Basiscursus Vlaggensysteem

  • Over de cursus
  • Waarom deze cursus
  • Voor wie is deze cursus

Het Vlaggensysteem is een methodiek om seksueel gedrag van kinderen en jongeren te duiden en er adequaat op te reageren. In onze basistraining leer je het Vlaggensysteem toe te passen. Er wordt stilgestaan bij de seksuele gedragingen van kinderen en jongeren in verschillende leeftijdscategorieën. Op basis van criteria uit een normatieve lijst helpt het de professional/ouder om het gedrag van kinderen en jongeren te interpreteren en erop te reageren. In het Vlaggensysteem wordt seksueel gedrag van kinderen en jongeren gekoppeld aan zes criteria (o.a. leeftijd, context, vrijwilligheid) en vier gekleurde vlaggen.

Tijdens de training bekijken we met behulp van de methodiek van het Vlaggensysteem hoe jij als professional om kunt gaan met seksueel experimenteer- of grensoverschrijdend gedrag van kinderen en jongeren. Er worden handvatten geboden voor vragen zoals: Wat doe je als kinderen zelf met vragen komen over seksualiteit? Hoe ga ik om met experimenteergedrag op het gebied van seksualiteit? Wanneer moet ik gedrag begrenzen en wat is toelaatbaar?


Als professional is het vaak lastig om met kinderen en jongeren te spreken over seksualiteit. Ook seksueel gedrag van kinderen en jongeren bespreekbaar maken tussen collega’s onderling wordt niet altijd als gemakkelijk ervaren. Het Vlaggensysteem biedt handvatten om seksueel gedrag adequaat te beoordelen, het bespreekbaar te maken en om gepast op de situatie te reageren. Het Vlaggensysteem stimuleert gezond seksueel gedrag en draagt bij aan het voorkómen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren.

Uit praktijkervaringen blijkt dat het Vlaggensysteem door professionals wordt gewaardeerd en dat ze hierdoor beter kunnen aangeven of gedrag bij de seksuele ontwikkeling hoort.


De cursus is bedoeld voor professionals werkzaam met kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. (professionele) opvoeders, preventiewerkers, docenten, jongerenwerkers, hulpverleners, opsporingsambtenaren en jeugdadvocaten. De cursus is SKJ geaccrediteerd. 

Cursusniveau
HBO
Kosten
€ 225,– (BTW Vrijgesteld)
Lesplaats(en)
Eindhoven
Lesdagen en -tijd
1 dag: 9.30-16.30 uur
Startmoment(en)
04-11-2020
Studiebelasting
Aanwezigheid tijdens de cursusdag

Rachelsmolen 1, Eindhoven

Locatiekaart op adres: Rachelsmolen  1, Eindhoven
Sfeerafbeelding Fontys

De basiscursus Vlaggensysteem is SKJ geaccrediteerd (7 punten).

Certificering

Na afloop van de cursus ontvang je een certificaat van Fontys Hogeschool Pedagogiek.

Contact

Wil je meer informatie? Neem contact met ons op: