Kennismaken met Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn

Maak zelf kennis met de opleiding Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn (AD)

Je vindt hier verschillende filmpjes en andere informatie over de opleiding. Ook zit ons team van docenten en studenten klaar om jou te helpen bij je (studie)keuze. Je kunt al je vragen appen of mailen. Bellen mag natuurlijk ook. Daarnaast vind je op deze pagina handige linkjes en veelgestelde vragen. Wat je ook kiest: laat het ons weten als iets nog niet duidelijk is. We helpen je graag verder!

Algemeen contact met de opleiding

0885079511
socialestudies@fontys.nl
Theodor Fliednerstraat 2, Eindhoven

Events

Een studie combineren met je werk en/of gezin is een bewuste keuze. Aan die keuze gaan veel vragen vooraf, zoals: Kan ik het niveau aan? Kom ik met de opleiding verder in mijn werk? En past de studie in mijn leven (werk, gezin, vrienden, familie)?

Docenten en studenten, opleidingscoördinatoren en studiecoaches geven je graag antwoord op je vragen. Tijdens een voorlichtingsavond kijken we samen hoe jij je optimaal kunt ontwikkelen.

De volgende voorlichtingen zijn van 22 t/m 24 november. Wil je bericht krijgen wanneer je je kunt aanmelden? Laat dan een paar gegevens achter.

Heb je een vraag?
Hieronder vind je de contactgegevens van deze opleiding, neem gerust contact met ons op. We beantwoorden graag jouw vragen.

Meedoen aan een proefcollege geeft je een goed beeld van de inhoud en het niveau van de opleiding. Je maakt kennis met studenten en docenten en je ervaart wat het studeren bij Fontys inhoudt.

Voorlichting

Wegens het niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Online les

Wegens het niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Benieuwd wat de opleiding Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn precies inhoudt? Onze docent Lonneke vertelt je er graag meer over in dit filmpje.

Wegens het niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Studentenvlogs

Wegens het niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Wegens het niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Wegens het niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Stel je vraag aan een student, docent of medewerker

Contact met Imme, 2e jaars student

Ik ben van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 17:00 bereikbaar via mijn mail. Ik hoor graag van je! I.v.m. de zomervakantie ben ik vanaf 17 juli beperkt bereikbaar.

via mail

Contact met Joyce, docent en coördinator EdZW

Stel mij al je vragen over de opleiding Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn. Ik sta maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 voor je klaar. Van 18-07 t/m 23-08 ben ik beperkt bereikbaar.

via mail via Whatsapp

Contact met Eric, opleidingscoördinator

Stel mij al je vragen over de voltijd- en deeltijdopleiding Social Work. Ik sta maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 voor je klaar. Je kan me mailen of whatsappen.

