Hygiëne Kwaliteitsmedewerker

 • Omschrijving
 • Inhoud
 • Voor wie?
 • Certificering
 • Meer weten / aanmelden?

Omschrijving

Zoals u dagelijks zelf ervaart, is in het kader van de toenemende aandacht voor kwaliteitszorg in ziekenhuizen en overige zorginstellingen de aandacht voor hygiëne en infectiepreventie sterk toegenomen.

In een aantal ziekenhuizen wordt actief gewerkt aan de ontwikkeling van systemen om de kwaliteit van hygiëne te kunnen toetsen, verbeteren en beheersen. Met het oog hierop is er een gestructureerd en doelmatig hygiëne kwaliteitsbeleid nodig dat wordt opgesteld onder verantwoordelijkheid van de Deskundige Infectiepreventie.

De Hygiëne Kwaliteitsmedewerker (HKM’er) heeft een belangrijke rol bij de implementatie van dit beleid binnen de diverse afdelingen van een zorginstelling.

Inhoud

Een Hygiëne Kwaliteitsmedewerker (HKM’er) moet in de eerste plaats voldoende kennis hebben van hygiëne en infectiepreventie.

Om ervoor te zorgen dat de HKM’er voldoende geëquipeerd is om de taken goed uit te kunnen voeren heeft Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen, in samenwerking met het Elkerliek ziekenhuis, een opleidingstraject van 2,5 dag ontwikkeld waarin medewerkers een basisscholing krijgen op het gebied van hygiëne en infectiepreventie en waarin zij leren werken met het Hygiëne Kwaliteitsplan.

Aan de orde komen:

 • microbiologie;
 • antibiotica, resistentie, MRSA en BMRO;
 • epidemiologie
 • infectiepreventie voor medewerkers;
 • besmettingsleer;
 • handhygiëne en infectiepreventie;
 • isolatie verpleging;
 • reiniging en desinfectie;
 • ARBO;
 • taak van de HKM-er in de praktijk;
 • interne communicatie;
 • praktijkcase, gebaseerd op de eigen werksituatie.

Als binnen de eigen organisatie andere onderwerpen van groter belang zijn, kunnen deze in de cursus opgenomen worden. Het traject wordt zoveel mogelijk afgestemd op uw instellingseisen.

Voor wie?

Medewerkers van:

 • Ziekenhuizen
 • Verpleeghuizen
 • Verzorgingshuizen
 • GGD.

Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen heeft in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met de cursus in ziekenhuizen en verpleeghuizen. Inmiddels zijn er door Fontys in Nederland ruim duizend HKM-ers geschoold.

Certificering

De cursisten ontvangen na succesvolle afsluiting een certificaat, dat wordt uitgegeven door Fontys Hogescholen.

Meer weten / aanmelden?

Voor inhoudelijke vragen over deze cursus kunt u contact opnemen met de cursusleider, mevr. Marlies Dams (telefoon 06-24914038 of m.dams@fontys.nl) of met Fontys Toegepaste Natuurwetenschappen, telefoon 08850 77311.

U kunt zich aanmelden door op de button "aanmelden" aan de onderzijde van deze pagina te klikken.

Cursusniveau
Onbekend
Kosten
€ 550,– (BTW Vrijgesteld)
Studieduur
5 weken
Lesplaats(en)
In overleg
Startmoment(en)
01-11-2019
Cursusdata
De datum 1-11-2019 staat nog niet definitief vast. In overleg worden 2 dagen gepland in november 2019.

Startdata

Contact

Voor inhoudelijke vragen over deze cursus kunt u contact opnemen met de cursusleider, mevr. Marlies Dams (telefoon 06-24914038 of m.dams@fontys.nl) of met Fontys Toegepaste Natuurwetenschappen, telefoon 08850 77311.