Basisopleiding Intensieve Pedagogische Thuisbegeleiding (IPT)

 • Over de cursus
 • Waarom deze cursus
 • Voor wie is deze cursus
 • Inhoud lessen
 • Ervaring van een cursist
 • Certificaat

Intensieve Pedagogische Thuisbegeleiding (IPT) is een vorm van intensieve ambulante hulpverlening aan gezinnen met een complexe problematiek. De basisopleiding IPT is algemeen van aard en gebruikt onderdelen uit bestaande methodieken:

 • Families First
 • Videohometraining
 • Directieve Thuisbehandeling
 • Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding
 • Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding.

Planning Post HBO open inschrijving IPT

Infobijeenkomst 09:30 - 12:0012 februari 2020
StartassessmentsOp afspraak: 20 min. per persoon12 maart 2020
Bijeenkomst 109:30 - 16:009 april 2020
Bijeenkomst 209:30 - 16:007 mei 2020
Bijeenkomst 309:30 - 16:004 juni 2020
Bijeenkomst 409:30 - 16:009 juli 2020
Bijeenkomst 509:30 - 16:0010 september 2020
Bijeenkomst 609:30 - 16:008 oktober 2020
Bijeenkomst 709:30 - 16:00November 2020
Bijeenkomst 809:30 - 16:00December 2020
Inleveren portfolio-Januari 2021
Eventuele eindassessment gesprekken-Februari 2021
Certificering-Februari/Maart 2021
DocentNiels Engelaar

Als Intensieve Pedagogische Thuisbegeleider (IPT-er) kom je in gezinnen met zeer wisselende hulpvragen. Op systemische, oplossingsgerichte wijze ga je samen met ouders en kinderen zoeken naar passende hulpbronnen en oplossingen. Belangrijk hierbij is dat de gezinnen zelf de regie houden en dat professionals niet de zorg overnemen. Hoe je in dialoog met het gezin een balans zoekt tussen activeren en adviseren is één van de uitgangspunten in de opleiding.

Reflectief naar eigen handelen kijken, is een voorwaarde om je werk goed te kunnen uitvoeren in de vaak complexe situaties van de gezinnen waar je komt. Daarom staan we ook stil bij de competentie zelfhantering als professional, en komt het nut en de kracht van uitwisseling en intervisie met collega’s aan bod. Alle cursisten werken in de praktijk en brengen casussen in. De realiteit van de zorg is dus leidraad in deze cursus.

"De stijl van lesgeven heeft een parallel met de visie rond het werken in de gezinnen. De docent volgt, activeert, enthousiasmeert en faciliteert en de cursist blijft verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces".

Houd je je professioneel bezig met het begeleiden van gezinnen met complexe problematiek? Wil je kennis en vaardigheden ontwikkelen op het gebied van Intensieve Pedagogische Thuisbegeleiding? Dan is deze basisopleiding voor jou.

Toelatingseisen

Voor deze post-hbo opleiding gelden de volgende vooropleidings- en toelatingseisen:

 • HBO-opleiding in het sociaal agogisch domein zoals SPH, MWD, Sociale Studies, Pabo, Pedagogiek, Verpleegkunde e.d.;
 • Een andere relevante HBO-opleiding of een MBO-opleiding in de zorg met jaren werkervaring. Voorafgaand aan de opleiding wordt in een persoonlijk startassessment een inschatting gemaakt over het succesvol (kunnen) deelnemen aan de opleiding;
 • Tijdens de opleiding in minimaal 2 gezinnen werken;
 • Werkbegeleiding ontvangen vanuit de werkgever.

 • Bijeenkomst 1: Introductie en kennismaking

- Visie op en uitgangspunten van hulpverlenen in gezinnen

- Basisattitude gezinswerker

- Introductie in het gezin, invoegen en afstemmen.


 • Bijeenkomst 2: Oriënteren

- Oriëntatie op algemene en specifieke situatie van en met het gezin.

- Het verzamelen van informatie en analyseren van de hulpvraag.


