Mijn uitdaging is een actieve kerk

Sfeerafbeelding Fontys

Ron van den Bos

Al geruime tijd ben ik als lector actief bij de oud-katholieke kerk. Met het verlangen de ambtsopleiding te doen was ik een paar jaar geleden bij de universiteit begonnen, maar dat bleek niet bij mij te passen. De studie was te theoretisch. Mijn uitdaging ligt juist in de praktijk en dus bij het hbo.

Passend bij een hbo-opleiding is dat de docenten ook actief zijn in de beroepspraktijk. Ik vind het heel inspirerend als collegestof wordt aangevuld met voorbeelden uit het beroepenveld. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij vakken als gespreksvaardigheden, sociale wetenschappen en praktische theologie waar je door docenten die uit de praktijk komen, wordt meegenomen in hun ervaringen.

Met de handvatten die ik krijg aangereikt, kan ik mijn eigen uitdaging aangaan; een actieve kerk die midden in de samenleving staat. Onder veel mensen bestaat het beeld dat mensen die christen zijn een beetje los staan van het wereldse leven. Met de kerk als een aparte entiteit in de samenleving. Mijn beeld van een christen is daarentegen een mens die midden in de wereld staat. In het huidige individualistische leven kan het christendom juist veel betekenen. Het christendom erkent de waarde van ieder mens en zou daar voor op moeten komen. Aan die rol van het christendom wil ik meebouwen.