Inhoud opleiding

De 4-jarige Nederlandstalige deeltijdopleiding Elektrotechniek van Fontys is gericht op ambitieuze mensen die al werken in een elektrotechnische omgeving. Deze populaire deeltijdopleiding Elektrotechniek leidt op tot een breed beroepenveld en biedt verschillende vakdisciplines gecombineerd aan zoals analoog en digitaal ontwerpen, automatisering, telecommunicatie en energieomzetting.

Na succesvolle afronding van je deeltijdopleiding Elektrotechniek aan Fontys Hogeschool Engineering ben je voorbereid op een toekomstige leidinggevende functie en mag je je Bachelor of Engineering noemen. Het getuigschrift is internationaal erkend en maakt dat je wereldwijd aan de slag kunt, want de vraag naar professionele engineers is groter dan ooit.

 • Opbouw

  Het eerste jaar

  Een studiejaar bestaat uit 4 periodes van 10 weken. Het 1e leerjaar is vooral gericht op algemene en opleidingsspecifieke modules. Daarnaast worden algemene engineeringsvaardigheden bijgebracht om zo effectief en efficiënt mogelijk te kunnen studeren. Naast de theorie werk je actief mee aan een engineeringproject in de praktijk.

  Hoeveel uren per week ben je met je studie bezig?

  • 8 uur colleges/lessen
  • 12 uur zelfstudie

  Hoe is de studie ingedeeld?

  Theorie
  60%
  Zelfstudie
  25%
  Praktijk
  15%


  Studie in ECTs

  1e jaarTheorie - 30 ECTs
  Project - 30 ECTs
  2e jaarTheorie - 40 ECTs
  AD Afstuderen - 20 ECTs
  3e jaarTheorie - 30 ECTs
  Stage - 30 ECTs
  4e jaarTheorie - 30 ECTs
  Afstuderen - 30 ECTs

  Opbouw van de studie

  Het 1ste leerjaar kom je in aanraking met algemene en opleidings-specifieke modulen zoals Digital en Analog Design & Design Methods, Modelvorming & Simulatie en wiskunde. Tevens worden Algemene Engineerings Vaardigheden aangebracht om zo effectief en efficiënt mogelijk te studeren. Naast de theorie werk je in een engineering project.

  Vanaf het 2e studiejaar bieden we je verbredende en verdiepende modules waaronder software ontwerp, embedded systems, embedded connectivity, energy & conversion, elektro magnetic fields, power electronics and interfacing control systems, signal analysis en meettechniek. In het vierde leerjaar kun je je specialiseren. In dat jaar studeer je af binnen het bedrijf waar je werkzaam bent.

  De deeltijdopleiding Elektrotechniek van Fontys Hogeschool Engineering is zo ontworpen dat je in vier jaar de opleiding kunt afronden met twee lesavonden per week en daarnaast een zelfstudie van circa 12 uur per week én voldoende inbreng vanuit je werkomgeving. De lessen worden ’s avonds aangeboden van 18.00 - 21.40 uur. De beschikbare avonden zijn: maandag-, dinsdag- en/of donderdagavond. Toetsen worden eveneens op die avonden ingeroosterd.

  Engineeringprojecten

  TTijdens de opleiding wordt van je verwacht dat je ook persoonlijke opdrachten maakt die betrekking hebben op een probleemstelling op je werkplek. Zo’n opdracht wordt een ‘engineeringproject’ genoemd. Dit sluit aan bij een of meerdere modules die je in een jaar volgt. In engineeringprojecten vindt terugkoppeling met de eigen beroepspraktijk en toepassing van de theorie plaats. Ook wordt veel aandacht besteed aan algemene ingenieurscompetenties.

  Afstuderen

  Het afstudeerjaar bestaat naast de studieblokken uit een elektrotechnische afstudeeropdracht. Deze opdracht voer je uit onder begeleiding van een afstudeerbegeleider (bij voorkeur binnen het bedrijf waar je werkzaam bent). Tijdens deze opdracht pas je kennis en vaardigheden toe die je tijdens de opleiding hebt opgedaan.

 • Struikelvakken

  Elektrotechniek (deeltijd) is prima gericht op het niveau havo/vwo met weinig technische voorkennis. Onvoldoende kennis van wiskunde B kan er echter toe leiden dat je wiskunde als ‘struikelvak’ gaat ervaren. Wanneer je je studie vanaf de start goed volgt en je lesstof structureel bijhoudt dan kun je de opleiding in de regel zonder noemenswaardig struikelen doorlopen. Heb je een achterstand met wiskunde dan is het mogelijk om je wiskundekennis op te frissen. Voor meer informatie hierover kun je in gesprek met de deeltijdcoördinator.

 • Stage en afstuderen

  Om de deeltijdopleiding Elektrotechniek af te kunnen ronden, dien je stage te hebben gelopen in een elektrotechnische omgeving. Beschik je over voldoende relevante praktijkervaring, dan krijg je een vrijstelling van deze stageverplichting. Meer informatie hierover kun je opvragen bij de deeltijdcoördinator.

 • Studiebegeleiding

  Je staat er bij het maken van keuzes niet alleen voor. Als deeltijdstudent krijg je een persoonlijke studieloopbaanbegeleider. Deze begeleider - een soort van personal coach - is jouw aanspreekpunt. Je kunt er terecht met vragen over je studie, je leerstijl of je persoonlijke studievoortgang. Hij of zij volgt je prestaties en geeft je adviezen.