 • Bijeenkomst 3: Systemisch werken en Werkplan ontwikkelen

- Het gezin als systeem.

- Samen met het gezin de hulpvraag concretiseren,

- Doelen formuleren en het werkplan opstellen.


 • Bijeenkomst 4: Veranderen: Uitvoeren en bijstellen werkplan

- Analyseren van voortgang en eigen rol

- Meerzijdige partijdigheid en omgaan met weerstand

- Opvoedingsondersteuning en goed genoeg ouderschap


 • Bijeenkomst 5: Veranderen: Oplossingsgericht / Progressiegericht Werken

- Uitgaan van de krachten en mogelijkheden van mensen

- Trainen met deze werkwijze adhv casussen uit eigen praktijk


 • Bijeenkomst 6: Veranderen: Achtergrond, en een aantal specifieke methodieken:

- WMO / 9 bakens, Welzijn nieuwe stijl 

- SNS : Sociale Netwerk Strategie

- Signs of Safety.


 • Bijeenkomst 7: Veranderen: Vechtscheidingen, Seksualiteit/intimiteit

- Vechtscheidingen

- Seksualiteit / Intimiteit


 • Bijeenkomst 8: Veiligheid en steun vanuit je eigen team, plus Evalueren en afscheid nemen

- Het professioneel inzetten van jezelf en het creëren van een veilig team

- Samen met ouders het hulpverleningsproces evalueren en afsluiten

- Afronden van de opleiding


Wendy van Tuijl, ambulant begeleider bij Lunetzorg in Eindhoven:

''Op dit moment werk ik als Ambulant Begeleider Complex bij Lunet zorg in Eindhoven. Lunet zorg is een organisatie die zich richt op mensen met een verstandelijke beperking en begeleiding biedt aan verschillende doelgroepen op verschillende manieren. Zo heeft Lunet zorg een Afdeling Kind & Jeugd, hebben ze twee woonparken waar cliënten wonen, bieden ze ambulante begeleiding en zijn er verschillende wijksteunpunten. Bij de ambulante begeleiding die ik bied, begeleid ik onder andere ook gezinnen met kinderen. Hierdoor was de post-hbo opleiding IPT erg interessant voor mij om te gaan volgen zodat ik mijn kennis kon vergroten.''

''In het jaar 2017-2018 heb ik de opleiding Intensieve Pedagogische Thuisbegeleiding gevolgd. Doordat ik zelf nog weinig ervaring had met het begeleiden van gezinnen en cliëntsystemen, leek dit mij een goede aanvulling om mezelf verder te ontwikkelen als professional in de zorg. Tijdens deze opleiding heb ik veel handvaten en tips gekregen hoe je de begeleiding van een cliëntsysteem kan vormgeven. Dankzij de vele methodieken en literatuur die je tijdens de opleiding krijgt aangereikt en ook aangemoedigd te worden dit toe te passen in de praktijk, ben ik dit ook bewuster gaan inzetten. Het volgen van deze opleiding is voor mij erg verrijkend geweest en kan ik nu professioneler begeleiding bieden aan gezinnen en cliëntsystemen. Voor mij is deze opleiding zeker een goede aanvulling en meerwaarde geweest!''

Sfeerafbeelding Fontys

Certificaat

Deze post HBO wordt afgesloten met een Portfolio waarin bewijzen verzameld zijn van de 6 kerncompetenties die door de werkbegeleider en door de docent als voldoende beoordeeld zijn. Het behaalde certificaat levert bij Registerplein 100 punten op en bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) 110 punten.

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Cursusniveau
Post HBO
Kosten
€ 1995,– (BTW Vrijgesteld)
Lesplaats(en)
Eindhoven
Startmoment(en)
12-02-2020
Groepsgrootte
Minimaal 10, maximaal 12

Startdata

Contact

Neem voor meer inhoudelijke informatie contact op via:

“Hoewel ik al vele jaren in de praktijk werkzaam ben heb ik een diversiteit aan kennis en werkwijzen aangereikt gekregen waardoor ik nu professioneler in het werk sta.”

Cursist Rini Kersten
Lees haar verhaal