Master Educational Needs Specialisatie

Binnen de Master EN is het mogelijk je te specialiseren in thema's van jouw keuze. Dat noemen we een specialisatie. De keuze voor een specialisatie hangt onder andere af van de rol of context waarin je werkzaam bent en de ambities die je nastreeft. Als je een specialisatie kiest, dan moet je voldoen aan het profiel voor die specialisatie.


Specialisaties voor het studiejaar 2020-2021

 • Jonge Kind

  Jonge Kind

  Bij deze specialisatie horen de onderstaande vier modules:

  • Spelen en omgaan met vrije tijd
   (Domein: Gedrag, Modulecode: GJKD2)
  • Gesprekken met jonge kinderen
   (Domein: Gedrag, Modulecode: GJKD3)
  • Begeleiden van spelen en vrije tijd
   (Domein: Gedrag, Modulecode: GJKD4)
  • Afstemmen met ontwikkelingsmaterialen
   (Domein: Gedrag, Modulecode: GJKD5A)

  ► Bekijk de inhoudelijke beschrijving van alle modules

 • Autisme

  Autisme

  Bij deze specialisatie horen de vier onderstaande modules:

  • Autisme, beeldvorming en zintuiglijke waarneming
   (Domein: Gedrag, Modulecode: GAUS1)
  • Educatieve strategieën en communicatie in de praktijk
   (Domein: Gedrag, Modulecode: GAUS2)
  • Participatie binnen de verschillende levensdomeinen
   (Domein: Gedrag, Modulecode: GAUS3)
  • Gespreksvoering bij de ondersteuning van zelfmanagement
   (Domein: Gedrag, Modulecode: GAUS4)

  ► Bekijk de inhoudelijke beschrijving van alle modules

 • Gedragsdeskundige

  Gedragsdeskundige

  Bij deze specialisatie horen de drie onderstaande modules:

  • Sociaal emotioneel leren: basisondersteuning gedrag
   (Domein: Gedrag, Modulecode: GSEL1)
  • Handelen in complexe onderwijssituaties met betrekking tot externaliserend gedrag
   (Domein: Gedrag, Modulecode: GSEL4)
  • Handelen in complexe onderwijssituaties met betrekking tot internaliserend gedrag
   (Domein: Gedrag, Modulecode: GSEL5)

  aangevuld met één van de onderstaande modules:

  • Sociaal emotioneel leren: specifieke interventies voor de groep
   (Domein: Gedrag, Modulecode: GSEL2S)
  • Sociaal emotioneel leren: intensieve ondersteuning
   (Domein: Gedrag, Modulecode: GSEL3A)
  • Autisme, beeldvorming en zintuiglijke waarneming
   (Domein: Gedrag, Modulecode: GAUS1)
  • Educatieve strategieën en communicatie in de praktijk
   (Domein: Gedrag, Modulecode: GAUS2)
  • Participatie binnen de verschillende levensdomeinen
   (Domein: Gedrag, Modulecode: GAUS3)
  • Gespreksvoering bij de ondersteuning van zelfmanagement
   (Domein Gedrag, Modulecode: GAUS4)

  ► Bekijk de inhoudelijke beschrijving van alle modules

 • Loopbaanbegeleiding en arbeidsoriëntatie

  Loopbaanbegeleiding en arbeidsoriëntatie

  Bij deze specialisatie horen de drie onderstaande modules:

  • Coaching op talentontwikkeling: visie op levensloopbanen
   (Domein: Begeleiden, Modulecode: BLOB1A)
  • Levenloopbaanbegeleiding: regie en eigenaarschap
   (Domein: Begeleiden, Modulecode: BLOB2B)
  • Professionale levensloopbaanbegeleiding in een veranderende samenleving
   (Domein: Begeleiden, Modulecode: BLOB4B)

  aangevuld met één van de onderstaande modules:

  • Communicatie binnen begeleidingsprocessen
   (Domein: Begeleiden, Modulecode: BCOM1A)
  • Coaching binnen begeleidingsprocessen
   (Domein: Begeleiden, Modulecode: BCOA1)
  • Ouders en school
   (Domein Begeleiden, Modulecode: BOMG1)
  • Interprofessioneel handelen
   (Domein Begeleiden, Modulecode: BOMG2A)

