Inhoud opleiding

Inhoud

Binnen de Master EN staat persoonlijke ontwikkeling centraal. Je ontwikkeling als professional krijgt vorm door veel aandacht te besteden aan je ervaringen en opvattingen, aan de praktijk waarbinnen je werkt en aan theoretische inzichten. De opleiding biedt je een basis om specifieke, vaak complexe taken binnen het onderwijs uit te voeren en een bijdrage te leveren aan schoolontwikkeling (bekijk het Beroepsbeeld Master EN voor meer informatie). We duiden die vaardigheid aan met “speciaal onderwijzen”. De opleiding bestaat uit een algemeen deel en een keuzedeel met negen modules. De modules sluiten aan bij het competentieprofiel en zijn onderverdeeld naar drie domeinen: Leren, Gedrag en Begeleiden.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de startpagina Educational Needs.