Leiderschapsopleiding Basisbekwaam

 • Over de opleiding
 • Waarom deze opleiding
 • Voor wie is deze opleiding
 • Online voorlichting
Man doet opleiding Basisbekwaam

Met de Fontys Leiderschapsopleiding Basisbekwaam verwerf je de kennis en vaardigheden waarmee je een bredere kijk op de organisatie ontwikkelt. Van daaruit leer je sturing te geven aan team- en onderwijsontwikkeling.

Tijdens de opleiding is je eigen beroepspraktijk het vertrekpunt van leren en ontwikkelen. Je ontwikkelt effectief management- en leiderschapsgedrag en legt daarnaast een stevige basis in persoonlijk en professioneel leiderschap.  De opleiding is opgebouwd op basis van de volgende zeven kernpraktijken:

 • Richting geven
 • Organiseren en inrichten
 • Onderwijskundig leiderschap in de context van innovatie
 • Kwaliteit en verantwoording
 • Mensen ontwikkelen
 • Onderzoeken in de school
 • Professionele identiteit

De opleiding duurt één jaar en vraagt  420 uur studietijd.

Er zijn in totaal 18 contactdagen, waarvan 14 lesdagen (inclusief een tweedaagse training).

Deze dagen bestaan uit inhoudelijk aanbod, samenwerken met studiegenoten in de vorm van kennisdeling, peerfeedback en dialoogsessies. De andere dagen zijn bedoeld voor persoonlijke ontwikkelgesprekken, leerteambegeleiding  en feedbackmomenten.

De overige tijd benut je voor literatuurstudie, het uitvoeren van praktijkgerichte opdrachten, (zelf-) onderzoek en het opbouwen van je eigen portfolio met beroepsproducten.

Wanneer kies je voor Basisbekwaam of juist Vakbekwaam schoolleider?

Ben je werkzaam als ervaren docent, beginnend leidinggevende of coördinator in het onderwijs en heb je ambities om door te groeien naar integraal schoolleider, dan adviseren wij je deel te nemen aan de opleiding Basisbekwaam Schoolleider. Het is niet noodzakelijk dat je al integraal eindverantwoordelijk bent. Het is wel belangrijk dat je een leer/werkplek hebt die past bij de bedoeling van de opleiding. Dit houdt in dat je sturingsruimte hebt om leiding te kunnen geven aan (het ontwerpen van) een groepsoverstijgend verandertraject.

Ben je integraal schoolleider en wil je je doorontwikkelen tot een stevig, visiegericht onderwijskundig leider, dan is Vakbekwaam Schoolleider de opleiding voor jou. In tegenstelling tot de opleiding Basisbekwaam Schoolleider heb je als student brede verantwoordelijkheden in de school en het bestuur en kun je voortbouwen op je ervaring als leider.

De toelatingseisen voor Basisbekwaam schoolleider vind je hier

Events

De opleiding is gericht op het ontwikkelen van je persoonlijk leiderschap en het verwerven van praktische vaardigheden in het leidinggeven aan individuele leraren en teams. In de opleiding wordt de theoretische kennis verbonden aan de praktijk van het werkveld. Het leren krijgt zin en betekenis door het veelvuldig oefenen met eigen praktijkcasussen. Een centraal verandervraagstuk in de eigen praktijk vormt de rode draad in de opleiding. Dit is tevens een middel om te werken aan het aantonen van leeruitkomsten.

Deze opleiding is officieel geregistreerd als gecertificeerde schoolleidersopleiding. Dat betekent dat je de opleiding kunt gebruiken voor je registratie in het Schoolleidersregister als adjunct-directeur onderwijs (RADO). Om ingeschreven te kunnen worden in het Schoolleidersregister dien je een functie van adjunct-directeur of vergelijkbaar te hebben.

De opleiding is bedoeld voor startende school-, team- of afdelingsleiders. Ook is de opleiding geschikt voor leidinggevenden die functioneren op het niveau van adjunct-directeur en die zich willen registreren als register adjunct-directeur onderwijs (RADO). Daarnaast is de opleiding geschikt voor leraren en coördinatoren die een leidinggevende functie op dat niveau ambiëren.

Toelatingseisen:

 • Je bent werkzaam als ervaren docent in het primair-, voortgezet-, middelbaar beroeps- of hoger onderwijs.
 • Je vervult bij voorkeur al een middenkaderpositie (intern begeleider, bouwcoördinator, inhoudelijk specialist, kartrekker, teamleider).
 • Je hebt een leer-/werkplek die past bij de bedoeling van de opleiding. Dit houdt in dat je sturingsruimte hebt om leiding te kunnen geven aan (het ontwerpen van) een groepsoverstijgend verandertraject.
 • Je bent minimaal in het bezit van een HBO bachelordiploma in de sector Hoger Pedagogisch Onderwijs of een eerstegraadsopleiding tot leraar.

Cursusniveau
Post HBO
Kosten
€ 5800,– (BTW Vrijgesteld)
Lesplaats(en)
Eindhoven
Startmoment(en)
17-09-2021

Data & tijden

De bijeenkomsten vinden plaats op vrijdagen van 09.00 - 16.30 uur. Het rooster voor 2021-2022 volgt z.s.m.

Certificering

Wanneer je de opleiding succesvol hebt afgerond ontvang je het diploma Basisbekwaam. Op basis hiervan kun je je registreren als adjunct-directeur (RADO) bij het Schoolleidersregister PO.

Sfeerafbeelding Fontys

Startdata

Locatie

De Lismortel 25, Eindhoven

Locatiekaart op adres: De Lismortel 25, Eindhoven