Q&A Professionele Masters FLOS

Onze Masteropleidingen Leraar Nederlands, Leraar Wiskunde en Leraar Engels duren 2 jaar. Indien gewenst kun je ook langer over de opleiding doen. We bekijken graag samen jouw persoonlijke behoeften en mogelijkheden.
Onze masteropleidingen zijn toegankelijk als je een tweedegraadsbevoegheid hebt, of een educatieve minor naast een universitaire bachelor Nederlands, Engels of Wiskunde succesvol hebt afgerond.
Opleidingen in het hoger beroepsonderwijs (hbo) leiden op voor een beroep. Een master in het hbo is dan ook meer praktisch en beroepsgericht. Je bent dan vaak zowel aan het werk als aan het studeren tijdens zo’n master. Een masteropleiding aan de universiteit is gericht op het doen van onderzoek. Je traint hier onder andere je analytische en onderzoekstechnische vaardigheden.
Je hebt les op donderdag en vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur. Op die dagen ben je dus in Sittard en krijg je les of werk je aan opdrachten.
De meeste studenten zijn op maandag, dinsdag en woensdag werkzaam als tweedegrader en lopen stage in bovenbouwklassen. Op die manier kun je werk en studie goed combineren.
Wil je weten hoeveel collegegeld je moet betalen voor deze opleiding? Ga dan naar de collegegeldmeter. Houd naast je collegegeld ook rekening met kosten voor introductie, boeken, readers, excursies en computer. Op DUO kun je zien of je recht hebt op studiefinanciering of een studenten-reisproduct voor je OV-chipkaart.
Je kunt een lerarenbeurs aanvragen en verder zijn er verschillende subsidies en fiscale regelingen die de combinatie van leren en werken aantrekkelijker maken voor werkgevers en werknemers. Werkgevers kunnen de opleiding van een werknemer betalen of een werknemer betaald verlof geven voor studiedagen. Voor sommige opleidingen hebben werkgevers via collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's)  afspraken gemaakt met Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen). In dat geval vergoeden deze fondsen een deel van de kosten.