  ► Bekijk de inhoudelijke beschrijving van alle modules

 • Beeldbegeleiding

  Beeldbegeleiding

  Bij deze specialisatie horen de onderstaande vier modules:

  • Beeldbegeleiding en interactie analyse
   (Domein: Begeleiden, Modulecode: BBBO1A)
  • Begeleiderscommunicatie bij beeldbegeleiding
   (Domein: Begeleiden, Modulecode: BBBO2A)
  • Beeldbegeleiding en planmatig begeleiden
   (Domein: Begeleiden, Modulecode: BBBO3A)
  • Communicatie binnen begeleidingsprocessen
   (Domein: Begeleiden, Modulecode: BCOM1A)

  ► Bekijk de inhoudelijke beschrijving van alle modules

 • Interne begeleiding / Ondersteuningscoördinatie

  Interne begeleiding / Ondersteuningscoördinatie

  Bij deze specialisatie horen de vier onderstaande modules:

  • Persoonlijk leiderschap
   (Domein: Begeleiden, Modulecode: BLEI3)
  • Coaching binnen begeleidingsprocessen
   (Domein: Begeleiden, Modulecode: BCOA1)
  • Interprofessioneel handelen
   (Domein: Begeleiden, Modulecode: BOMG2A)
  • Planmatig werken aan ondersteuningsstructuren
   (Domein: Begeleiden, Modulecode: BOMG3B)

  ► Bekijk de inhoudelijke beschrijving van alle modules

 • Taal

  Taal

  Bij deze specialisatie horen een keuze van 4 modules uit:

  • Taalgericht onderwijs: visie en beleid
   (Domein: Leren, Modulecode: LTAO1)
  • Taalontwikkeling en diversiteit
   (Domein: Leren, Modulecode: LTAO2)
  • Taalstimulering en ondersteunde communicatie
   (Domein Leren, Modulecode: LTAO3)
  • Tekstbegrip: luisteren, lezen en schrijven
   (Domein Leren, Modulecode: LTAO4)
  • Beginnende geletterdheid en dyslexie
   (Domein Leren, Modulecode: LTAO5)
  • Gevorderde geletterdheid en dyslexie
   (Domein Leren, Modulecode: LTAO6)
  • Taalgericht vakonderwijs, vreemde talen en dyslexie
   (Domein Leren, Modulecode: LTAO7)
  • Hoor- en spraakontwikkeling
   (Domein Leren, Modulecode: LTAO8)

  ► Bekijk de inhoudelijke beschrijving van alle modules

 • Leiderschap

  Leiderschap

  Bij deze specialisatie horen de onderstaande vier modules:

  • Leiderschap in onderwijs
   (Domein: Begeleiden,
   Modulecode: BLEI1)
  • Begeleiden van veranderingsprocessen
   (Domein: Begeleiden, Modulecode: BLEI2)
  • Persoonlijk leiderschap
   (Domein Begeleiden, Modulecode: BLEI3)
  • Coaching binnen begeleidingsprocessen
   (Domein Begeleiden, Modulecode: BCOA1)

     ► Bekijk de inhoudelijke beschrijving van alle modules

    • Rekenen

     Rekenen

     Bij deze specialisatie horen de drie onderstaande modules:

     • Beginnende gecijferdheid en basisvaardigheden van rekenen/wiskunde
      (Domein: Leren, Modulecode: LRWO1)
     • Gevorderde gecijferdheid en rekenen in de bovenbouw van het PO
      (Domein: Leren, Modulecode: LRWO2)
     • Rekenen/wiskunde in het VO en MBO
      (Domein: Leren, Modulecode: LRWO3)

     aangevuld met één van de onderstaande modules:

