Sprint naar content
Profiel

Cultuursensitieve gespreksvaardigheden

  • Over de cursus
  • Waarover gaat deze cursus?
  • Voor wie is deze cursus
  • Locatie

Tegenvallende leerprestaties, pestgedrag, verwaarlozing. Soms gaan oudergesprekken over een moeilijk onderwerp. Hoe pak je dit nou aan? Het creëren van een vertrouwensrelatie met ouders met een andere etnische of culturele achtergrond vergt vaak extra aandacht en inspanning van de leerkracht. Het overbruggen van verschillen in het belang van het kind is soms een echte uitdaging. Leer je ouderpopulatie kennen. Wie zit er tegenover je? Wat vindt hij/zij belangrijk in de opvoeding en omgang met elkaar?

In de cursus cultuur-sensitieve gespreksvoering met ouders leer je oudergesprekken te voeren over uiteenlopende onderwerpen.

Deze cursus bestaat uit 8 trainingsbijeenkomsten waarin je samen met je collega’s oefent met het voeren van oudergesprekken en waarbij ook een trainingsacteur wordt ingezet. We gebruiken hiervoor cases uit je eigen lespraktijk en casuïstiek die we op scholen met heel verschillende ouderpopulaties verzameld hebben. Ook wordt gebruik gemaakt van filmvoorbeelden (zie de bijbehorende website) en van opnamen van de bijeenkomsten. In de thuisopdrachten krijg je theorie aangereikt voor een succesvolle samenwerking met ouders, passend bij jouw schoolpraktijk en opdrachten om je vaardigheden verder uit te diepen. Intercollegiale coaching maakt deel uit van de cursus.

Thema's en soorten gesprekken

  • Kennismakingsgesprekken (luisteren, grenzen aangeven, compassie en controle, afstemmen van verwachtingen met ouders)
  • Gesprekken rondom zorgen over het kind (aankaarten van verwaarlozing, gedragsproblemen)
  • Gesprekken in het kader van passend onderwijs (hoe ouders mee te nemen in beslissingen omtrent passende zorg, afstemmen aanpak thuis en op school)
  • Slechtnieuwsgesprekken (weerstand, emoties, andere verwachtingen en ambities)
  • Omgaan met conflicten (boze ouders, agressie)


Deze cursus is bedoeld voor leerkrachten en intern begeleiders van (speciaal) basisonderwijs. Het is aan te bevelen dat meerdere leerkrachten uit één schoolteam samen aan de training deelnemen, inclusief de studenten van de Pabo, Pedagogiek en/of Social Work die ten tijde van de training op betreffende school stage lopen (minimaal 6, maximaal 12 deelnemers).

Deze cursus wordt incompany aangeboden, op een voor u gewenste locatie. Dus geen reistijd voor de medewerkers, de docenten komen naar jouw locatie.

Cursusniveau
Cursus

Contact

Deze cursus wordt incompany aangeboden. Wil je meer informatie? Neem contact met ons op:

Sfeerafbeelding Fontys

Certificering

Na afronding van de cursus ontvangen de deelnemers een certificaat van Fontys Hogeschool Pedagogiek. De cursus is geaccrediteerd bij registerleraar voor 50 registeruren.