Januari-Instroom

Master Educational Needs

Wil je niet wachten tot september met de opleiding Master Educational Needs? Geen probleem! Wij bieden je de mogelijkheid om al te starten in januari.

Binnen de Master EN staat persoonlijke ontwikkeling centraal. Je ontwikkeling als professional krijgt vorm door veel aandacht te besteden aan je ervaringen en opvattingen, aan de praktijk waarbinnen je werkt en aan theoretische inzichten.

De opleiding biedt je een basis om specifieke, vaak complexe taken binnen het onderwijs uit te voeren en een bijdrage te leveren aan schoolontwikkeling. We duiden die vaardigheid aan met “speciaal onderwijzen”.

De opleiding bestaat uit een generiek deel en een specifiek deel.

Generiek deel:

In de studiecoachlijn van het generieke deel werk je samen met medestudenten en je studiecoach onder andere aan je visie op Educational Needs, onderzoekend vermogen en internationalisering.

Specifiek deel:

Je kiest voor één of twee afstudeerrichtingen uit Leren, Gedrag of Begeleiden. Je toont deze aan in twee portfolio’s: Meesterschap en Doorwerking. De kennis die je daarvoor nodig hebt kun je opdoen door vrije keuze uit ons ruime moduleaanbod en/of inzetten van kennis die je elders hebt opgedaan. Desgewenst kun je aanvullend kiezen om in één of twee profielen te specialiseren.

Bekijk hieronder de modules en het specifiek kennisgebied.

Modules

Bekijk de modules en de inhouden ervan

modules

Specifiek kennisgebied

Bekijk de profielen waarin je kunt specialiseren

profielen

Sfeerafbeelding Fontys

Contact

Bedrijfsbureau

08850 77 133
oso@fontys.nl

Locatie

Professor Goossenslaan 1-01, Tilburg

Locatiekaart op adres: Professor Goossenslaan  1-01, Tilburg