Na de opleiding

Docent voor een schoolbord

Carrièreperspectief

Als afgestudeerde van de kopopleiding heb je een tweedegraads bevoegdheid. Hiermee kun je meteen gaan werken in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (havo en vwo), in het beroepsonderwijs (vmbo en mbo) en de volwasseneneducatie. Een leraar is allround inzetbaar binnen een schoolorganisatie.

Doorstuderen

Na je bachelor is het voor de meeste vakken mogelijk om via een masteropleiding een eerstegraads bevoegdheid te behalen, waarmee je les kunt geven in de bovenbouw van het havo/vwo en op het hbo.

Andere beroepen

Hoewel we in de eerste plaats opleiden voor het beroep leraar, kiezen sommige afgestudeerden ervoor om buiten het onderwijs aan de slag te gaan. Als afgestudeerde leraar kun je bijvoorbeeld in het bedrijfsleven en bij (semi)overheids- en particuliere instellingen gaan werken. Denk bijvoorbeeld aan pedagogische centra, onderwijsbegeleidingsdiensten en uitgevers van schoolboeken en vakbladen.

 • Het beroep leraar
  Het beroep leraar

  Als leraar ga je aan de slag in een dynamische, uitdagende omgeving waar teamwork en betrokkenheid centraal staan. Je krijgt de kans om elke dag volop met je vak bezig te zijn. Bovendien speel je een belangrijke rol in het leven van jonge, opgroeiende mensen. Misschien geven jouw lessen en adviezen het leven van bepaalde leerlingen zelfs een beslissende wending. Die combinatie maakt dat werken in het onderwijs veel meer is dan een baan; het is een mogelijkheid om jezelf én anderen te laten groeien.

  Beroepstaken

  Tot je dagelijkse takenpakket behoren onder andere: lesvoorbereiding, lesgeven, toetsing, nakijken, klassenmanagement, het begeleiden en coachen van leerlingen, het voeren van (soms moeilijke) gesprekken met leerlingen, hun ouders en (stage-)scholen en het op orde brengen van je administratie.

  Tips om zeker te zijn

  Als je erover denkt om leraar te worden, praat dan eens met docenten op je eigen school. Hoe ervaren zij hun werk en vinden zij jou geschikt voor het leraarschap? Misschien mag je een keer een lesje overnemen. Ga zeker ook een dag meelopen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (havo en vwo) én in het beroepsonderwijs (vmbo en mbo). Ook hopen we dat je je aanmeld voor het groepsintakegesprek en dat je de open avond bezoekt. Dit alles zal je helpen een realistisch beeld van de opleiding en het werk als leraar te krijgen.

  Kijk ook hier eens op:

  www.werkeninhetonderwijs.nl
  www.wordleraarinhetvo.nl
  www.leroweb.nl