Sprint naar content
Profiel
Heb jij de balans gevonden in je eigen herstelproces en wil je leren om jouw ervaringskennis in te zetten voor anderen? Dan is de Ad Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn iets voor jou! Met je warme hart heb je aandacht voor het welzijn van de ander. Tegelijkertijd houd je je hoofd koel, zodat je ingewikkelde situaties goed kunt ontrafelen. 

Over de opleiding

Je wilt jezelf vanuit je eigen levenservaringen ontwikkelen tot een professionele ervaringsdeskundige, zodat je mensen optimaal kunt ondersteunen bij het vinden van hun eigen weg in de samenleving. In deze opleiding leer je vanuit verschillende perspectieven naar sociaal-maatschappelijke vraagstukken te kijken. Je leert krachtgericht te denken en te handelen. Je combineert individuele en collectieve ervaringskennis met theoretische invalshoeken van social work, in afstemming met de context van de sociale beroepspraktijk. Zo ontwikkel je jezelf tot de professionele ervaringsdeskundige die je graag wilt zijn!   

Je hebt tijdens je studie een praktijkleerplaats nodig als ervaringsdeskundige in opleiding binnen de brede ggz-sector, verslavingszorg, maatschappelijke opvang, welzijn of jeugdzorg. 

Waarom de opleiding Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn?

  • Een inspirerende en uitdagende onderwijssetting gebaseerd op actuele maatschappelijke vraagstukken en afgestemd op jouw eigen werkveldpraktijk
  • Betrokken en bekwame docenten en een frequente en flexibele inzet van ervaringsdeskundige gastdocenten uit de beroepspraktijk.
  • De opleiding kent een rijke historie op het gebied van ervaringsdeskundigheid, met warme samenwerkingsverbanden en netwerkpartners in de regio Zuidoost-Brabant

 

Wat ga je leren?

Binnen de opleiding krijg je de ruimte om de basisprincipes van ervaringsdeskundigheid te bestuderen, te ervaren en op professionele wijze in te zetten. Je werkt aan het ontwikkelen van je persoonlijke professionele identiteit als ervaringsdeskundige. Je leert hoe je je eigen ontwrichtende (cliënt)ervaringen kunt inzetten om anderen te ondersteunen bij het vinden van ruimte voor hun persoonlijk (herstel)proces, het hervinden van maatschappelijke rollen en emancipatie. Je leert om ervaringskennis, praktijkkennis en theoretische kennis met elkaar te integreren om dit praktisch en beleidsmatig in te zetten ter bevordering van een (herstel)ondersteunende omgeving.

 

Placeholder for Fontys video
We leren samen met én van elkaar. Wat we in de opleiding leren is direct uitvoerbaar in de praktijk
 

Hoe ziet je week eruit?

Je hebt één vaste lesdag per week. Voor het schooljaar 2022 - 2023 is dat op maandag van 10.30 tot 19.30 uur. 

Daarnaast heb je minimaal 16 uur per week een praktijkleerplaats als ervaringsdeskundige in opleiding (betaald of onbetaald). Voor zelfstudie moet je rekening houden met zo’n 8 tot 16 uur per week.  

Deze combinatie van werken, leren en een privéleven kan pittig zijn. Onze studiebegeleiders, de zorgcoördinator en Fontys-decanen staan voor je klaar wanneer je voor uitdagingen komt te staan.