft. Dit document "Wie ben ik?" is uitgangspunt om met elkaar te praten over jouw studietraject.
 • Het traject bestaat uit 13 bijeenkomsten van ongeveer één dagdeel. Tijdens de bijeenkomsten wordt veel aandacht besteed aan ervaringen. Daarnaast worden handreikingen gegeven voor het vermeerderen van kennis en vaardigheden met betrekkking tot relevante thema's. Je werkt aan allerhande onderwijskundige, pedagogische en (vak)didactische zaken. Je volgt college, we bespreken concepten, we brengen voorbeelden uit de praktijk ter sprake, we organiseren intervisie waarbij we een voorval van iemand uit de praktijk met de groep proberen op te lossen, je oefent, je presenteert etc. Ook worden deze bijeenkomsten gebruikt voor individuele gesprekken met deelnemers, het beoordelen van individuele portfolio's en leerdossiers.
 • Daarnaast werk je samen in jouw studiegroep. Je vormt met twee of drie andere collega's een zogenoemde 'mentor-cirkel'. Met die collega's werk je gedurende de studie veel samen. Je bent elkaars mentor, helpt elkaar en begeleidt elkaar.
 • Tijdens de opleiding vindt er een lesbezoek plaats. De feedback op dit lesbezoek neem je mee in je leerproces.
 • Indien wenselijk kan het opleidingstraject worden afgesloten met het BKO assessment. Dit is een bekwaamheidstest voor (nieuwe) docenten. Het assessment moet aantonen of de benodigde elementaire didactische kwaliteiten voldoende aanwezig zijn bij de docent. Het is tevens een instrument dat dient als kwaliteitsborging van het onderwijsgevende personeel. Het assessment staat los van het opleidingstraject.

Traject voor ervaren docenten

Niet iedereen die als docent bij een HBO instelling komt werken is op het gebied van pedagogisch didactische vaardigheden helemaal blanco. Veel docenten hebben al de nodige ervaring opgedaan. In zo'n geval is het ook mogelijk je aan te melden voor een individueel maatwerktraject.

Een individueel maatwerktraject kan worden ingezet om middels een Persoonlijk Opleidings Plan (POP) en Persoonlijk Activiteiten Plan (PAP) aan je ontwikkeling als docent te werken. Tijdens een vooraf gepland intakegesprek worden afspraken over je POP en PAP gemaakt. Je docent begeleidt je hierin.

Daarnaast kan een individueel maatwerktraject ook worden ingezet als begeleidingstraject ter voorbereiding op het BKO assessment. Je krijgt dan begeleiding bij het opstellen van je portfolio en je docent neemt een lesbezoek af, waarop je feedback krijgt.

Toelatingseisen

Gedurende de opleiding ben je minimaal 20 uur per week actief als docent in het HBO onderwijs.

Het traject bereidt je voor op het BKO assessment.

NB. Het Fontys BKO assessment staat los van het opleidingstraject. Hiervoor dien je je apart aan te melden. Voor meer informatie over het BKO assessment kun je contact opnemen met Fontys Kwalificaties Onderwijs.

Meer informatie

Voor meer informatie over of inschrijven voor de cursus kun je telefonisch contact opnemen via 08850 70700 of een mail sturen naar fontyspro-educatie@fontys.nl.

Cursusniveau
HBO
Kosten
Zie hieronder
Studieduur
4 maanden
Lesplaats(en)
Eindhoven
Lesdagen en -tijd
Dinsdag 9.00-12.00 uur
Startmoment(en)
10-01-2022

Startdata

Contact

Fontys Pro Educatie

fontyspro-educatie@fontys.nl

Data en tijden

Dinsdagen: 9.00 - 12.00 uur
14 sep. | 28 sep. | 12 okt. | 2 nov.
16 nov. | 30 nov. | 14 dec. | 11 jan.
1 feb. | 1 mrt. | 22 mrt | 5 apr. | 10 mei