Cursus Bewegen in de openbare ruimte

 • Over de cursus
 • Waarom deze cursus
 • Inhoud van de cursus
 • Voor wie is deze cursus
 • Docenten
 • FAQ - veelgestelde vragen

Sporten en bewegen in de openbare ruimte wordt een steeds grotere tak van sporten. Duursporten zoals hardlopen, skeeleren, fietsen, wandelen enz. zijn in de laatste jaren ontzettend veel gestegen. Inmiddels beoefent ongeveer één op de vijf mensen één of meerdere van deze sporten wekelijks. Reden genoeg om je als beleidsmaker of buurtsportcoach verder te ontwikkelen op dit gebied.

Over de cursus Bewegen In de Openbare Ruimte - BIOR

De cursus Bewegen In de Openbare Ruimte is bedoeld voor buurtsportcoaches en andere professionals die aan de slag willen met een beweegvriendelijke inrichting van de openbare ruimte. De cursus wordt aangeboden door Fontys Sporthogeschool en SSNB. Je maakt kennis met trends en ontwikkelingen, leert hoe je het thema kunt agenderen binnen je gemeente of organisatie (beleid en praktijk) en gaat aan de slag met een eigen ingebrachte casus uit jouw werkgebied. Hierbij leer je welke processtappen gezet kunnen worden bij de ontwikkeling van een beweegvriendelijke omgeving. Je maakt zelf een keuze voor één van de twee begeleidingslijnen:

 1. Agenderen van en ophalen van de vraag voor bewegen in de openbare ruimte. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een integrale visie voor de aanpak van bewegen in de openbare ruimte, het agenderen van sport, bewegen en gezondheid binnen de omgevingsvisie of het verkennen van de rol van je organisatie bij het thema beweegvriendelijke omgeving.
 2. Realiseren van bewegen in de openbare ruimte. Binnen deze lijn kan je denken aan het ontwikkelen van een beweegpark, een groenstrook openbaar toegankelijk maken voor sport en bewegen, inwoners activeren en faciliteren om meer te bewegen in de openbare ruimte, een park gebruiken voor bewegingsonderwijs of beweegactiviteiten of een bewonersinitiatief voor een beweegvriendelijke omgeving ondersteunen en faciliteren, of een route voor bewegen ontwikkelen.

Het is duidelijk dat sporten en bewegen in de openbare ruimte steeds groter en belangrijker wordt. Het aantal wandelaars, hardlopers, skaters en fietsers nam aanzienlijk toe de afgelopen tijd en dit is nog meer toegenomen tijdens het Corona tijdperk. Door de zichtbare stijging van sporters in de openbare ruimte, ligt er ook steeds meer aandacht bij beleidsmakers bij het inrichten van een faciliterende woonomgeving als ‘gemeenschappelijke sportaccommodatie’.

De omgevingswet die in januari 2022 in werking zal treden biedt een mooie kans om invulling te geven aan de beweegvriendelijke inrichting van de woon- en leefomgeving. De omgevingswet bundelt verschillende verordeningen en versnipperende wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving binnen één wet. Er wordt een verandering ingezet van efficiënte ruimtelijke ordening naar een sociale invulling van de leefomgeving waar integrale samenwerking belangrijk wordt.

Een beweegvriendelijke omgeving faciliteert, stimuleert en daagt mensen uit om te bewegen, spelen en sporten in hun leefomgeving. Dit bestaat uit hardware, software en orgware. Als we deze leefomgeving kunnen creëren, levert dat veel voordelen op en hier kun je als buurtsportcoach goed op in spelen!

Deze cursus ‘bewegen in de openbare ruimte’ biedt handvatten om zelf aan de slag te gaan om BIOR een plek te geven binnen je gemeente. Je wordt mee genomen in recente praktijkvoorbeelden om hier niet alleen ‘best practices’ maar ook ‘worst practices’ uit op te halen. Je vergaart kennis over BIOR, de omgevingswet en de haakjes die gemaakt kunnen worden met andere beleidsterreinen zoals sociaal domein, ruimtelijke ordening en volksgezondheid. Vervolgens kun je met de opgedane kennis aan de slag met een eigen casus.

