Inhoud opleiding

Bedrijfskunde bij Fontys PRO Economie

Face-to-face & digitaal

De opleiding is persoonlijk. We weten wat er bij je leeft, wat je beweegt en wat jouw achtergrond is. Het lesmateriaal bij Fontys PRO Economie is digitaal beschikbaar. We maken gebruik van een digitale leeromgeving, waardoor je plaats- en tijdonafhankelijk kan studeren. Daarnaast zijn er natuurlijk ook lessen, maar je bent niet verplicht hier naartoe te gaan. Jij kiest of je naar een bijeenkomst gaat of niet. Wel kies je bij de start van je opleiding of je bijeenkomsten liever op maandag of donderdag volgt. De bijeenkomsten zijn meer gericht op het leren toepassen van de stof dan alleen het droog overbrengen van kennis. Je kiest zelf waar, hoe en wanneer je lessen volgt. Deze manier sluit dus veel meer aan bij de realiteit van jouw leven als professional, met een baan. De aanvullende bijeenkomsten zijn met vakdocenten en je krijgt individuele begeleiding.

Themagericht

Door te werken in themablokken van een half jaar (leeruitkomsten) maken we de aansluiting tussen theorie en praktijk gemakkelijker. In zo’n leeruitkomst verbind je hetgeen je het afgelopen jaar geleerd hebt. Per studiejaar werk je binnen twee thema's.

In zo'n themablok worden verschillende kennisvakken en vaardigheden (skills) aangeboden. Voorbeelden van kennisvakken zijn: management en organisatie, marketing en analyse van bedrijfsprocessen. Bij skills kun je denken aan: ethiek, dilemma training en rekenschap, adviseren en praktijkgerichtonderzoek. De skillsvakken geven jou het onderscheidend vermogen in de performance van je dagelijks werk.

Persoonlijk

Jouw eigen werkomgeving en ambities staan centraal en je kiest wat jou interesseert.

Door na het eerste jaar te werken in zogenaamde themablokken van een half jaar, waarbinnen je steeds je eigen ‘vakkenpakket’ kiest, blijft het onderwijs voortdurend aansluiten op jouw behoeften en interesses. Iedereen is anders, en heeft een andere achtergrond en basiskennis- en kunde.  Om dan vervolgens iedereen hetzelfde voor te schotelen is niet meer van deze tijd. Zoveel mogelijk maatwerk dus. De flexibiliteit van dit onderwijs heeft verder als voordeel dat als je al over bepaalde vakinhoudelijke kennis of vaardigheden beschikt, je dit op een andere manier aan mag tonen.

Netwerk aan kennis

Fontys PRO Economie is opgesteld uit zeven economische bacheloropleidingen. Je zit dus met verschillende disciplines in één klas. Finance, Marketing, Communicatie en Bedrijfskunde; vergoot je netwerk en leer om vanuit verschillende invalshoeken naar je werk te kijken.

Sfeerafbeelding Fontys
 • Opbouw

  Het propedeuse jaar

  Het eerste jaar bestaat uit twee themablokken van een half jaar die generiek zijn voor alle economische studies: Connected Organisations en Improving Organisations.

  We starten met Connected Organisations, waar we vanuit een strategische bril kijken naar de context waarbinnen organisaties zich bevinden. Waar staat een organisatie voor richting zijn stakeholders? Wat komt er van buiten op een organisatie af waarmee rekening moet worden gehouden?

  Voorbeeldvakken zijn:

  • Inleiding marketing
  • Inleiding communicatie
  • Introduction people & communication skills
  • Introduction intelligence & sensemaking skills
  • Inleiding recht
  • Inleiding belastingrecht
  • Algemene economie

  Je gaat met deze kennis en vaardigheden aan de slag om je eigen organisatie van buitenaf te bekijken en levert uiteindelijk een onderbouwd advies op over de te volgen strategie.

  Kijken we bij Connected Organisations naar buiten, in het tweede thema, Improving Operations, ligt de focus op de binnenkant van de organisatie. Is deze effectief en efficiënt ingericht? Alle vakken pas je toe in een leeruitkomst die gericht is op het verbeteren van de interne organisatie.

  Je krijgt vakken als:

  • Analyse bedrijfsprocessen
  • Interne communicatie
  • Inleiding management en organisatie
  • English language skills
  • Introduction stategic leadership skills
  • Inleiding statistiek

  Advanced fase

  Dan volgt de advanced fase van 2 jaar met 4 themablokken, waarin je de vrijheid hebt om naar eigen wens een thema te kiezen (een leeruitkomst). Daarnaast kies je, in overleg met je studiecoach, de kennis- en vaardigheidselementen waarmee je hieraan invulling wil geven. Voorbeelden van thema’s zijn:

  • Online economics
  • Leading change
  • Crossing borders
  • Business intelligence

  Gedurende de advanced fase kies je vier thema’s die elk bestaan uit vier kennismodules en twee vaardigheidsmodules. Samen voldoen deze aan de eisen voor een specifieke studierichting. Op deze manier configureer je dus je eigen studie op maat, maar wel zodanig datje uiteindelijk voldoet aan de eisen voor het diploma.

  Afstuderen (jaar 4)

  De laatste fase is het afstuderen. De inhoud is specifiek voor jouw gekozen afstudeerrichting.

 • Studiebegeleiding

  Vakdocent

  De inhoudelijke kennisvakken en vaardigheidsvakken worden verzorgd door de vakdocenten. Zij geven gedurende enkele weken van een blok les volgens een vooraf vastgesteld lesrooster. Zij toetsen je kennis en vaardigheden via een toets, assessment ofwel door een beoordeling van bewijsmateriaal dat je zelf aanlevert om je kennis aan te tonen.

  Tutor

  De tutor begeleidt je gedurende een themablok bij de realisatie van de leeruitkomsten. De tutor vertegenwoordigt tegelijkertijd je studierichting en zorgt dat de leeruitkomst aansluit op de eisen die vanuit de gekozen studierichting worden gesteld. Deze eisen verschillen op enkele punten tussen de verschillende studierichtingen. Deze rol is een coachende, waarbij de tutor vooral kijkt naar de manier waarop je de verschillende kennis en vaardigheidselementen met beroepsproducten integreert tot de beoogde leeruitkomst. De criteria voor de beoordeling van de leeruitkomst liggen vast in de rubrics.

  Assessor

  De assessor is degene die jouw portfolio voor een bepaald thema beoordeelt aan de hand van de rubrics. De assessor is een onafhankelijke docent die per definitie niet tegelijk je tutor is. De assessor is dan ook minder zichtbaar.

  Studiecoach

  De studiecoach is jouw eerste aanspreekpunt gedurende de gehele studie. Hij begeleidt je bij de verschillende keuzes die te maken hebben met de studie, denk aan te kiezen thema’s, te volgen kennismodules maar ook bij persoonlijke zaken die bepalend zijn voor je studietempo en dergelijke. Zeker voor deeltijdstudenten, voor wie de studie een belasting betekent naast de dagelijkse werkzaamheden en privé, wordt samen gezocht naar een goede modus om de studie te doorlopen.

 • Hoe krijg je les?

  De opleiding start elk jaar in september en duurt vier jaar. De bijeenkomsten vinden plaats op maandag of donderdag. Je kiest bij de start van je studie jouw contactdag:

  Maandagochtend- en middag (8:45 tot 17:00) OF donderdagmiddag en avond (13:15 tot 21:00). De toetsen vinden plaats op dinsdagavonden.