Herregistratie Schoolleidersregister PO

 • Over de cursus voor herregistratie bij het schoolleidersregister PO
 • Inhoud van de cursus voor herregistratie schoolleidersregister PO
 • Voor wie is deze cursus

Deze cursus is bedoeld voor (adjunct)directeuren die zich willen herregistreren bij het Schoolleidersregister PO. De cursus wordt incompany verzorgd en bestaat uit 5 bijeenkomsten.

Fontys heeft een aanbod voor alle 7 de thema's voor herregistratie:

 1. ‘Leidinggeven aan jezelf’ (in het Schoolleidersregister PO bij het professionaliseringsthema: Persoonlijk Leiderschap)
 2. ‘Richten, inrichten en verrichten’ (in het Schoolleidersregister PO bij het professionaliseringsthema: Regie en Strategie)
 3. ‘Kwaliteitscultuur, hoe doe je dat?’ (in het Schoolleidersregister PO bij het professionaliseringsthema: Kennis- en kwaliteitsontwikkeling)
 4. ‘Relaties, samenwerken in dynamische contexten’ (in het Schoolleidersregister PO bij het professionaliseringsthema: In relatie staan tot de omgeving)
 5. ‘Het waarderen van diversiteit in de praktijk’ (in het Schoolleidersregister PO bij het professionaliseringsthema: Omgaan met verschillen)
 6. ‘Leidinggeven aan verandering’ (in het Schoolleidersregister PO bij het professionaliseringsthema: Leidinggeven aan verandering)
 7. ‘Toekomstgericht Onderwijs’ (in het Schoolleidersregister PO bij het professionaliseringsthema: Toekomstgericht Onderwijs)


De bijeenkomsten

Elk thema bestaat uit vijf bijeenkomsten van 3 uur. De eerste vier bijeenkomsten zijn gericht op uitwisselen en verdieping van kennis gekoppeld aan de eigen praktijk en gericht op de verbeteractie/presentatie zoals geformuleerd door de deelnemer.  Uitgangspunt voor verdieping op het thema zijn de eigen geformuleerde leerdoelen naar aanleiding van de uitslag van de zelfdiagnose op het onderhavige thema. Uiteraard moeten deze leerdoelen aansluiten bij de cursusdoelen. Er wordt interactief gewerkt waarbij telkens de koppeling wordt gemaakt tussen theorie, de eigen praktijk en wat dat betekent voor de directeur zelf. De laatste bijeenkomst staat in het teken van presentatie en beoordeling.

Indeling van de eerste vier bijeenkomsten:

 • Eerste uur inbreng kennis, vragen vanuit de voorbereiding van de deelnemers en verdieping met betrekking tot de aangeboden literatuur.
 • Tweede uur casuïstiek van de directeuren koppelen aan de ingebrachte kennis met als doel dat ieder eigen ontdekkingen verwoordt /expliciteert voor de eigen praktijk met betrekking tot het gekozen thema.
 • Derde uur de verwerking van de casuïstiek naar de eigen geformuleerde leerdoelen en de cursusdoelen.

Indeling vijfde bijeenkomst:

 • Iedere directeur presenteert plan/opbrengst/ontwikkeling voor de eigen organisatie en verbindt deze ontwikkeling met eigen geformuleerde leerdoelen n.a.v. de zelfdiagnose en cursusdoelen voor het thema.
 • Elke directeur wordt beoordeeld door peers en docent op zijn/haar aangetoonde ontwikkeling op de geformuleerde leerdoelen.

Tijdsinvestering

De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten van 3 uur. Daarbij hoort een voorbereiding van 3 uur per bijeenkomst. In totaal 30 uren.

Verwerken in eigen praktijk en verzamelen van bewijzen die ontwikkeling op geformuleerde leerdoelen aantoont. De deelnemer vraagt feedback van 2 peers en verwerkt deze informatie tot een presentatie. Dit is een investering van 30 uur leren op de werkplek.

Totale investering bedraagt minimaal 60 studiebelastingsuren.


Deze cursus is bedoeld voor (adjunct)directeuren die zich willen herregistreren bij het Schoolleidersregister PO. De cursus wordt incompany uitgevoerd.

Cursusniveau
Post HBO
Kosten
€ 995,– (BTW Vrijgesteld)

Contact

Peter Corstanje

Sfeerafbeelding Fontys

Certificering

Je ontvangt een certificaat waarmee registratie bij het Schoolleidersregister PO mogelijk is.

Sfeerafbeelding Fontys