Inhoud opleiding

Je volgt voor 50% theoretische vakken uit het sociale domein en voor 50% volg je een specifiek programma, dat geënt is op het landelijke beroepscompetentieprofiel ervaringsdeskundigheid. Het programma beslaat 120 studiepunten (European Credits). Bij het behalen van alle studiepunten behaal je het getuigschrift Ad Ervaringsdeskundigheid in zorg en welzijn. Wil je vervolgens ook nog een bachelorgetuigschrift halen dan kun je dat aansluitend doen. Het programma beslaat maximaal 150 studiepunten en staat gelijk aan maximaal 2,5 jaar doorstuderen aan de deeltijdvariant van Sociale Studies in Eindhoven als je alles nominaal doorloopt.
Sfeerafbeelding Fontys
 • Opbouw

  Het eerste jaar

  De specifieke vakken rondom ervaringsdeskundigheid zijn gebaseerd op de basismodules van het landelijke basiscurriculum. O.a. herstel, empowerment en stigma, ervaringsdeskundigheid, herstelondersteunende zorg en kwartiermaken.

  De vakken van het overige programma zijn een combinatie van theoretische vakken, zoals psychologie, agogiek en ethiek. Je krijgt vaardigheidstrainingen zoals communicatie, coaching en krachtgericht werken. Daarnaast ben je 16 uur actief in de praktijk, deze plek dient voor aanvang goedgekeurd te zijn.

  Hoeveel uren per week ben je met je studie bezig?

  • 8 uur Theorie
  • 16 uur Zelfstudie
  • 16 uur Praktijk

  Hoe is de studie ingedeeld?

  Theorie
  20%
  Zelfstudie
  40%
  Praktijk
  40%

  Een studiejaar bestaat uit 4 onderwijsperiodes van 10 weken waarin je één vaste dag in de week les volgt. Voor studiejaar '20-'21 is dit op maandag. Deze tijd moet je dus iedere week vrij kunnen maken naast je werk- en privéleven.

  Tweede jaar

  In het tweede jaar vindt er een verdieping plaats op de specifieke thema’s betreffende gespreksvoering, inzet ervaringsdeskundigheid en praktijkgericht onderzoek naar de ervaringen van ervaringswerkers in de beroepspraktijk.
  Vanuit theoretisch kader worden thema’s aangeboden als huiselijk geweld, outreachend werken en motiverende gespreksvoering.

  Hoe krijg je les?

  Een studiejaar bestaat uit 4 onderwijsperiodes van ongeveer 10 weken waarin je één vaste dag in de week les volgt. Ook maak je individuele opdrachten en je voert bijvoorbeeld projecten uit in het werkveld.

  Je volgt colleges met een grote groep studenten en trainingen en sb-lessen met maximaal 10 studenten. Lessen volg je in klassen met zo'n 30 studenten.

  Tijdens de lessen werk je aan opdrachten en kun je direct vragen stellen aan de docent. Aan het einde van iedere periode zijn er 2 toetsweken en maak je tentamens.

 • Struikelvakken

  Als je als eerstejaars student uitvalt komt dat meestal omdat de combinatie studie, werk en privé pittig is. We raden je daarom aan dit vooraf goed met je werk- en thuissituatie af te stemmen. Uiteraard kun je hierover ook bij ons advies inwinnen. Daarnaast hebben deeltijdstudenten soms ook moeite met het opnieuw ‘leren leren’. Hier wordt vooral in het eerste jaar intensief aandacht aan besteed.

  Sfeerafbeelding Fontys
 • Praktijk en afstuderen
  Je bent gedurende de opleiding in de praktijk werkzaam als ervaringsdeskundige in opleiding binnen het sociaal domein (bijvoorbeeld bij de GGz, Maatschappelijke opvang, verslavingszorg en gemeentes). In het eerste jaar ben je minimaal 16 uur per week en in tweede jaar ben je 18 uur per week verbonden aan deze praktijk.
 • Studiebegeleiding

  Studeren in deeltijd vergt veel van je. Je zult een balans moeten vinden tussen je werk, je privéleven en je studie. Daarnaast zul je opnieuw moeten leren hoe je moet ‘leren’. Onze studiebegeleiders ondersteunen je daarom bij problemen, vragen, keuzes of andere zaken die je tijdens je studie tegenkomt. Voor begeleiding kun je terecht bij:

  • Docenten
  • Studiebegeleider (SB'er)
  • Zorgcoördinator
  • Dienst Studentvoorzieningen
  • Ervaringsdeskundige coaches uit de beroepspraktijk

  Docenten

  Weet je even niet meer hoe iets in elkaar steekt? Hoe je een opdracht kunt aanpakken? Of hoe je je het beste kunt voorbereiden op een toets? Alle docenten zijn expert op hun eigen gebied en je kunt altijd bij hen terecht voor vragen. De meerderheid van onze docenten heeft een mastergraad.

  Studiebegeleider

  In het eerste jaar krijg je een persoonlijke studiebegeleider (SB'er) toegewezen. Hij of zij is je eerste aanspreekpunt om de voortgang van je studie te bespreken. Je kunt bij hem of haar terecht wanneer je twijfelt over je studiekeuze of als je door persoonlijke problemen studievertraging oploopt. Voor vragen over bijvoorbeeld stoppen met je opleiding of speciale voorzieningen bij toetsen en colleges kun je ook bij je SB’er aankloppen.

  Zorgcoördinator

  Je studiebegeleider zal je zo goed mogelijk proberen te begeleiden. Als er meer specialistische hulp nodig is, dan kan hij of zij je doorsturen naar de expert zorg van Sociale Studies. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij extra begeleiding i.v.m. dyslexie, een lichamelijke of geestelijke beperking of topsportcarrière naast je studie.

  Dienst Studentvoorzieningen

  Daarnaast beschikt Fontys ook over een Dienst Studentvoorzieningen waar je terecht kunt voor een studentendecaan, studentenpsycholoog of studie- en beroepskeuzebegeleider. Meer info vind je bij de Dienst Studentvoorzieningen.

 • Typerend voor deze opleiding
  De opleiding Ad Ervaringsdeskundigheid in zorg en welzijn onderhoudt goede contacten met werkgevers in de sociaal-agogische sector in de regio Zuid-Oost Brabant. De Ad is opgezet en wordt uitgevoerd in samenwerking met belangrijke ketenpartners uit het sociaal domein (GGz, maatschappelijke opvang, verslavingszorg en gemeentes). Enkele maken ook deel uit van onze Raad van Advies. Hierdoor kunnen we voortdurend toetsen of theorie en praktijk nog op elkaar aansluiten en waar nodig ons onderwijs verbeteren.

  Een groot deel van onze docenten heeft ervaring met onderwijs aan volwassenen. Ze hebben vaak een achtergrond in het sociaal-agogisch domein en hebben meestal zelf als Social Worker gewerkt. Zij beschikken over de specifieke ervaring die dit werk zo bijzonder maken, vooral als je bedenkt dat je in de praktijk vaak werkt met mensen of groepen in een kwetsbare positie. Nuttige ervaring dus die ervoor zorgt dat je het geleerde ook kunt toepassen in de praktijk.