Sprint naar content
Profiel

Cursus Meertaligheid

Niveau
Cursus

Wil jij je in korte tijd professionaliseren in het organiseren en inhoudelijk afstemmen van het onderwijsaanbod op meertalige kinderen? Volg onze cursus Meertaligheid.

Over de cursus meertaligheid

Bij meertalige leerlingen en nieuwkomers op school komt er heel veel op jou, als leerkracht, af. Deze cursus helpt je hierin verder op weg. Dat geldt voor de eerste opvang, zoals het aanleren en bevorderen van Nederlands als tweede taal. Maar ook voor meertalige leerlingen die zich het Nederlands als tweede taal eigen maken.

 

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor leraren, intern begeleiders, ambulant begeleiders en logopedistes die werkzaam zijn ten behoeven van het primair onderwijs en die praktische handvatten willen krijgen ten aanzien van organisatie, ondersteuning en begeleiding.


Toelatingseisen

Je moet in het bezit zijn van een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelorniveau.

 

 

Inhoud en opbouw

Naast het verwerven van theoretische inzichten wordt een sterkte nadruk gelegd op de praktijk van het begeleiden en het praktisch handelen. Dit betekent dat je systematisch een vertaalslag maakt vanuit de aangeboden informatie naar een praktische toepassing op situaties en casussen die door jou gekozen zijn.

De cursus Meertaligheid bestaat uit 7 interactieve bijeenkomsten met de volgende inhouden:

 • Organisatie van het onderwijs aan meertalige kinderen binnen de school en bovenschools
 • Doelen voor meertalige kinderen, toetsing en didactiek van het onderwijs aan meertalige kinderen en inzet van (digitale) materialen en middelen.
 • Mondelinge taalvaardigheid in de vorm van luisteren, spreken en gesprek
 • Woordenschat
 • Beginnende en gevorderde geletterdheid
 • Begrijpend en informatief lezen
 • Schrijven en Spelling

De cursus wordt afgesloten met een certificaat met vermelding van de opdrachten en de studiebelastingsuren (80 uren in de vorm van contacttijd en uitvoeringstijd)

Voor certificering is 80% aanwezigheid verplicht.

Binnen de cursus krijg je diverse opdrachten die zowel in de eigen praktijk als in de lessen worden uitgevoerd:

 • Bestuderen van literatuur;
 • Presenteren van je bevindingen;
 • Casus diagnostiek en begeleiding;
 • Beleidsplan meertaligheid.

In de praktijk betekent dit dat, naast de contacttijd, er een studiebelasting is van ongeveer 7 uur per bijeenkomst.

In totaal betekent dit een studiebelasting van 80 uur (80SBU)

 
 

Meerwaarde

Met deze cursus kun je het onderwijsaanbod, op meertalige kinderen, organiseren en inhoudelijk afstemmen. Daarnaast ben je in staat meertalige kinderen te begeleiden.

 

 

Praktische info

Niveau
Cursus

Wil je graag meer weten over deze cursus? Dan kun je contact opnemen met Karin Diemel.

T: (06) 12 05 0852

E. k.diemel@fontys.nl

De kosten voor deze cursus of opleiding vind je hierboven bij de Opleidingsfeiten.

Subsidie, lening of beurs?

Er zijn diverse mogelijkheden om voor je studie tot schooldirecteur gebruik te kunnen maken van een lening, (zij-instroom) subsidie, een beurs en/of van belastingvoordeel.

Subsidieregeling voor schoolleiders van buiten het onderwijs

Vanaf september kunnen schoolbesturen in het primair onderwijs in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van het opleiding en begeleiding van schoolleiders van buiten het onderwijs. Schoolbesturen kunnen van 16 oktober 2022 tot en met 15 oktober 2023 een aanvraag indienen via DUS-I.

   

   

  Aanmelden

  Hieronder vind je de startdatum van deze cursus of opleiding en kun je je aanmelden.


  Wordt hier geen startdatum en aanmeldknop getoond?
  En heb je wel interesse in deze masterclass? Stuur dan een mail naar osovp@fontys.nl.