Sfeerafbeelding Fontys

Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn (Associate degree)

In het kort

Je wilt jezelf vanuit jouw eigen levenservaringen ontwikkelen tot een professionele ervaringsdeskundige, zodat je mensen optimaal kan ondersteunen bij het vinden van hun eigen weg in de samenleving. Onze betrokken docenten begeleiden je daar graag bij! Zij stimuleren je vanuit verschillende perspectieven naar sociaal-maatschappelijke vraagstukken te kijken. Je leert te denken in creatieve oplossingen. Ons onderwijs richt zich op het combineren van jouw ervaringskennis met de theorie en de beroepspraktijk. Zo ontwikkel je jezelf tot de professionele ervaringsdeskundige die je graag wilt zijn!

Inhoud

Deze tweejarige hbo-opleiding is geënt op het landelijk beroepscompetentieprofiel ervaringsdeskundigheid. De verschillende vakinhouden zijn geclusterd en geïntegreerd in drie leerlijnen: Studiebegeleiding en Praktijkleren, Vaardigheden en Ervaringsdeskundigheid en de Theoretische leerlijn. De Theoretische leerlijn is een parallelprogramma met de eerste twee jaar van de reguliere deeltijdopleiding Bachelor Social Work (BSW). Na het behalen van het diploma van de Ad-EdZW kun je doorstromen in het derde studiejaar van de Bachelor Social Work.

Wat kun je van ons verwachten?

Bij ons werk je aan het ontwikkelen van je persoonlijke professionele identiteit als ervaringsdeskundige. Je leert hoe je je eigen levenservaringen als cliënt in wederkerigheid kunt inzetten om anderen te ondersteunen bij het vinden van ruimte voor hun persoonlijk (herstel)proces en hoe je je eigen ervaringen kunt inzetten om een herstelondersteunende omgeving en zorg te bevorderen.

Wat verwachten wij van jou?

Je hebt een evenwichtige balans gevonden in je eigen herstelproces en je kiest er bewust voor jouw ervaringen in te zetten in de functie van professionele ervaringsdeskundige. Met je warme hart en inlevingsvermogen heb je aandacht voor het welzijn van de ander. Tegelijkertijd houd je je hoofd koel, zodat je ingewikkelde situaties binnen zorg en welzijn goed kunt ontrafelen. Je bent gedurende de opleiding werkzaam (betaald of onbetaald) als ervaringsdeskundige binnen het brede domein van GGZ, verslavingszorg, maatschappelijke opvang of jeugdzorg.

Startmoment(en)

September

Opleidingstype

Associate degree

Studievorm

Deeltijd

Lesplaats(en)

Eindhoven

Contact

Telefoon: 08850 79511

E-mail: ad-edzw@fontys.nl

Website: www.fontys.nl/socialestudies

Het eerste jaar

De specifieke vakken rondom ervaringsdeskundigheid zijn gebaseerd op de basismodules van het landelijke basiscurriculum. O.a. herstel, empowerment en stigma, ervaringsdeskundigheid, herstelondersteunende zorg en kwartiermaken.

De vakken van het overige programma zijn een combinatie van theoretische vakken, zoals psychologie, agogiek en ethiek. Je krijgt vaardigheidstrainingen zoals communicatie, coaching en krachtgericht werken. Daarnaast ben je 16 uur actief in de praktijk, deze plek dient voor aanvang goedgekeurd te zijn.

Hoeveel uren per week ben je met je studie bezig?

8 uur Lesdag
16 uur Zelfstudie
16 uur Praktijk

Een studiejaar bestaat uit vier onderwijsperiodes van tien weken waarin je één vaste dag in de week les volgt. Voor studiejaar '21-'22 is dit op woensdag. Deze tijd moet je dus iedere week vrij kunnen maken naast je werk- en privéleven.

Wat kun je ermee?

Met het behalen van het getuigschrift Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn kun je binnen de genoemde sector in aanmerking komen voor de functie Ervaringswerker. Een beroep waar veel vraag naar is. Dit kan vanuit verschillende rollen, zoals ondersteuner, beleidsbeïnvloeder, deskundigheidsbevorderaar, onderzoeker, verbinder en initiator van vernieuwing. Zo kun je bijvoorbeeld aan de slag als ervaringsdeskundige in de brede GGZ-sector, maatschappelijke opvang, verslavingszorg of jeugdzorg.

Instroomprofiel

Havo VWO
CM
EM
NG
NT
Voor de Ad Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn ben je toelaatbaar met minimaal een afgeronde mbo-opleiding niveau 4 of een HAVO- of een VWO diploma. 21 jaar of ouder en niet de juiste vooropleiding? Kijk op de website voor meer informatie. Een andere belangrijke voorwaarde om deel te nemen aan de opleiding is dat je als aspirant-student aantoonbare cliëntervaring hebt opgedaan in de brede GGZ-sector, verslavingszorg, maatschappelijke opvang en/of jeugdzorg.

Studiekosten

Ga naar de collegegeldmeter en je weet precies hoeveel je moet betalen aan collegegeld fontys.nl/collegegeldmeter

Andere kosten

Naast collegegeld moet je rekening houden met aanvullende kosten voor boeken, een laptop etc.

Kosten (deels) aftrekbaar

Deeltijdstudenten komen niet in aanmerking voor studiefinanciering. In sommige gevallen kun je kosten die je maakt voor je studie van de belasting aftrekken. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl.

Open dagen en zo...

Algemene vragen over Fontysopleidingen?


T: 08850 80000

Studiekeuze

Om zeker te weten of de opleiding goed bij je past, behoort persoonlijk contact altijd tot de mogelijkheden. Neem hiervoor contact op met Fontys Hogeschool Sociale Studies.
Telfoon: 08850-79511
Email: ad-edzw@fontys.nl
Deze opleiding leidt op tot de graad Associate degree