Instructeur (v)mbo

 • Omschrijving
 • Voor wie?
 • Inhoud
 • Inschrijven
 • Maatwerktraject

Omschrijving

Het beroepsonderwijs kent verschillende onderwijsfuncties die nauw met elkaar samenhangen en elkaar aanvullen. Binnen de vmbo- of mbo-instelling wordt steeds gezocht naar een goede verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen deze functionarissen zodat de cursist optimaal geïnstrueerd en gecoached kan worden.

Intructeur (v)mbo: binnen één jaar een erkend diploma!

Een belangrijk deel van de leeractiviteiten binnen het beroepsonderwijs vindt plaats in practicumruimten. De cursisten die daar aan het werk zijn, hebben een goede instructie, begeleiding en training nodig. Dat is de belangrijke taak die je als 'Instructeur (v)mbo' hebt. Je zorgt dat cursisten zich in een veilige en uitdagende leeromgeving kunnen ontwikkelen. Je bereidt instructies voor, voert ze uit, demonstreert, begeleidt, beoordeelt prestaties en ontwikkelt interessante leerstof. Als 'Instructeur (v)mbo' werkt u onder supervisie van een docent binnen dezelfde afdeling of unit.

Expertise en overig aanbod

Deze korte opleiding is onderdeel van een ruim cursus- en opleidingsaanbod van Fontys Educatief Centrum (FEC) en de Pedagogisch Technische Hogeschool (PTH). Decennialange ervaring in het opleiden voor het (technisch) beroepsonderwijs heeft gezorgd voor een bundeling van expertise op het gebied van onderzoek en onderwijs voor het (v)mbo. Zie voor meer informatie ook cursus- en opleidingsaanbod PTH/FEC.

Voor wie?

Het opleidingstraject ‘Instructeur (v)mbo’ is bedoeld voor (aankomend) instructeurs aan een vmbo- of mbo-instelling. De opleiding leidt tot het diploma ‘Instructeur (v)mbo’ en duurt één jaar.

Inhoud

Het opleidingstraject 'Instructeur (v)mbo' is duaal opgezet en bestaat uit een combinatie van werken (werkdeel) en leren (opleidingsdeel). Je wordt dan ook zowel begeleid door een coach op de werkplek als door een Fontys opleider.

Leren en werken zijn goed op elkaar afgestemd. Je leert heel veel in combinatie met je eigen werk in de (onderwijs)praktijk, bijvoorbeeld door:

werkplekleren: ervaringen gebruiken die je opdoet in je dagelijkse werk;
flankerend leren: jezelf nieuwe kennis eigen maken over hoe mensen leren en hoe je onderwijs organiseert;
producerend leren;
ervaringen uitwisselen met andere cursisten;
systematische begeleiding door je coach en Fontys opleider.

In het opleidingstraject stel je je eigen Persoonlijk Opleidingsplan samen. Dat doe je op basis van vastgestelde competenties van de Instructeur (v)mbo. Gedurende het opleidingstraject werk je aan onderwijsproducten. Je reflecteert op het proces en deze reflecties leg je vast in je portfolio. Dit noemen we producerend leren. Op deze manier werk je aan de ontwikkeling van je competenties.

De coach op je leerwerkplek begeleidt je systematisch bij het werken aan producten en reflecties. De opleider vanuit Fontys reikt inhoudelijke thema’s aan, begeleidt het individuele leren en het groepsleren, neemt assessments af en beoordeelt je portfolio.

Opbouw

In het cursusjaar zijn er twintig gezamenlijke bijeenkomsten. Verder werk je aan je eigen leervragen en beroepsproducten en zal er een Performance Assessment op de werkplek plaatsvinden.

Inschrijven

Je bent toelaatbaar tot het opleidingstraject ‘Instructeur (v)mbo’ als:

 • je een aanstelling hebt als instructeur aan een (v)mbo-instelling voor minimaal 0,5 fte óf;
 • je in een andere onderwijsfunctie binnen een (v)mbo-instelling werkt en aantoonbaar uitzicht hebt op een aanstelling als instructeur na succesvol afronden van deze opleiding. Je voert in dit geval al wel voor minimaal 0,5 fte instructeurstaken uit.

Start cursus

De cursus start onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.

Maatwerktraject

Indien je beschikt over een aanzienlijk aantal Elders Verworven Competenties (EVC’s) op grond van vooropleiding en werkervaring, is het mogelijk om de opleiding te volgen in een verkorte individuele maatwerkconstructie. In zo’n maatwerktraject werk je dus aan de ontwikkeling van een beperkt aantal (nog ontbrekende) docentcompetenties (zie onderstaand tabel voor de criteria).

Criteria maatwerk:

 • minimaal mbo 3-4 niveau;
 • 2 à 3 jaar ervaring in het beroepsonderwijs;
 • aantoonbare pedagogisch-didactische kennis (bijvoorbeeld Train-the-trainer, bedrijfsopleider);
 • aanbeveling bevoegd gezag (oftewel motivatie werkgever).

Cursusniveau
HBO
Kosten
€ 3600,– (BTW Vrijgesteld)
Lesplaats(en)
Eindhoven, Tilburg/Breda
Lesdagen en -tijd
Tilburg/Breda: dinsdagen (20 bijeenkomsten) Eindhoven: donderdagen (20 bijeenkomsten)
Startmoment(en)
11-09-2018
Startdatum Tilburg: 11-9-2018. Startdatum Eindhoven: 13-9-2018. De cursus start onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.

Startdata