Januari-Instroom

Master Educational Needs

Wil je niet wachten tot september met de opleiding Master Educational Needs? Geen probleem! Wij bieden je de mogelijkheid om al te starten in januari.

Binnen de Master EN staat persoonlijke ontwikkeling centraal. Je ontwikkeling als professional krijgt vorm door veel aandacht te besteden aan je ervaringen en opvattingen, aan de praktijk waarbinnen je werkt en aan theoretische inzichten.

De opleiding biedt je een basis om specifieke, vaak complexe taken binnen het onderwijs uit te voeren en een bijdrage te leveren aan schoolontwikkeling. We duiden die vaardigheid aan met “speciaal onderwijzen”.

De opleiding bestaat uit een generiek deel en een specifiek deel.

Generiek deel:

In de studiecoachlijn van het generieke deel werk je samen met medestudenten en je studiecoach onder andere aan je visie op Educational Needs en onderzoekend vermogen.

Specifiek deel:

Je kiest voor één of twee afstudeerrichtingen uit Leren, Gedrag of Begeleiden. Je toont deze aan in twee portfolio’s: Meesterschap en Doorwerking. De kennis die je daarvoor nodig hebt kun je opdoen door vrije keuze uit ons ruime moduleaanbod en/of inzetten van kennis die je elders hebt opgedaan. Desgewenst kun je aanvullend kiezen voor één of twee nadere specialisatie(s) op een specifiek thema.

Bekijk de modules en de specialisatie

Sfeerafbeelding Fontys