Leergang Werken met Jeugd - Professional van de toekomst

  • Over de leergang
  • Waarom deze leergang
  • Voor wie is deze leergang
  • Data, opbouw en locatie
  • Na deze leergang
Er wordt steeds meer verwacht van de professionals die werken met kinderen, jongeren en/of ouders. Zorg wordt steeds complexer, wet- en regelgeving verandert. Een voorbeeld hiervan is de invoering van passend onderwijs, sinds de invoering van passend onderwijs zijn er steeds meer leerlingen met een ‘rugzakje’ in de klas. Dit zijn grote veranderingen waarvoor inhoudelijke verdieping nodig is. Wil jij een breed inzetbare jeugdprofessional worden die voorbereid is op de toekomst? En wil je je ontwikkelen in het succesvol netwerken, ambassadeurschap en het (samen)werken in de context van actuele (maatschappelijke en organisatorische) ontwikkelingen? Wil jij dit op een innovatieve manier doen, samen met collega's? Dan is de leergang ‘Werken met Jeugd – Professional van de toekomst’ iets voor jou! Meld je nu aan!

De arbeidsmarkt verandert continue en we hebben te maken met een ernstig tekort aan goede vakmensen. Het is daarom belangrijk dat professionals die met jeugd werken de ‘fit’ met hun baan houden en in de toekomst inzetbaar blijven. Niet alleen binnen de eigen organisatie, maar ook binnen het brede veld van werken met jeugd.

Dat vraagt om een andere manier van denken en werken. De jeugdprofessional van de toekomst zet altijd de ontwikkeling van het kind voorop. De vraag “Wat heeft dit kind nodig?” staat altijd centraal. Om het antwoord te vinden kijkt de ‘nieuwe jeugdprofessional’ dwars door bestaande systemen en domeinen heen en laat organisatiebelangen, producten en diensten los. Belangrijke onderdelen van deze opleiding zijn dan ook het ontwikkelen en onderzoeken van je eigen professioneel handelen en het ontwikkelen van vaardigheden zoals kind- en oudergericht zijn en netwerkgericht zijn.

Het competentieprofiel waar we in de Leergang mee werken, is samen met ouders, jeugd en professionals gemaakt. De leergang is vooral gericht op ontwikkeling van houding en vaardigheden als reflecteren, samenwerken, netwerken, ondernemen en innoveren. De leergang maakt bovendien gebruik van innovatieve vormen, zoals cross-over opdrachten bij andere organisaties of netwerken.

Weten hoe de leergang tot stand is gekomen?
In september 2016 hebben ouders, jongeren, professionals en managers/bestuurders samen een zogenoemd droomprofiel gemaakt van de professional van de toekomst. Tijdens de European Social Innovation Week in Tilburg wisselden de betrokkenen van gedachten over wat met de nieuwe jeugdwet, passend onderwijs en andere veranderingen in de samenleving gevraagd wordt van professionals die met kinderen en jongeren werken, waar dan ook, in welke rol dan ook. In december van hetzelfde jaar was het samengestelde droomprofiel de basis voor een brainstorm over de droomopleiding voor diezelfde professionals. Hier is het Traineeprogramma Jeugdprofessionals ontstaan, met verschillende pilotprojecten die februari 2020 resulteren in een Leergang Werken met Jeugd – Professional van de Toekomst.

Met de leergang ‘Werken met Jeugd – Professional van de toekomst’ willen we ervaren professionals die met kinderen en/of jongeren werken, ongeacht waar en in welke rol, de mogelijkheid bieden zich te ontwikkelen tot de professional van de toekomst. Heb je minimaal 5 jaar werkervaring en werk je met jeugd? Werk jij bijvoorbeeld in het onderwijs of in de jeugdzorg? Dan is deze leergang iets voor jou!

De leergang ‘Werken met Jeugd – Professional van de toekomst’ bestaat uit drie blokken, verdeeld over tien maanden. Je besteedt ongeveer één dag per week aan het volgen van lessen, zelfstudie en het bijhouden van je portfolio. De lesdagen zijn altijd op woensdag en vinden plaats bij Fontys Hogeschool Pedagogiek in Tilburg. De leergang is ontwikkeld door Fontys Hogeschool Pedagogiek in samenwerking met het kennisnetwerk SJS, IMW, Veilig Thuis, Rnewt, GGZ Breburg en Sterk Huis. De Cross-over opdrachten voer je uit in het brede netwerk van het sociaal domein en het onderwijs.

Hoe ziet de opbouw eruit?

In blok 0 maak je kennis met de leergang. We vertellen je hoe de leergang is opgebouwd en je maakt kennis met je medestudenten.

Blok 1 is onderverdeeld in twee deelblokken. Blok 1a is vooral gefocust op het verkennen van jezelf, je gaat erachter komen wie jij bent als professional. Je gaat in dit blok aan de slag met vragen als “Waarom doe je het werk wat je doet?” en “Wat is je eigen geschiedenis?”. In blok 1b leer je samenwerken met collega-professionals en kijken waar jullie elkaar kunnen aanvullen en versterken. Je gaat hier aan de slag met verschillende communicatieoefeningen.

Blok 2 is ook onderverdeeld in twee deelblokken. In beide blokken ga je aan de slag met cross-overs. Dat wil zeggen dat je op verkenning gaat bij andere organisaties dan waar je nu werkt. Het doel van deze cross-overs zijn om ervaringen op te doen bij andere organisaties.

Gedurende het hele traject volg je intervisie met elkaar. Parallel aan deze blokken volg je cursussen/modules met de volgende onderwerpen: Ethiek, Jongerencommunicatie & Trends, Ieder kind een goede start en toekomst, Ervaringsdeskundigheid, Ambassadeurschap/ondernemerschap/netwerken binnen het jeugddomein, Jeugdpsychiatrie inclusief suïcidaliteit, Digitale wereld en jongeren en Jeugd en gemeentelijke systemen. De gehele leergang en de losse modules worden SKJ geaccrediteerd.

Na het volgen van deze leergang ben jij de breed inzetbare professional die om kan gaan met wat werken met jeugd nu van je vraagt. Je bent de professional van de toekomst!

Cursusniveau
Post HBO
Kosten
€ 1250,– (BTW Vrijgesteld)
Studieduur
11 maanden
Startmoment(en)
15-09-2021

Contact

Wil je meer informatie? Neem contact met ons op:

08850-886948
pedagogiekzakelijkedienst@fontys.nl

Startdata

Certificering

De werkvormen in de Leergang sluiten aan bij nieuwe leerstijlen. Denk bijvoorbeeld aan netwerkend leren in intervisievorm, in educatieve settings, met inzet van docenten van Fontys Hogescholen en Academies van organisaties waar een deel van de professionals werkt, met een zeer divers aanbod aan trainingen, workshops en persoonlijke begeleidingsinstrumenten. Al deze onderdelen zijn afzonderlijk SKJ geaccrediteerd.

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Fontys Hogescholen

Professor Goossenslaan 1-01, Tilburg

Locatiekaart op adres: Professor Goossenslaan 1-01, Tilburg

Sfeerafbeelding Fontys