Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO)

 • Over deze cursus
 • Inhoud
 • Basisniveau voor docenten
 • Studielast en opzet
 • Leren: in opleiding en praktijk
 • Traject voor 'nieuwe' docenten
 • Traject voor ervaren docenten
 • Toelatingseisen
 • Meer informatie

Goed onderwijs geven is een vak op zich. Een leuk en inspirerend vak, dat je moet ontwikkelen en onderhouden. Alleen zo kan Fontys de kwaliteit leveren die studenten verdienen. Voor goed onderwijs is het van belang dat de vakkennis van docenten up to date is, maar ook dat je ruimschoots kennis en vaardigheden hebt op het gebied van: didactiek, toetsen & beoordelen, mediawijsheid en onderzoek (doen en begeleiden).

Expertise en overig aanbod

Deze korte opleiding is onderdeel van een ruim cursus- en opleidingsaanbod van Fontys Educatief Centrum (FEC) en de Pedagogisch Technische Hogeschool (PTH). Decennialange ervaring in het opleiden voor het (technisch) beroepsonderwijs heeft gezorgd voor een bundeling van expertise op het gebied van onderzoek en onderwijs voor het (v)mbo. Zie voor meer informatie ook cursus- en opleidingsaanbod PTH/FEC.

Inhoud

In dit op de praktijk toegespitste, uitdagende opleidingstraject, Didactische vaardigheden hbo basis, staan je eigen leervragen centraal. We koppelen jouw leervragen aan de verwachtingen die je instituut van je taakuitvoering als docent heeft en de competenties die van je verwacht worden als docent in het hbo.

Het opleidingstraject is gericht op de bekwaamheidseisen voor leraren, zoals ze in de wet BIO (Beroepen in het Onderwijs) worden gesteld. Op de website van de Onderwijscoöperatie vind je informatie over de bekwaamheidseisen.

Basisniveau voor docenten

Fontys streeft ernaar alle docenten te laten voldoen aan de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO), dat is vastgesteld in de Fontys kwaliteitsagenda. Daarvoor is op Fontys-niveau het BKO-assessment ontwikkeld. Voor nieuwe docenten is dit een verplichting, zittende docenten doorlopen dit assessment als ontwikkeling gewenst is.

FECT biedt het professionaliseringstraject Didactisch Bekwaam voor het hbo aan, voor docenten werkzaam in een van de instituten binnen Technology & Innovation, die zich (verder) willen ontwikkelen in het verzorgen van onderwijs. Na het doorlopen van dit traject voldoe je aan de eisen van het Fontys BKO assessment op het basisniveau.

NB. Het Fontys BKO assessment wordt niet door FECT afgenomen en is een apart traject en niet dus niet in de cursus inbegrepen.

Studielast en opzet

Gedurende een jaar ben je circa 8 uur per week met de opleiding bezig. De opleiding is opgebouwd uit groepsbijeenkomsten, studiegroep-bijeenkomsten (mentorcirkels) en zelfstudie (werken aan je portfolio, bezoek lessen collega’s, voorbereidingen etc.).

We verwachten dat je gedurende de hele opleiding minimaal 20 uur per week als docent in het hbo actief bent.

Leren: in opleiding en praktijk

Op je werkplek leer je in de praktijk, je werkt er aan authentieke producten, de zogenoemde beroepsproducten. Binnen deze beroepsproducten ontwikkel je de vereiste competenties. Naast leren in de praktijk leer je natuurlijk tijdens de verschillende bijeenkomsten in de opleidingsgroep. Afhankelijk van de behoefte, de noodzaak en de achtergronden van de deelnemende docenten bepalen we welke thema’s aan de orde komen. Denk aan het aanreiken dan wel zelf ontdekken van concepten, meer of minder onderzoeksmatig bezig zijn, het aantal bijeenkomsten, de mate van begeleiding, etc.

Ook komen de verschillende rollen van een docent expliciet aan de orde:

 • constructeur van onderwijs
 • vakinhoudelijk begeleider
 • beoordelaar
 • bewust docentschap

Traject voor ‘nieuwe’ docenten

Intake

Tijdens de eerste bijeenkomst, de intake, ontvang je een document waarin je kort je eigen achtergrond beschrijft. Dit document “Wie ben ik?” is uitgangspunt om met elkaar te praten over jouw studietraject.

Bijeenkomsten

Regelmatig kom je in groepsbijeenkomsten bij elkaar. De volledige groep bestaat uit een groep studenten van verschillende opleidingsrichtingen. Dat maakt het extra interessant en leerzaam.

Daarnaast werk je samen in jouw studiegroep. Je vormt met twee of drie andere collega’s een zogenoemde ‘mentor-cirkel’. Met die collega’s werk je gedurende de studie veel samen. Je bent elkaars mentor, helpt elkaar en begeleidt elkaar.