via mail via Whatsapp


Handige informatie


Veelgestelde vragen

Het is een tweejarige opleiding op niveau 5.
In het eerste leerjaar ga je actief aan de slag met het doorontwikkelen van je individuele ervaringskennis naar collectieve ervaringskennis en professionele ervaringsdeskundigheid. Je gaat je verder oriënteren en verdiepen in de specifieke rollen, taken en competenties van de professionele ervaringsdeskundige in zorg en welzijn, zowel op school als in de praktijk. Je krijgt naast studie- en praktijkbegeleiding ook specifieke vakken rondom ervaringsdeskundigheid en communicatie, herstelondersteunende zorg en zelfhulp en theoretische vakken zoals agogiek, psychologie en sociologie.
In het tweede leerjaar ga je leren om jouw ervaringsdeskundigheid op professionele wijze in te zetten ten behoeve van herstel- en/of veranderprocessen van anderen. Je ontwikkelt jezelf in het profileren van jezelf als professionele ervaringsdeskundige in een team en in een organisatie. Je krijgt naast studie- en praktijkbegeleiding ook specifieke vakken rondom ervaringsdeskundigheid zoals krachtgericht werken, stigma en innoveren, profileren en kwartiermaken en theoretische vakken zoals psychopathologie, ethiek en burgerschap.
Je moet rekenen op een fulltime studiebelasting, namelijk 40 uur per week: een lesdag van 8 uur, 16 uur praktijk (in het tweede jaar is dit 18 uur) en 16 uur zelfstudie.
Je hebt één dag in de week les. In het studiejaar ’20-’21 is de lesdag voor het eerste leerjaar op woensdag van 10:30 tot 19:30 uur.
Een voorwaarde om met de studie te starten is een door de opleiding goedgekeurde praktijkleerplaats voor minimaal 16 uur in de week (voor het tweede leerjaar is dit 18 uur). Het is vooral belangrijk dat je er voldoende gelegenheid hebt om te kunnen leren voor het beroep van ervaringsdeskundige. Het is van belang dat de praktijkleerplaats hierop beleidsmatig en organisatorisch ingericht is en een duidelijke visie heeft op het beroep van ervaringsdeskundige. Dit vraagt onder meer om een functieomschrijving, met daarbij behorende taken en rollen voor de professionele ervaringsdeskundige. Je moet op de praktijkleerplaats gecoacht kunnen worden door een professionele ervaringsdeskundige. Indien dit niet de praktijkbegeleider zelf is, moet wel duidelijk omschreven worden wie dat dan gaat doen, wat zijn/haar functie is en hoe deze coaching vorm gaat krijgen.
  • Je wilt jouw ervaringskennis professioneel en beroepsmatig inzetten in het domein van zorg en welzijn of maatschappelijke dienstverlening.
  • Je hebt een evenwichtige balans gevonden in jouw herstelproces/ontwikkelingsproces en kunt hierop reflecteren.
  • Je bent inmiddels bewust bezig (geweest) met het ontwikkelen van je individuele ervaringskennis, door bijvoorbeeld het volgen van cursussen op dat gebied.
  • Je hebt je breed georiënteerd op het gebied van ervaringswerk, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk.
  • Je bent in de gelegenheid om deze opleiding te volgen (denk hierbij aan je thuissituatie, werksituatie, reisafstand, financiële haalbaarheid, en dergelijke).
De leerlijn Vaardigheden en Ervaringsdeskundigheid is opgebouwd vanuit het principe van een Real Life Challenge (RLC). Je gaat tijdens Real Life Challenges zelfstandig en met je medestudenten en docenten aan de slag met vraagstukken uit de beroepspraktijk. Het zijn vragen waar geen pasklaar antwoord voor is, maar waarvoor je je zult moeten verdiepen in bepaalde thema’s en waar je met samen met anderen vanuit verschillende perspectieven naar moet kijken. Het vraagt van jou een nieuwsgierige en onderzoekende houding, waarin je in gesprek gaat met medestudenten, docenten, collega’s, burgers en cliënten, en waarbij op zoek gaat naar kansen en mogelijkheden. Hierin is het van belang om steeds de verbinding te maken tussen ervaringskennis, professionele praktijkkennis en wetenschappelijke theoretische kennis.

Binnen de opleiding zijn verschillende vakinhouden geclusterd en geïntegreerd in drie leerlijnen:

1. De leerlijn Studiebegeleiding en Praktijk

2. De leerlijn Vaardigheden en Ervaringsdeskundigheid

Leerjaar 1: ervaringsdeskundigheid en expressie, herstel en communicatie, herstelondersteunende zorg en coaching, zelfhulp en online tools.
Leerjaar 2: krachtgericht werken, stigma en systemen, innoveren, profileren en kwartiermaken.

3. De Theoretische leerlijn

Leerjaar 1: agogiek, psychologie, sociologie, levenslooppsychologie, antropologie, levensbeschouwing, burgerschap, recht, politicologie en filosofie.
Leerjaar 2: psychopathologie, ethiek, orthopedagogiek, burgerschap, dwang en drang, seksualiteit, intimiteit en grensoverschrijdend gedrag, afstand en nabijheid.

De verschillende vakken worden verzorgd door verschillende betrokken docenten in de rol van coach, expert en procesbegeleider. Daarnaast krijg je een vaste studiebegeleider, die je (zowel groepsgewijs als individueel) ondersteunt en coacht in je persoonlijke professionele leerproces (leren leren) en bij het ontwikkelen van je beroepsidentiteit (praktijkleren). Je hebt wekelijks een groepsbijeenkomst met je studiebegeleider en een kleine (vaste) groep medestudenten. Voor alle vragen die te maken hebben met bijzondere omstandigheden, zoals het studeren met een (tijdelijke) beperking, studievertraging en voor hulp voor het aanvragen van speciale voorzieningen kun je terecht bij onze zorgcoördinator.
Na afronding van deze opleiding ontvang je het diploma tot professionele ervaringsdeskundige niveau 5. Je kunt daarna beroepsmatig als ervaringsdeskundige aan de slag in het sociaal domein en domein van zorg en welzijn, maar je hebt ook de mogelijkheid om door te stromen in het derde jaar van de reguliere Bachelor Social Work (BSW).
Professionele ervaringsdeskundigen kunnen (steeds meer!) beroepsmatig aan de slag in verschillende organisaties in het sociaal domein, het domein van zorg en welzijn en de maatschappelijke dienstverlening. Te denken valt aan: ggz-organisaties, psychiatrische afdelingen van algemene en/of academische ziekenhuizen, regionale instellingen voor beschermd wonen (RIBW), cliëntenorganisaties, re-integratiecentra, verslavingszorg, de forensische psychiatrie, wijkteams, , organisaties voor jeugdhulp, de maatschappelijke opvang, gezondheidscentra, vluchtelingencentra, gevangenissen, schuldhulpverlening, sociale diensten en UWV, gemeenten, woningcorporaties.