Sprint naar content
Profiel

DOT (Docent Ontwikkel Team) nascholingstraject kunstvakdocenten

Wil jij (jouw vak) interdisciplinair doorontwikkelen? En wil je dat doen in een klein ontwikkelteam samen met andere kunstvakdocenten, in een learning community?

Over de cursus

Dit nascholingstraject wordt verzorgd door Fontys Master Kunsteducatie, Fontys Academie voor Muziekeducatie, Fontys Academie voor Beeldende Vorming en Tilburg University Centre of the Learning Sciences. Het is geen collegereeks, maar een docent ontwikkelteam. Aan de hand van theorie over zogeheten ‘Big Ideas’ van de kunstvakken gaan we met elkaar in gesprek over de kern van het vak en ontwikkelen we lessen waarin de gemaakte keuzes en visie tot uiting komen. Een eigen lespraktijk en ervaring zijn daarom voorwaarden om deel te kunnen nemen.

Samen met andere kunstvakdocenten vorm je een team waarin je:

  • je visie ontwikkelt en aanscherpt om keuzes te maken in het curriculum. Wat biedt je aan en waarom? Waarin zit de inhoudelijk kern van het kunstvak?
  • een taal ontwikkelt om de relevantie van het vak met derden (collega’s, ouders, leerlingen, schoolleiders) te bespreken.
  • door de ontwikkelde visie en taal inhoudelijke verbanden kunt leggen met andere vakken.
  • intercollegiaal overlegt over de didactiek en inhoud van de interdisciplinaire vakken zoals CKV en KUA (o.a. het delen van ervaringen en struikelblokken.)

 

Voor wie?

Docenten kunst, muziek en podiumkunsten in het voortgezet onderwijs (maximaal 15 deelnemers per DOT)

Intake

Voorafgaand aan het traject vinden intakegesprekken plaats om motivatie en verwachtingen te bespreken. Van deelnemers wordt een actieve bijdrage aan het traject verwacht, onder andere het lezen van teksten en het ontwerpen/aanscherpen van lessen die onderling zullen worden gedeeld.
De intakes vinden plaats tussen september en december. Meld je nu al aan, want het aantal plaatsen is beperkt.

Advies
Voor een duurzame omgang met de inhoud is het aan te raden met meerdere collega’s (uit de sectie) aan het programma deel te nemen.

Samenvattend
De deelnemende docenten krijgen theorie aangereikt en gaan met elkaar de theorie verder ontwikkelen en toepassen in hun lessen. Samen onderzoeken ze de mogelijkheden, publiceren ze erover en delen bevindingen met het werkveld tijdens symposia. Tijdens de bijeenkomsten analyseren en verbeteren ze elkaars lessen. Docenten met verschillende disciplinaire achtergronden wisselen met elkaar van gedachten en kunnen hun visie verder ontwikkelen.
Ze geven aan na deelname een meer inhoudelijke en gefundeerde discussie met het management en collega’s te kunnen voeren over de rol en relevantie van het kunstonderwijs in de school.

 

 

Praktische info

Niveau
Cursus

Bijeenkomsten:

o   donderdag 12 januari '23 09.00-17.00u

o   donderdag 9 februari '23 19.00-21.00u (inclusief eten tussen 18.00-19.00u)

o   donderdag 9 maart '23 19.00-21.00u (inclusief eten tussen 18.00-19.00u)

o   donderdag 30 maart '23 19.00-21.00u (inclusief eten tussen 18.00-19.00u)

o   donderdag 13 april '23 13.00-17.00u

Voorafgaand aan de avondbijeenkomsten is er vanaf 18u de mogelijkheid om samen te eten. Dit wordt door de organisatie verzorgd en zit in de kosten (€450) inbegrepen.

Alle bijeenkomsten vinden plaats op locatie van Fontys Hogeschool voor de Kunsten (Zwijsenplein 1 te Tilburg),

 

 

Aanmelden

Hieronder vind je de startdatum van deze cursus.
Meld je nu aan voor de intakes (september-november 2022). Het aantal plaatsen is omwille van de actieve werkvorm beperkt.