Inhoud opleiding

 • Opbouw studie

  Het onderwijs vindt plaats in projectvorm. De lesdagen zijn donderdag en vrijdag.

  Werken in projectvorm vormt voor de deeltijdopleiding Docerend Theatermaker het fundament van het onderwijs. Dit doen wij om 7 redenen:
  1. Verdieping van de kwaliteit van leren: projecten kenmerken zich door de integrale benadering van kennis, vaardigheid en attitude. Projecten laten op een organische wijze zien dat alle bestanddelen van het vak onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
  2. Interdisciplinair werken: projecten kenmerken zich door hun heldere afbakening in tijd, ruimte en flexibele samenstellingen. Dat geeft de wendbaarheid om samen te werken met andere disciplines binnen FHK en daarbuiten.
  3. Co-creatie: projecten nodigen uit tot het samenwerken met instituten en mensen uit het werkveld. Men kan deelnemen binnen het project maar ook in producerende zin kan samenwerking gezocht worden.
  4. Individuele flexibele leerroutes: projecten worden aangeboden maar kennen geen volgordelijkheid. Zo kun je studeren op een manier die bij je past en afgestemd is op je niveau binnen je leerontwikkeling.
  5. Verkorte leerroutes: projecten volg je n.a.v. je leerovereenkomst. Voor aanvang van je studie worden je eerder verworven competenties vast gelegd in een leerovereenkomst zodat we kunnen bepalen welke projecten je nog moet volgen om je studie met goed gevolg te doorlopen.
  6. Collectieve verantwoordelijkheid: projecten creëren en faciliteren een leeromgeving waarin studenten en docenten in gezamenlijkheid kunnen werken. Een ambiance waarin woorden als concentratie, focus, onderzoek, samenhang en verdieping een belangrijke rol spelen.
  7. Weerspiegeling van de realiteit: projecten leren en stimuleren je procesmatig te denken binnen een leeromgeving die een afspiegeling is van de realiteit in het werkveld .

  Sfeerafbeelding Fontys
  Sfeerafbeelding Fontys
  Sfeerafbeelding Fontys

 • Studiekosten

  Collegegeld

  In het Hoger Onderwijs betaal je jaarlijks collegegeld voor het volgen van een opleiding. De collegegeldtarieven zijn afhankelijk van nationaliteit, woonplaats, een eventueel eerder behaalde graad en van de opleiding die je wilt gaan volgen of al volgt.
  Wil je precies weten hoeveel je moet betalen aan collegegeld voor deze opleiding? Ga dan naar de collegegeldmeter.

  Voor studenten, die zich voor het eerst inschrijven voor een bachelor of associate degree opleiding en recht hebben op het wettelijk collegegeld, gaat voor het eerste jaar het verlaagd wettelijk collegegeld gelden. Dit verlaagd wettelijk collegegeld wordt vastgesteld op 50% van het reguliere wettelijk collegegeld. Studenten die een lerarenopleiding volgen, komen in aanmerking voor 2 jaar verlaagd collegegeld. 
  Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

  Bijkomende kosten

  Naast de kosten voor collegegeld, moet je ook rekening houden met andere kosten zoals voor introductie, boeken, readers, dictaten en excursies.

  Studiefinanciering

  Als je studeert aan een voltijdopleiding en je voldoet aan bepaalde voorwaarden, dan heb je recht op studiefinanciering (in de vorm van een lening) en een studenten-reisproduct voor je OV-chipkaart.
  Voor meer informatie en de precieze voorwaarden kijk je op www.duo.nl

  Zie ook Collegegeld, voor uitgebreide informatie en voorwaarden  Aanvullende kosten

  Naast het collegegeld moet je ook rekenen op kosten voor boeken, readers en een laptop. Excursies/museumbezoek/theatervoorstellingen ca. € 250,-
  Boeken, dictaten enz. circa € 200,- per studiejaar

  We raden je aan een week-OV-kaart te nemen. De opleiding vergoedt geen (stage)reiskosten.

 • Studiebegeleiding

  In de deeltijdopleiding kies je in overleg met de opleiding aan welke projecten je wilt deelnemen. Er zijn 5 leerprojecten en 4 professionaliserings-projecten.

  Leerprojecten:
  Aan het hoofd van ieder leerproject staat een vakman met veel kennis en ervaring in het gebied waar het project over gaat. Daarnaast zijn er per project steeds twee docenten die jou ondersteunen in jouw artistieke ontwikkeling.

  Professionaliseringsprojecten:
  In de professionaliseringsprojecten werk je met een coach. Hij of zij kijkt met jou mee naar je resultaten en je persoonlijke ontwikkeling. Zij/hij is tevens degene bij wie je terecht kunt als je studieproblemen hebt.

  Studiebegeleiding

  Sfeerafbeelding Fontys