Tijdens de bijeenkomsten wordt veel aandacht besteed aan jullie eigen ervaringen. Daarnaast worden handreikingen gegeven voor het vermeerderen van kennis en vaardigheden met betrekking tot relevante thema’s. Je werkt aan allerhande onderwijskundige, pedagogische en (vak)didactische zaken. Je volgt college, we bespreken concepten, we brengen voorbeelden uit de praktijk ter sprake, we organiseren intervisie waarbij we een voorval van iemand uit de praktijk met de groep proberen op te lossen, je oefent, je presenteert etc. Ook worden deze bijeenkomsten gebruikt voor individuele gesprekken met deelnemers, beoordelen van de individuele portfolio’s en leerdossiers. Kortom, we komen tijd te kort.

Afsluiting

Aan het eind van de opleiding volgt een eindassessment waarbij je bewijsmateriaal van je competenties overlegt en toelicht. Ook vindt er een assessment plaats op de werkplek.
De opleiding Didactisch Bekwaam voor het HBO omvat de door Fontys opgestelde ‘Fontys Basiskwalificatie Onderwijs (BKO)’, het opleidingstraject kan dan ook worden afgesloten met het assessment van Fontys BKO. Dit is een bekwaamheidstest voor (nieuwe) docenten. Het assessment moet aantonen of de benodigde elementaire didactische kwaliteiten voldoende aanwezig zijn bij de docent. Het is tevens een instrument dat dient als kwaliteitsborging van het onderwijsgevende personeel.

Traject voor ervaren docenten

Niet iedereen die bij Fontys komt werken als docent is op het gebied van pedagogisch didactische vaardigheden helemaal blanco. Veel docenten die binnen Fontys starten hebben al de nodige ervaring opgedaan. In zo’n geval is het niet nodig de volledige opleiding te doorlopen, maar kun je volstaan met een gedeelte. Voor docenten die over minimaal 60% van de BKO competenties beschikken, bieden we een maatwerktraject aan. Zo’n maatwerktraject wordt opgesteld op basis van vastgestelde EVC’s (eerder verworven competenties) en wordt op maat gemaakt voor elke individuele deelnemer.
Hoe verloopt het traject in dit geval?

 1. Quickscan: Als je al onderwijservaring hebt opgedaan en denkt in aanmerking te komen voor een maatwerktraject, dan download je de quickscan. Stuur de ingevulde quickscan volgens de instructies naar ons terug en binnen enkele dagen ontvang je per e-mail een terugkoppeling. Aan de hand van de uitslag kunnen wij vaststellen of je voor een maatwerktraject in aanmerking komt.
 2. Portfolioformulier: Kom je in aanmerking voor een maatwerktraject , dan ga je de intakefase in. Tegelijk met de uitslag van de quickscan ontvang je informatie over het invullen van het startportfolio. Het zorgvuldig invullen van het portfolio vergt ongeveer 4 tot 10 uur. Als het portfolio compleet is kun je het verzenden naar FECT.
 3. Intakeassessment: Na ontvangst van het complete portfolio neemt één van de FECT opleiders contact met je op om binnen drie weken een afspraak te maken voor het intakeassessment. Dit assessment duurt ongeveer een uur.
 4. Opleiding in maatwerk: Tijdens het intakeassessment worden afspraken gemaakt over het POP (Persoonlijk Opleidings Plan) en het PAP (Persoonlijk Activiteiten Plan). Je stelt een concept POP en PAP op, inclusief de tijdsplanning, en maakt hierna een afspraak met de FECT opleider. Vaak vindt er voor het maken van definitieve afspraken eerst nog een performance assessment op de werkplek plaats en wordt de tijdsplanning definitief vastgesteld.
 5. Afronding maatwerktraject: Na afloop van het afgesproken traject, word je in staat geacht het Fontys BKO-assessment positief af te sluiten.

Belangrijk bij een maatwerktraject is dat je instituut of teamleider mede akkoord gaat met het volgen van de opleiding in een maatwerkconstructie. Deze ondertekent daartoe de ‘Scholings- en begeleidingsovereenkomst maatwerk’.

Toelatingseisen

Fontys streeft ernaar alle docenten te laten voldoen aan de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO), dat is vastgesteld in de Fontys kwaliteitsagenda. Daarvoor is op Fontys-niveau het BKO-assessment ontwikkeld. Voor nieuwe docenten is dit een verplichting, zittende docenten doorlopen dit assessment als ontwikkeling gewenst is.

FECT biedt het professionaliseringstraject Didactisch Bekwaam voor het hbo aan, voor docenten werkzaam in een van de instituten binnen Technology & Innovation, die zich (verder) willen ontwikkelen in het verzorgen van onderwijs. Na het doorlopen van dit traject voldoe je aan de eisen van het Fontys BKO assessment op het basisniveau.

NB. Het Fontys BKO assessment wordt niet door FECT afgenomen en is een apart traject en niet dus niet in de cursus inbegrepen.

Meer informatie

Voor meer informatie over of inschrijven voor de cursus kun je telefonisch contact opnemen via 08850 71652 of een mail sturen naar Kim Korver-Schoonens.

Cursusniveau
HBO
Kosten
€ 1975,– (BTW Vrijgesteld)
Studieduur
11 maanden
Lesplaats(en)
Eindhoven
Lesdagen en -tijd
De cursus start in 2020. Exacte data volgen.
Startmoment(en)
01-02-2020

Startdata

Contact

Fontys Pro Educatie

08850 70700
fontyspro-educatie@fontys.nl