Toelatingseisen

Naast de vooropleidingseisen, moet je ook aan aanvullende eisen voldoen. Dit betekent dat je een toelating moet doen.

Welke vooropleiding heb ik nodig?

Je bent toelaatbaar met een van de volgende diploma's:
- HAVO- of VWO-diploma.
- MBO-diploma niveau 4.

De deeltijdopleiding is een reguliere bacheloropleiding. Daarvoor gelden de standaard toelatingseisen en aanvullende eisen. Indien je niet aan de reguliere eisen voldoet (mbo4, havo of vwo) dan kan je toegelaten worden door middel van een toelatingsonderzoek.

De opleiding Docerend Theatermaker Deeltijd stelt ook additionele eisen. De eisen zijn volgordelijk: Je moet alle fases in volgorde doorlopen hebben om toegelaten te worden tot de opleiding.

1. Aanvullende toelatingseis: auditie
Voor toelating tot de opleiding Docerend Theatermaker deeltijd word je tijdens de auditie getoetst.
Voorafgaand aan de auditie wordt je gevraagd een aantal opdrachten in te leveren: motivatiebrief en CV (waarin je de werkkring beschrijft – zie aanvullende toelatingseis 2), zelfportret, essay en analytische beschouwing.

Vervolgens ga je een volledig dag werken aan een aantal onderdelen, na deze ronde volgen er mogelijk nog twee auditiedagen.

Tijdens deze auditiedagen wordt er gelet op technische en fysieke vaardigheid die blijkt uit:
• dramatische technieken, onderverdeeld in ritme, klank, detail, articulatie, coördinatie, beweging, vermogen tot transformeren en schakelen
• vermogen tot concentratie, inleving, gevoelsuiting en observatie.

Er wordt ook op artistieke aanleg die blijkt uit:
• creativiteit, inlevingsvermogen, transformeren en samenspel
• zelfacceptatie en authenticiteit, verbeelding en fantasie, verbeelde werkelijkheid en geloofwaardig personage
• klank- en tekstgevoeligheid, muzikaliteit
• originaliteit bij improvisatie
• presentatie

2. Aanvullende toelatingseis: eisen werkkring
Bij aanvang van de studie moet je beschikken over een werk- of stageplek (minimaal 8 uur per week inclusief voorbereiding) binnen een van de werkvelden: binnen- en buitenschools, podia en festivals, community art, theaterscholen en -verenigingen.
De “eisen werkkring” worden gecheckt tijdens het afnemen van de auditie. Wanneer je niet beschikt over een geschikte werkkring kun je niet ingeschreven worden.

Het is momenteel niet meer mogelijk om je aan te melden voor de deeltijd opleiding..

3. EVC procedure - Vrijstellingen (werkervaring en competenties)
Na het doorlopen van de aanvullende toelatingseisen kom je in een EVC procedure terecht. Je krijgt dan de opdracht voor een EVC assessment voor te bereiden. In dat EVC assessment ga je dieper in op het motivatiegesprek dat je tijdens je auditie hebt gehad. Je motiveert je keuze voor deze opleiding en geeft bewijslast voor eerder verworven competenties. Op basis van het EVC assessment wordt er een leerovereenkomst opgesteld. In deze leerovereenkomst wordt vastgelegd wat jouw ingangsniveau van de opleiding is en op welke termijn jij de opleiding af kan ronden. N.a.v. van je leerovereenkomst bepaal je gedurende je opleiding per project leerdoelen en leeruitkomsten in overleg met je studiecoach.

Buitenlands diploma

Ben je in het bezit van een buitenlands diploma? Dan geldt als voorwaarde dat dit aan de Nederlandse normen voldoet. Wanneer je wordt toegelaten, vragen we gewaarmerkte kopieën van je diploma en cijferlijst op, zodat wij het diploma kunnen laten waarderen. Wil je dit eerder laten doen, neem dan contact met ons op. Daarnaast moet je over voldoende kennis van de Nederlandse taal beschikken, we vragen je dan om een bewijs van NT2 Programma II. Heb je een Nederlands of Belgisch diploma (Vlaams), dan voldoe je automatisch aan de taaleis.

Niet de juiste vooropleiding?

Heb je niet de juiste vooropleiding, dan is het mogelijk om een 21+ toelatingsonderzoek te doen. Dit is een testdag waar je capaciteiten en aanleg op taal- en exact gebied worden gemeten. Voorwaarde is dat je 21 jaar of ouder bent op het moment dat de opleiding start.
Als je voor een extra toets in aanmerking komt, word je daarover door ons geïnformeerd. Je moet dit onderzoek gedaan hebben, voordat je kunt worden uitgenodigd voor de toelating (aanvullende eisen).