Toelatingseisen

Instroomeisen

Voor de opleiding Ad Ervaringsdeskundigheid in zorg en welzijn ben je toelaatbaar met minimaal een MBO niveau 4 opleiding, een HAVO- of VWO- diploma. Er zijn geen specifieke profieleisen. Een andere belangrijke voorwaarde om deel te nemen aan de opleiding is dat je als aspirant-student aantoonbare cliëntervaring hebt opgedaan in een van de sectoren van het sociaal domein zoals bijvoorbeeld de GGz-sector, verslavingszorg en/of maatschappelijke opvang.

Hoewel het geen harde instroomeis is, is het zeer aanbevelenswaardig dat je je verdiept hebt in activiteiten en/of werkzaamheden met betrekking tot ervaringsdeskundigheid. Dit kan door het doen van vrijwilligerswerk gericht op ervaringsdeskundigheid binnen het sociaal domein of door het volgen van zogenaamde voorschakeltrajecten in de vorm van cursussen. Bijvoorbeeld: werken met eigen ervaring, herstellen doe jezelf, cursus herstel, empowerment, ervaringsdeskundigheid of de TOED.

Niet de juiste vooropleiding?

Heb je niet de juiste vooropleiding, dan is het mogelijk om een toelatingsonderzoek te doen. Voorwaarde is wel dat je 21 jaar of ouder bent op het moment dat de opleiding start. Bekijk hier meer informatie over het onderzoek. Ons advies is om dit pas na een positief intake-/matchingsgesprek aan te vragen.

Intakegesprek

Na aanmelding via Studielink ontvang je een uitnodiging voor het aanleveren van een portfolio. Aan de hand daarvan word je uitgenodigd voor een intakegesprek met een ervaringswerker uit de beroepspraktijk en een docent van de Ad opleiding. Zij zullen vaststellen of je geschikt bent voor het Ad traject. In dit gesprek wordt gekeken of er sprake is van een evenwichtige balans in je eigen herstelproces, of je in staat bent te leren hoe je jouw ervaringen kunt inzetten voor anderen en de organisatie en welke verdiepende activiteiten/werkzaamheden je al gedaan hebt. (zie ook instroomeisen).

Praktijk

Je bent voor aanvang van het eerste leerjaar werkzaam binnen het sociaal domein op een relevante en goedgekeurde praktijkplaats als ervaringsdeskundige in opleiding voor minimaal 16 uur per week (betaald of onbetaald). Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een praktijkplaats bij een organisatie die bereid is om te werken met ervaringsdeskundigen in opleiding. De ingangseis voor het tweede studiejaar van de AD is dat je een goedgekeurde praktijkplaats hebt voor minimaal 18 uur per week.