Datamanagement SWPBS

  • Inhoud cursus datamanagement SWPBS
  • Voor wie?
  • Certificering

De cursus datamanagement betreft een gerichte verdieping voor de datamanager/praktijkonderzoeker over het verwerven, analyseren, presenteren en communiceren van data in SWPBS-scholen. In twee opleidingsdagen wordt aandacht besteed aan de drie functies van data: voorbereiding besluitvorming, monitoren en evalueren van de implementatiegraad van SWPBS op de school en het beoordelen van resultaten van SWPBS. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van mogelijke vormen van data en worden gangbare (SWPBS)instrumenten besproken. 

Na afloop van de module zijn datamanagers in staat om school specifieke instrumenten te kunnen ontwikkelen en landelijk gebruikte instrumenten in te zetten op de eigen school. Ethische en privacy dilemma’s voor datamanagers  en de onderliggende wetgeving komen aan bod.  


Deze basiscurss is voor personen die actief zijn in het PBS team.


Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname met inhoud en omvang van studiebelastingsuren.

Cursusniveau
Post HBO
Kosten
€ 450,– (BTW Vrijgesteld)