Kwaliteitskring positieve psychologie & waarderend onderwijs

  • Over de kwaliteitskring
  • Waarom deze kwaliteitskring
  • Voor wie is deze kwaliteitskring

Heb je zin om te leren van én met anderen vanuit het thema ‘positieve psychologie & waarderend onderwijs’ en wil je een bijdrage leveren aan jouw onderwijspraktijk; dan is deze kwaliteitskring iets voor jou. Middels activiteiten, literatuur en intervisie word jij je bewust van jouw opvattingen en van de bedoeling die jij hebt met dit thema.

Met collega’s uit het werkveld deel je jouw kennis en ervaringen, je inspireert anderen en je wordt geïnspireerd. Vervolgens verken je hoe het werken aan welbevinden binnen jouw onderwijspraktijk versterkt kan worden en wat dit van jou als professional vraagt. Je geeft inhoud en vorm aan jouw specifieke leervraag en ontwikkelactiviteit. Hierbij word je begeleid, uitgedaagd en ondersteund door een professional die binnen het onderwijs expertise en ervaring heeft met positieve psychologie & waarderend onderwijs.

Opzet kwaliteitskring

De kwaliteitskring bestaat uit 5 bijeenkomsten van 3 uur. Iedere bijeenkomst bestaat uit een theoretisch gedeelte waarbij je betekenis geeft aan inhouden en actuele ontwikkelingen. Vanuit een kritische beschouwing scherp je jouw visie en worden kansen voor jou als professional én voor jouw onderwijspraktijk zichtbaar. Vervolgens ga je aan het werk met jouw specifieke leervraag en zet je jouw inzichten en ideeën om in een concrete ontwikkelactiviteit waarmee je binnen jouw onderwijspraktijk aan de slag gaat. Fontys OSO faciliteert een digitale werkomgeving voor de deelnemers van de kwaliteitskring en stelt daarnaast ook de digitale leeromgeving van de Master Educational Needs beschikbaar met daarin relevante artikelen en andere inhouden.

Steeds meer scholen en onderwijsprofessionals zien hun opdracht binnen het onderwijs niet meer enkel gelegen in het bevorderen van cognitieve prestaties. Zij zien het ook als hun taak om de (inter)persoonlijke ontwikkeling van hun leerlingen en scholieren te stimuleren, om te werken aan ieders welbevinden. Er is een groeiend besef van de maatschappelijke waarde van het aanleren van bekwaamheden die leerlingen helpen om gelukkig en succesvol in het leven te zijn.

Positive Education is de internationale beweging die hierop aansluit en vindt zijn roots in de positieve psychologie. Binnen ons nationale onderwijs wordt hier op verschillende wijze inhoud en vorm aan gegeven; de mogelijkheden zijn legio. Een waarderend onderzoekende ontwikkelcultuur is hierbij ondersteunend. Hoe verhoud jij je tot de positieve psychologie, wat gebeurt er binnen jouw onderwijspraktijk betreft waarderend onderwijs en welke mogelijkheden zie je?  

Opbrengst

Als deelnemer vertaal je jouw interesse in het thema positieve psychologie & waarderend onderwijs naar het uitbreiden en versterken van jouw professioneel handelen in jouw onderwijspraktijk. Deelname aan de kwaliteitskring levert zodoende verdiepte kennis en een betekenisvolle kwaliteitsslag op voor jou, voor jouw team en voor jouw onderwijspraktijk. Daarnaast bouw je een netwerk op van onderwijsprofessionals die eenzelfde ambitie nastreven.

Deelname aan de kwaliteitskring is interessant voor iedere onderwijsprofessional die geïnspireerd wil worden én die tegelijk praktijkbeïnvloeding op gang wil brengen binnen de eigen onderwijspraktijk. Denk aan leidinggevenden, leerkrachten en docenten, begeleiders en coördinatoren, assistenten en ondersteuners. De enige voorwaarde is dat jij binnen jouw onderwijs draagvlak hebt om aan de slag te gaan met dit thema.
Cursusniveau
Post HBO
Kosten
€ 995,– (BTW Vrijgesteld)

Wegens het niet accepteren van de cookies is de youtube video niet zichtbaar.

Planning bijeenkomsten
2021-2022

Start in januari 2022:

Maandagen van 13.00 - 16.00 uur:
31 januari 2022
21 februari 2022
21 maart 2022
9 mei 2022
13 juni 2022


Locatie: Breda

Sfeerafbeelding Fontys

Contact

Pauline Bruinsma

(06) 23 27 9701
p.bruinsma@fontys.nl

Certificering

De opleiding wordt afgesloten met een ‘bewijs van deelname’