• In het kort
  • Wat kun je van ons verwachten
  • Wat verwachten we van jou

In het kort

Als leraar zul je voortdurend moeten zoeken op welke manier het onderwijs op de meest 'passende' manier vorm gegeven kan worden. Een optimale ontwikkeling van de leerling staat centraal! Jij weet als geen ander dat de leraar daarbij het verschil maakt. Ook als je besloten hebt om meteen na je bachelor je master te doen, dan leer je het vak in de praktijk. De opleiding tot Master Educational Needs (Master EN) bij Fontys OSO zorgt ervoor dat je meer toegerust wordt om met complexe onderwijsvraagstukken aan de slag te gaan.

Wat kun je van ons verwachten

De Master EN is gericht op allerlei aspecten van speciale onderwijszorg en kun je volgen in voltijd binnen 1 jaar. Wij helpen je bij het verwerven van actuele kennis en vaardigheden, zoals het oplossingsgericht denken en handelen en bieden je de ruimte om aansluitend bij jouw interesses of leervragen jouw pad uit te zetten. We erkennen jouw perspectief, anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen, bevorderen uitwisseling en samenwerking en ondersteunen je bij het integreren van theorie, praktijk en persoon.

Wat verwachten wij van jou

Met praktijkgericht onderzoek werk je aan de verbetering van je eigen onderwijscontext en onderwijsvaardigheden. Theorie en praktijk vormen een onlosmakelijke eenheid. We vinden leren belangrijk en willen je stimuleren in de ontwikkeling van opvattingen, waarden en ideeën. Dat doet een beroep op je reflectief-onderzoekende houding, vraagt kritisch denken en verlangt het benutten van de eigen werkervaring. Voltijdstudenten zonder een vaste baan zijn verplicht zelf een geschikte leerwerkplek te zoeken. Op de website vind je de "Handleiding werkplekleren", met eisen die aan je leerwerkplek worden gesteld.