Meer redenen om voor de cursus Bewegen in de openbare ruimte te kiezen zijn:

 • wisselwerking tussen kennis en praktijk (Fontys Sporthogeschool en SSNB);
 • persoonlijke begeleiding tussen de bijeenkomsten door;
 • lesdagen op inspirerende locaties;
 • les van ervaren en gespecialiseerde docenten en gastcolleges van ervaringsdeskundigen;
 • toegang tot online leeromgeving;
 • interactie tussen buurtsportcoaches en beleidsmakers onderling, van elkaar leren en uitwisselen.

Deze meerdaagse cursus bestaat uit 2,5 lesdag. Tussen de cursusdagen door kun je, door middel van zelfstudie en het werken aan enkele opdrachten, de kennis toepassen op de eigen organisatie. Elke cursusdag is inclusief koffie, thee, water en een lunch.

Dag 1 - 09:00 tot 16:30 uur

 • Kennis opdoen over BIOR state of art.
 • Beleid vertaling van BIOR door gemeente en provincie.
 • Omgevingswet en relatie met aanpalende doeleinden verkennen.
 • Aan de slag met de procesaanpak BIOR voor één van beide leerlijnen.
 • Wordt er een concrete opdracht geformuleerd en wordt er inspiratie opgedaan door het bezoeken van voorbeeldprojecten.

Dag 2 - 09:00 tot 16:30 uur

Je gaat een volledig pva uitwerken hoe je natuur en omgeving kunt gebruiken in relatie tot sport en bewegen.

Dag 3 - 09:00 tot 12:30 uur

Je gaat je opbrengst delen met elkaar en feedback krijgen voor het vervolg van je plan.

Deze cursus bewegen in de openbare ruimte biedt handvatten voor:

 • buurtsportcoaches;
 • beleidsmedewerkers;
 • combinatiefunctionarissen;
 • alle andere professionals die aan de slag willen met een beweegvriendelijke inrichting van de openbare ruimte.

De docenten van deze cursus zijn werkzaam in het onderzoeks- en onderwijsteam binnen Fontys Sporthogeschool en werkzaam voor het SSNB (Stichting Sportservice Noord Brabant)

Maartje Kunen is sociaal planoloog en als docent en onderzoeker werkzaam bij Fontys Sporthogeschool. Zowel in advies, onderzoek, onderwijs en praktijk werkt Maartje al vele jaren aan het thema beweegvriendelijke omgeving. ‘Het verbinden van de domeinen sport, bewegen en ruimte is en blijft een uitdaging waar ik me graag mee bezig houd. Zowel in een project waarin we een beweegvriendelijke omgeving ontwikkelen en realiseren of over adviseren, als in het onderwijs waarin ik studenten meeneem in de wereld van het ruimtelijk domein.'

Demy Weertman is specialist Inclusief Bewegen bij SSNB. Na jaren werkzaam te zijn geweest als coördinator buurtsportcoaches en uitvoerend buurtsportcoach heeft zij meerdere trajecten rondom het beweegvriendelijk inrichten van een omgeving vanuit de praktijk ondersteund. Demy is bekend met het in beweging brengen van specifieke doelgroepen zoals ouderen en mensen met een beperking. Momenteel volgt zij de master Healthy Ageing Professional. Voor haar onderzoek ontwikkelt ze een beweeginterventie waarbij zelfstandig wonende 65-plussers groepsgewijs gaan bewegen in hun woonomgeving (de openbare ruimte).

Wat kan ik na deze cursus?

Nadat je de cursus hebt gevolgd kun je:

 • BIOR agenderen bij jouw gemeente of organisatie;
 • het BVO-model toepassen in de praktijk;
 • planmatig werken aan de realisatie van een beweegvriendelijke omgeving;
 • rekening houden met specifieke doelgroepen in de programmering;
 • de opgedane kennis toepassen in de praktijk;
 • je eigen rol en positie bepalen bij het werken aan een beweegvriendelijke omgeving.

