Basiscursus SWPBS

  • Omschrijving
  • Inhoud
  • Voor wie?
  • Toelatingseisen
  • Certificering

De basis cursus biedt in korte tijd gedegen achtergrondkennis over de uitgangspunten van SWPBS en informatie over wat de implementatie van SWPBS voor de praktijk kan betekenen.

De cursus bestaat uit 3 lesdagen.


Onderwerpen die in de basiscursus aan bod komen zijn:

- De vijf pijlers van SWPBS :
1. Schoolbreed werken aan gedrag vanuit gedeelde waarde
2. Preventie staat centraal: zoveel mogelijk voorkomen van gedragsproblemen
3. Positieve insteek: aanleren, oefenen en waarderen van gewenst gedrag op basis van heldere, eenduidige gedragsverwachtingen.
4. Planmatige systematische aanpak op basis van data
5. Partnerschap met ouders en samenwerking met ketenpartners
- De functie van gedrag en daarbij passende interventies en strategieën
- PBS in de klas

Studiebelasting: 18 SBU


    Deze basiscurss is voor personen die actief zijn (of worden) in het PBS team en voor leraren die gaan werken op een PBS school.

    HBO bachelor

    Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname met inhoud en omvang van studiebelastingsuren.

    De Basiscursus SWPBS is gevalideerd door de registercommissie en is met 18 RU (registeruren) opgenomen in Registerleraar.nl

    Na deze cursus ben je in staat om om binnen het PBS team  te weten waaraan jij kunt bijdragen aan de schoolontwikkeling en dat je  je rol als PBS-vertegenwoordiger in  schoolteam kunt oppakken. Leraren, nieuw op een SWPBS-school, kunnen snel deze schoolontwikkeling plaatsen en hun eigen rol hierin oppakken in het schoolteam.

    Cursusniveau
    HBO
    Kosten
    € 450,– (BTW Vrijgesteld)
    Studieduur
    1 maand
    Startmoment(en)
    24-09-2020

    Basiscursus SWPBS