Stage

stage

Net als alle andere lerarenopleidingen van Fontys is de kopopleiding sterk praktijkgericht. Leren op de werkplek (stage) maakt dan ook een belangrijk deel uit van de opleiding. Je oriënteert je hierbij op de onderbouw van het vmbo, havo en vwo en op het beroepsonderwijs en/of de volwasseneneducatie.

Je start meteen bij aanvang van de opleiding met stagelopen op een school voor voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs. Je voert dan in het begin ondersteunende taken uit en verzorgt vaak al na enkele weken delen van lessen en zelfs hele lessen.

In de tweede helft van het jaar verzorg je zelf onderwijs en ben je zelfstandig verantwoordelijk voor klassen.

Je wordt zowel begeleid door de school als door de lerarenopleiding.

Let op: je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een stageplaats

We adviseren je om zo vroeg mogelijk te beginnen met het zoeken naar een stageplaats, nog voordat je met de opleiding bent gestart.