     • Waarderen van verschillen
      (Algemene modules, Moduleccode: DIF1)
     • Taalontwikkeling en diversiteit
      (Domein: Leren, Modulecode: LTAO2)
     • Communicatie binnen begeleidingsprocessen
      (Domen: Begeleiden, Modulecode: BCOM1A)
     • Principes van oplossingsgericht denken
      (Domein: Begeleiden, Modulecode: BPOD1)
     • Begeleiden van veranderingsprocessen
      (Domen: Begeleiden, Modulecode: BLEI2)

     ► Bekijk de inhoudelijke beschrijving van alle modules

    • Motoriek

     Motoriek

     Bij deze specialisatie horen de drie onderstaande modules:

     • Motorisch leren, fijne motoriek en handschriftontwikkeling
      (Domein: Leren, Modulecode: LMOT1A)
     • Motorische ontwikkeling, motorisch leren en licht motorische hulpvragen
      (Domein: Leren, Modulecode: LMOT2)
     • Gedrag en motoriek
      (Domein: Leren, Modulecode: LMOT3)

     aangevuld met één van onderstaande modules:

     • Neuropsychologie 1
      (Algemene modules, Modulecode: NEU1)
     • Communicatie binnen begeleidingsprocessen
      (Domein: Begeleiden, Modulecode: BCOM1A)
     • Principes van oplossingsgericht denken
      (Domein: Begeleiden, Modulecode: BPOD1)
     • Beeldbegeleiding en interactie analyse
      (Domein: Begeleiden, Modulecode: BBBO1A)
     • Begeleiden van veranderingsprocessen
      (Domein: Begeleiden, Modulecode: BLEI2)

      ► Bekijk de inhoudelijke beschrijving van alle modules

     • Communicatie-ontwikkeling en auditieve verwerking

      Communicatie-ontwikkeling en auditieve verwerking

      Bij deze specialisatie horen de vier onderstaande modules:

      • Taalontwikkeling en diversiteit
       (Domein: Leren, Modulecode: LTAO2)
      • Taalstimulering en ondersteunde communicatie
       (Domein: Leren, Modulecode: LTAO3)
      • Hoor- en spraakontwikkeling
       (Domein: Leren, Modulecode: LTAO8)
      • Neuropsychologie 1
       (Algemene modules, Modulecode: NEU1)

      ► Bekijk de inhoudelijke beschrijving van alle modules

     • Verstandelijke beperking

      Verstandelijke beperking

      Bij deze specialisatie horen de drie onderstaande modules:

      • Orthopedagogisch handelen bij leerlingen met verstandelijke/lichamelijke beperking
       (Domein: Leren, Modulecode: LVLB1A)
      • Orthodidactisch handelen bij leerlingen met verstandelijke/lichamelijke beperking
       (Domein Leren, Modulecode: LVLB3A)
      • Onderwijs en leerlingen met ernstige meervoudige beperking (EMB)
       (Domein Leren, Modulecode: LVLB4A)

      aangevuld met één van de onderstaande modules:

      • Neuropsychologie 1
       (Algemene modules, Modulecode: NEU1)
      • Communicatie binnen begeleidingsprocessen
       (Domein: Begeleiden, Modulecode: BCOM1A)
      • Levensloopbaanbegeleiding: regie en eigenaarschap
       (Domein: Begeleiden, Modulecode: BLOB2B)
      • Principes van oplossingsgericht denken
       (Domein Begeleiden, Modulecode: BPOD1)
      • Beeldbegeleiding en interactie analyse
       (Domein Begeleiden, Modulecode: BBBO1A)

      ► Bekijk de inhoudelijke beschrijving van alle modules

     • Begaafdheid

      Begaafdheid

      Bij deze specialisatie horen ondertaande vier modules uit:

      • Theoretische kennis begaafdheid
       (Domein: Leren, Modulecode: LBGH1)
      • Leerstofgerelateerde interventies/leerarrangementen begaafdheid
       (Domein: Leren, Modulecode: LBGH2)
      • Niet leerstof gerelateerde interventies begaafheid
       (Domein: Leren, Modulecode: LBGH3)
      • Onderpresteren
       (Domein: Leren, Modulecode: LBGH4)

      ► Bekijk de inhoudelijke beschrijving van alle modules