Mbo

Economie toets

Inhoud

 • Rekenkundig en grafisch onderbouwen
 • Schaarste
 • Ruil
 • Vraag en aanbod
 • Marktstructuur
 • Overheidsingrijpen
 • Rente
 • Inflatie
 • Externe effecten
 • Welvaart
 • Groei
 • Conjunctuur(beleid)

Type toets

Assesment

Hulpmiddelen

Tijdens de toets is het gebruik van een niet programmeerbare rekenmachine toegestaan.

Voorbereidingsstof

Ter voorbereiding op de toelatingstoets Economie kun je bovengenoemde onderwerpen bestuderen in de (zelf aan te schaffen) boeken:  Percent: Economie Bovenbouw HAVO theorieboek deel 1 & 2  (Duijm, Gorter), 3e druk, ThiemeMeulenhoff, 978-90-42-53875-7 (deel 1) & 978-90-42-53879-5 (deel 2). Van deze boeken hoef je niet alles  te bestuderen. Hieronder vind je een overzicht van wat je WEL moet bestuderen: Uit deel 1, hoofdstuk 1 t/m 7, paragraaf 8.2, 8.3. 10.1 en 10.3. Uit deel 2, hoofdstuk 17 t/m 21, paragraaf 22.4, 23.1 en 23.2.

Deze boeken zijn ongetwijfeld ook tweedehands te verkrijgen.

 Proeftoets