Waarom zijn er drie verschillende locaties?

We willen jullie graag kennis maken met drie inspirerende locaties zodat we op verschillende plaatsen optimaal kunnen ingaan op het bewegen in openbare ruimte.


Waarom kan ik me niet aanmelden bij Fontys Sporthogeschool?

De cursus wordt aangeboden door Fontys Sporthogeschool en SSNB. Aanmelden gaat via SSNB.


Welke kosten zijn wel/niet inbegrepen?

De aangegeven cursusprijs is inclusief koffie, thee en water gedurende de cursusdagen en voor de cursusdagen van 7 uur is een lunch inclusief. Verder zullen er geen onverwachte kosten zijn.


Gaat de cursus altijd door?

De cursus gaat altijd door bij minimaal 8 deelnemers. Bij minder deelnemers zullen we je hiervan minimaal 1 week vooraf op de hoogte brengen. De cursus zal dan verzet worden naar een later moment.


Wat is het maximaal aantal deelnemers?

Het maximaal aantal deelnemers is 15.


Wat is de studiebelasting?

De cursus bestaat uit twee lesdagen van 7 contacturen en één dagdeel van 3 uur. Elke cursusdag start om 09:00 uur en eindigt om 16:30 uur en respectievelijk 12:30 uur. Tussen de middag wordt er op de eerste en tweede dag een lunch verzorgd. Tussen de cursusdagen is het de bedoeling dat je het geleerde in de praktijk brengt. Het aantal zelfstudie uren wordt geschat op 20 uur.


Wat zijn de annuleringsvoorwaarden?

Op al onze opleidingen zijn de leveringsvoorwaarden van Fontys van toepassing.


Welke maatregelen zijn er getroffen in verband met Corona?

De drie cursusdagen vinden fysiek plaats op drie verschillende locaties. Op elke locatie dien je bij binnenkomst je handen te desinfecteren en er is een streng 1,5 meter beleid. Ook de ruimtes zijn berekend op de maximale groepsgrootte van de cursus.


Kun je parkeren op de locatie?

Op alle locaties zijn er parkeermogelijkheden aanwezig.


Zijn er nog meer cursussen op het gebied van sport, welzijn en gezondheid?

Op dit moment zijn er een aantal cursussen voorhanden binnen sport en bewegen, welzijn en gezondheid. Constant zijn wij in gesprek met het werkveld om te zorgen voor een passend cursusaanbod. Staat de cursus die je zou willen volgen er niet tussen? Dan horen we het graag en kunnen we kijken of we hier op in kunnen spelen. Schroom dus niet om ons te benaderen als je vragen hebt.

Op dit moment hebben we de volgende cursussen op het gebied van sport en bewegen:

Open dag - 26 januari

Cursus BIOR

Schrijf je in via de website van Sport Service Noord Brabant

aanmelden
Lesplaats(en)
Roosendaal, Tilburg, Eindhoven
Lesdagen en -tijd
24 juni, 16 sept en 14 okt 2021
Studiebelasting
2,5 lesdag

Open dag - 26 januari

Cursusdata

Donderdag 24 juni 2021
Donderdag 16 september 2021
Donderdag 14 oktober 2021

Sfeerafbeelding Fontys

Aanmelden

Ben je enthousiast geworden en wil je je graag inschrijven voor de cursus? Aanmelden gaat via Stichting Sportservice Noord Brabant.

aanmelden

Certificering

Indien je alle bijeenkomsten aanwezig bent, ontvang je een bewijs van deelname.

Sfeerafbeelding Fontys

Ook interessant

Naast de cursus BIOR bieden wij ook de cursus 'Visie in sport en bewegen met LEGO® SERIOUS PLAY®' en de cursus 'Gezond ouder worden' aan.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen, events en het nieuwste cursusaanbod? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Sfeerafbeelding Fontys
nieuwsbrief