Hygiëne Kwaliteitsmedewerker

 • Omschrijving
 • Inhoud
 • Praktijkcase en terugkomdag
 • Voor wie?
 • Certificering
 • Meer weten / aanmelden?

Omschrijving

Gezien de huidige omstandigheden is er meer dan ooit aandacht voor hygiëne binnen ziekenhuizen en zorginstellingen. Al jaren verzorgt Fontys de cursus Hygiëne Kwaliteitsmedewerker (HKM), waarin veel aandacht besteed wordt aan die onderwerpen die op dit moment zeer actueel zijn. De inhoud van de lessen is geactualiseerd en in de lessen zal zeker aandacht besteed worden aan de perikelen en ervaringen van een deskundige infectiepreventie in deze Coronatijd.

Zoals u dagelijks zelf ervaart, is in het kader van de toenemende aandacht voor kwaliteitszorg in ziekenhuizen en overige zorginstellingen de aandacht voor hygiëne en infectiepreventie sterk toegenomen.

In een aantal ziekenhuizen wordt actief gewerkt aan de ontwikkeling van systemen om de kwaliteit van hygiëne te kunnen toetsen, verbeteren en beheersen. Met het oog hierop is er een gestructureerd en doelmatig hygiëne kwaliteitsbeleid nodig dat wordt opgesteld onder verantwoordelijkheid van de Deskundige Infectiepreventie.

De Hygiëne Kwaliteitsmedewerker (HKM’er) heeft een belangrijke rol bij de implementatie van dit beleid binnen de diverse afdelingen van een zorginstelling.

Inhoud

Een Hygiëne Kwaliteitsmedewerker (HKM’er) moet in de eerste plaats voldoende kennis hebben van hygiëne en infectiepreventie.
Om ervoor te zorgen dat de HKM’er voldoende geëquipeerd is om de taken goed uit te kunnen voeren heeft Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen, in samenwerking met het Elkerliek ziekenhuis, een opleidingstraject van 2,5 dag ontwikkeld waarin medewerkers een basisscholing krijgen op het gebied van hygiëne en infectiepreventie en waarin zij leren werken met het Hygiëne Kwaliteitsplan.

Aan de orde komen:

 • microbiologie;
 • antibiotica, resistentie, MRSA en BMRO;
 • epidemiologie
 • infectiepreventie voor medewerkers;
 • besmettingsleer;
 • handhygiëne en infectiepreventie;
 • isolatie verpleging;
 • reiniging en desinfectie;
 • ARBO;
 • infectiepreventie medewerkers;
 • taak van de HKM-er in de praktijk;
 • interne communicatie;
 • praktijkcase, gebaseerd op de eigen werksituatie.

Als binnen de eigen organisatie andere onderwerpen van groter belang zijn, kunnen deze in de cursus opgenomen worden. Het traject wordt zoveel mogelijk afgestemd op uw instellingseisen.

Praktijkcase en terugkomdag

Naast de theoretische kennis die de cursisten nodig hebben om hun taken optimaal uit te kunnen voeren, werken zij ook een praktijkcase uit die gerelateerd is aan hun eigen beroepspraktijk.

Zij signaleren een hygiëne/kwaliteitsprobleem in hun eigen organisatie en zoeken daarvoor een oplossing. Die wordt tijdens de terugkomdag, die ± 10 weken na de cursus plaatsvindt, aan medecursisten en cursusleiding gepresenteerd. Daarmee is ook kennisuitwisseling gewaarborgd.

  Voor wie?

  Medewerkers van:

  • Ziekenhuizen
  • Verpleeghuizen
  • Verzorgingshuizen
  • GGD.

  Tevens is de cursus ook geschikt voor assistenten deskundige infectiepreventie.

  Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen heeft in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met de cursus in ziekenhuizen en verpleeghuizen. Inmiddels zijn er door Fontys in Nederland ruim duizend HKM-ers geschoold.

   Certificering

   De cursisten ontvangen na succesvolle afsluiting een certificaat, dat wordt uitgegeven door Fontys Hogescholen.

   Meer weten / aanmelden?

   Voor inhoudelijke vragen over deze cursus kunt u contact opnemen met de cursusleider, mevr. Marlies Dams (telefoon 06-24914038 of m.dams@fontys.nl) of met Fontys Toegepaste Natuurwetenschappen, telefoon 08850 77311 of tnwcursussen@fontys.nl.

   U kunt zich aanmelden door op de button "aanmelden" aan de onderzijde van deze pagina te klikken.

   Cursusniveau
   Cursus
   Kosten
   € 595 (BTW vrijgesteld)
   Lesplaats(en)
   Eindhoven
   Cursusdata
   7 en 8 november 2022

   Startdata

   Contact

   Voor inhoudelijke vragen over deze cursus kunt u contact opnemen met de cursusleider, mevr. Marlies Dams (telefoon 06-24914038 of m.dams@fontys.nl) of met Fontys Toegepaste Natuurwetenschappen, telefoon 08850 77311 of tnwcursussen@fontys.nl.