Toelatingseisen

Instroomeisen

Voor de opleiding Ad Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn ben je toelaatbaar met minimaal een MBO niveau 4 opleiding, een HAVO- of VWO- diploma. Er zijn geen specifieke profieleisen. Een andere belangrijke voorwaarde om deel te nemen aan de opleiding is dat je als aspirant-student aantoonbare cliëntervaring hebt opgedaan in een van de sectoren van het sociaal domein zoals bijvoorbeeld de GGZ-sector, verslavingszorg en/of maatschappelijke opvang.

Hoewel het geen harde instroomeis is, is het zeer aanbevelenswaardig dat je je verdiept hebt in activiteiten en/of werkzaamheden met betrekking tot ervaringsdeskundigheid. Dit kan door het doen van vrijwilligerswerk gericht op ervaringsdeskundigheid binnen het sociaal domein of door het volgen van zogenaamde voorschakeltrajecten in de vorm van cursussen. Bijvoorbeeld: werken met eigen ervaring, herstellen doe jezelf, cursus herstel, empowerment, of ervaringsdeskundigheid.

Niet de juiste vooropleiding?

Heb je niet de juiste vooropleiding, dan is het mogelijk om een toelatingsonderzoek te doen. Voorwaarde is wel dat je 21 jaar of ouder bent op het moment dat de opleiding start. Bekijk hier meer informatie over het onderzoek. Ons advies is om dit pas na een positief intake-/matchingsgesprek aan te vragen.

Adviesgesprek

Na aanmelding via Studielink ontvang je een uitnodiging voor het aanleveren van een motivatiebrief. Aan de hand daarvan nemen we persoonlijk contact met je op voor een adviesgesprek, om samen in te schatten of we denken dat de opleiding bij je past. In dit gesprek wordt gekeken of er sprake is van een evenwichtige balans in je eigen (herstel)proces, of je in staat bent om te leren hoe je jouw individuele ervaringen kunt inzetten voor anderen en welke verdiepende activiteiten/werkzaamheden je al gedaan hebt om je te oriënteren op het gebied van ervaringswerk.

Praktijkleerplaats

Een voorwaarde om te mogen starten met de opleiding is het hebben van een - door de opleiding goedgekeurde - praktijkleerplaats gericht op de functie van ervaringsdeskundige voor minimaal 16 uur per week (betaald of onbetaald). Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een praktijkleerplaats bij een relevante organisatie binnen het sociaal domein. In het tweede studiejaar is dit minimaal 18 uur per week.