Opbouw

De deeltijdopleiding Human Resource Management is opgebouwd uit diverse modules en wordt aangeboden in Tilburg. Het eerste jaar bestaat uit twee basismodules. Hierin komen alle hr- thema's aan bod. Na het volbrengen van de twee basismodules krijg je een propedeuse uitgereikt.

Het tweede en derde jaar staan in het teken van de advanced modules (hierbij ga je dieper op diverse thema’s in). Deze advanced modules kun je naar eigen interesse kiezen (het is tevens mogelijk een module van een andere opleiding te volgen zoals bijv. Marketing of Bedrijfseconomie) en afsluitend twee afstudeermodules in het afstudeerjaar. Na elke module kun je een certificaat in ontvangst nemen.

Voor iedere module staat 30 ECTS en duurt 20 weken. Stapel je de modules dan kan je na het volgen van twee basismodules, vier advanced modules (waarvan de onderzoeksmodule verplicht is) en de twee afstudeermodules deze verzilveren met een volwaardig hbo-bachelordiploma en mag je de titel Bachelor of Arts (BA) dragen.

Het is hierdoor ook mogelijk om je studie bijvoorbeeld een half jaar te laten rusten als je dat prettig vindt en het daarna weer op te pakken.
HR modules deeltijd